Když nás bolí zub, jdeme k zubaři. Když máme problémy s kolenem, navštívíme ortopeda. Když se ale necítíme dobře, často své pocity „zametáme“ pod koberec s tím, že vše snad samo odezní. Ale ono většinou neodezní. Naopak – naše problémy pramenící z nešťastné duše mohou časem propuknout v závažné onemocnění. Proto je důležité o duši pečovat a uvědomit si, že jít na psychoterapii není ostuda ani naše selhání. Říct si o pomoc je zkrátka normální. Zkuste tedy zapomenout na zbytečné předsudky a dejte psychoterapii alespoň šanci.

Nestyďte se mluvit o svých pocitech

„Psychoterapie je prostor, v němž máme možnost pocítit, že se o nás někdo zajímá, naslouchá nám a věnuje nám svoji plnou pozornost. A také během ní máme možnost učit se naslouchat sami sobě,“ říká psycholožka ve výcviku Klára Vožechová. Podle ní může pomoc psychoterapeuta vyhledat každý, koho trápí i úplně běžné úvahy typu „sešlo se mi toho nějak moc a nevím kudy ven“, „teď se musím snažit jen tohle období přežít“ nebo „už mi nějak docházejí síly.“ Terapie prý není návod na lepší život, ale přesto může být velmi užitečná. „Během terapie v sobě můžeme objevit věci, o kterých ani netušíme, že je v sobě máme. Navíc dáme-li našim potížím jméno, dělá je to hmatatelnějšími a to nám umožňuje začít na nich něco měnit,“ říká psycholožka Klára Vožechová.

Není odborník jako odborník

Terapií existuje celá řada a praktikují je psychologové, psychiatři nebo psychosociální pracovníci po absolvování intenzivního pětiletého vzdělání. Ti mají povinnost se průběžně v daném směru vzdělávat a podrobovat se odborné supervizi. Proto každý patřičně vzdělaný terapeut může nabízet jen jednu nebo dvě psychoterapeutické metody. Myslete na to, až si budete vybírat odborníka, kterému se svěříte do péče. Zajímejte se, jakými výcviky prošel – pokud žádnými, nejde o terapeuta! Důležitá otázka je, zda má terapeut zkušenost s tím, co vás konkrétně trápí. Má v tom výcvik? To všechno zjistíte i například na webových stránkách Terapie.cz, kde mají profil jednotliví terapeuti. Maximálně důležité je to, aby vám odborník lidsky sedl a vy se s ním cítili bezpečně.

Některé druhy terapií

Racionální psychoterapie

 • působí na pacienta prostřednictvím logických myšlenkových postupů
 • základem je rozhovor s pacientem, kterému jsou předkládána fakta a logické argumenty tak, aby pro pacienta byly pochopitelné
 • objasňuje příčiny a působí na pacientův rozum, soudnost a kritičnost
 • je to rozšířená součást lékařské praxe

Sugestivní psychoterapie

 • snaží se obejít racionální složku psychiky
 • pacient musí být sugestibilní
 • používají se různé metody, někteří pacienti například lépe reagují na autoritativní přístup
 • probíhá v bdělém či hypnotickém stavu
 • často vede k uzdravení i placebo efekt této metody

Kognitivně-behaviorální terapie

 • nevrací se příliš k traumatům z dětství a dávné minulosti
 • mnohem více se ptá, jak problémy narušují současný klientův život
 • klienti často hodnotí svůj problém pomocí různých škál
 • pro zvýšení efektivity mohou klienti někdy dostávat v čase mezi sezeními krátká zadání, jež mají splnit

Konstelace

 • skupinová metoda umožňující názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy například mezi členy v rodině nebo v jiném systému
 • jádrem dění je interakce neboli vzájemné působení jednotlivých částí systému
 • velmi důležitý je neutrální přístup lektora, protože klient je zde ve své otevřenosti snadno ovlivnitelný – manipulovatelný
 • nutné k postavení konstelace je motivace klienta ke změně, tedy aby se podíval pravdivě na to, co způsobuje jeho problém, a měl snahu a ochotu změnit to, co změnit může

Podpůrná psychoterapie

 • nesnaží se měnit osobnost, ale poskytuje porozumění, podporu a pomoc osobnosti takové, jaká je
 • zdůrazňuje její pozitivní rysy, vede k pozitivnímu myšlení a důvěře ve vlastní síly a pomáhá při zvládání aktuálních situací a problémů

Terapie může probíhat i on-line

Pokud se necítíte na to někam chodit, můžete na začátek zkusit terapii z pohodlí domova, a to formou videohovoru. Poskytuje ji například společnost Hedepy, kde se zaregistrujete a poté se můžete propojit až se stovkou certifikovaných terapeutů z celé republiky. Sezení s vybraným odborníkem v předem domluveném termínu trvá 50 minut a cena se pohybuje od 790 korun. Připojit se můžete odkudkoli, stačí vám jen internetový prohlížeč, klidně i v mobilu.

Jak je to s placením?

Zatímco péči klinického psychoterapeuta vám může proplatit pojišťovna, u soukromého si sezení hradíte sami. Ke klinickému psychoterapeutovi můžete dostat doporučení od lékaře, pokud trpíte například depresí, úzkostmi nebo jinými obtížemi. Počítejte ale s o něco delší čekací dobou, kliničtí terapeuti mají často plno poměrně dlouho dopředu. Ceny sezení, které si pacienti hradí sami, se pohybují v průměru 700– 2 000 korun za hodinu. Některé zdravotní pojišťovny ale na terapii přispívají. Tak například Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá svým klientům částkou 5 000 Kč na vybrané psychoterapie.

Zdroje:

 • www.adicare.cz
 • www.instagram.com/uvahy_terapeutky
 • www.terapie.cz
 • www.tymosia.cz