Jsou lidé, kteří do vašeho života vstupují jen na určitou dobu, abyste se od nich mohli něco podstatného naučit. Životní učitelé. Přijdou vás učit, ukáží vám, co nebo koho ve svém životě chcete, nebo naopak, a nakonec odejdou, protože do něj prostě nepatří, nebo se vaše cesty rozdělí.

Poznáte však také velmi důležité lidi, kteří s vámi zůstanou po zbytek vaší existence. To jsou opravdoví přátelé a lidé, kteří pro vás mají velkou hodnotu, a proto je třeba si jich vážit. Často se však také stává, že do vašeho života vstoupí člověk, kterému říkáme manipulátor.

Manipulace

Záměrem manipulátorů je mít nad druhými moc a kontrolu, aby získali to, co chtějí. Může se jednat o kolegu, partnera, kamarádku, nebo rodinného příslušníka.

Tato osoba ve vás vyvolává pocity úzkosti, sebeobviňování a podkopává vaše hodnoty. Často se stává, že takovou osobu máte ve své blízkosti dlouho, protože ji nedokážete identifikovat, a mnohdy to může být váš nejbližší člověk, a je těžké si přiznat, že právě tato osoba na vás svým manipulativním chováním negativně působí.

Pokud ve vás někdo neustále vyvolává pocit citového vyčerpání, úzkosti, strachu nebo pochybnosti o vašich vlastních potřebách, myšlenkách a pocitech, měli byste zvážit, jestli takového člověka v životě mít chcete.

Zdroj: Youtube

Pokud cítíte, že je ve vaší blízkosti člověk, který je pro vás přítěží, pak je na čase, abyste přehodnotili, zda si tuto osobu ve své blízkosti ponecháte a necháte ji, aby vás nadále ničila. Je také nutné, abyste si uvědomili, co vám tato osoba psychicky bere, protože na tom závisí váš pokrok v osobním životě i v práci.

Infantilizace

Jednou z lidských vlastností člověka, kterého nazýváme manipulátorem, je to, že chce, aby se jeho oběť cítila méněcenná, podkopává jí sebevědomí a zpochybňuje její city. V mnoha případech může manipulátor svou manipulací přivést oběť do vážných psychických problémů, stavů úzkosti a depresí.

Pojem infantilizace znamená situaci, kdy je s dospělým člověkem zacházeno jako s dítětem, přestože jeho duševní, fyzický, sociální nebo intelektuální stav takové zacházení nevyžaduje.

Tohoto chování se často dopouštějí rodiče ke svým dospívajícím dětem, které se snaží jít svojí cestou. Infantilizace nastává ale také v přátelských nebo milostných vztazích - zvláště, když se manipulátor snaží ukázat svoji nadřazenost.

Gaslighting

Možná znáte slavnou divadelní hru Gas Light, která ilustruje, jak lze manipulací přivést člověka do špatného psychického stavu. Jedná se o hru o tom, jak muž chtěl přivést svou ženu do špatného psychického stavu. Tím, že ztlumil světla v jejich domě, se snažil podkopat její sebedůvěru a její psychiku jako celek. Když ho upozornila na skutečnost, že je světlo v jejich domě ztlumené, řekl jí, že světlo v jejich domě je v pořádku a ona má jen bludy. Termín gaslighting se používá právě z tohoto důvodu, aby ilustroval, že se jedná o velmi nebezpečnou manipulaci.

Vztah s manipulátorem

Je důležité si uvědomit, že manipulátor se může vyskytovat nejen v partnerském vztahu. Můžete se s ním setkat v práci, jako se svým kolegou, šéfem. Také v přátelských vztazích, nebo dokonce ve vaší blízké rodině.

Oběť si jen velmi málo uvědomuje, že je v zajetí a zapletena do sítě manipulátora. Z dříve sebevědomého člověka se díky manipulaci postupně stává uťápnutý člověk, který si nevěří. Oběť má pocit, že selhává ve všem, co dělá. Její sebedůvěra je podkopávána, až ji později ztratí úplně. Nemluvě o tom, že se vytrácí i její sebeláska.

Toho manipulátor dosáhne tím, že se život oběť stane závislá. Tím se život oběti mění a postupně vše, co se chystá ve svém životě udělat, konzultuje s manipulátorem. Tímto způsobem manipulátor postupně získává nad obětí úplnou kontrolu.

Manipulátor své osobní nedostatky dokáže obrátit tak, že vinu nakonec nesete vy. Tím poukazuje na to, že důsledky těchto činů byste měli nést také vy, a ne on.

Pokud se mu pokusíte jakkoli odporovat a chcete si stát za svým názorem, označí vás za člověka, který přehání, je hysterický, a dává vám najevo, že na vašich emocích v dané situaci nezáleží. Nejčastěji manipulátor používá fráze typu - to si vůbec nepamatuji, nic takového jsem neřekl, nepřeháněj, to je tvůj výmysl, tvůj názor je irelevantní...

To podkopává vaši sebeúctu, která je velmi důležitým aspektem schopnosti vést plnohodnotný a šťastný život. Také vás to zesměšňuje před vašimi blízkými a přáteli. Dokonce i ve společnosti cizích lidí. Neustále vám dává najevo, že bez něj nemůžete fungovat, a směřuje vás k tomu, že jen díky němu můžete fungovat. Takový člověk je velmi škodlivý i ve vašem kariérním růstu, protože i zde je více než pravděpodobné, že vás zesměšní a podkope vaše sebevědomí.

Pokud tedy máte takového člověka v zaměstnání, musíte si uvědomit, že je důležité takovému člověku nepodlehnout a nedovolit mu, aby koordinoval váš život. A také nedovolte, aby vás někdo zesměšňoval nebo podkopával potenciál, který ve vás je.

Vaše spokojenost a štěstí se odvíjí od různých faktorů, které vám život přináší. Velmi důležitým aspektem vašeho šťastného života je však to, koho máte ve svém životě a ve svém okolí. Proto je také velmi důležité zaměřit se na to, jaké lidi máte ve svém životě. Máte možnost rozhodnout, jakými lidmi se obklopíte. Dokud budete mít ve svém životě lidi, kteří vám budou dopřávat a podporovat vás v životě, vaše sebevědomí poroste a váš život bude směřovat ke spokojenosti a štěstí. Máte plné právo rozhodovat o svém životě a o tom, který člověk je pro vás na vaší cestě obohacující.

Pokud jste snad ve vztahu s manipulátorem a nemůžete se dostat z jeho sítě, vyhledejte pomoc. Vyzkoušejte terapii, osobního kouče nebo mentora. Pomůže vám to se z takového vztahu dostat, a to bez následného pocitu viny.

Zdroje:

https://www.zdravie.sk/

https://www.verywellmind.com/

https://www.medicalnewstoday.com/