Mýtus o dvou odlišných polovinách mozku není zrovna nový. Už v roce 1800 vědci zjistili, že když si člověk jednu část mozku zraní, přijde o část svých schopností. A někde tam se zrodilo tvrzení o dvou odlišných hemisférách, které se v různých obměnách šíří dodnes.

Nicméně, když vědci například v rámci velké studie v roce 2013 chtěli tuto teorii potvrdit pomocí skenování lidského mozku – zkoumali tak více ne tisíc lidí – přineslo to trochu jiné poznatky. Potvrdilo se sice, že určité mozkové funkce se vyskytují převážně v jedné nebo druhé hemisféře, ale že ve skutečnosti je mozek mnohem propojenější a složitější, než naznačovala stará hypotéza. Více ZDE.

Nobelovka za dvě poloviny mozku

Staletí se šířící hypotéza měla přitom tuhý kořínek – mohl za to i americký neurovědec Roger W. Sperry, který se v 60. a 70. letech pokoušel léčit epilepsii pomocí operace mozku a zároveň mluvil o dvou odlišných polovinách mozku. Za své výzkumy dokonce získal v roce 1981 Nobelovu cenu.

Dneska víme, že lidský mozek má dvě poloviny a že se skutečně od sebe liší, ale že Sperry viděl věci hodně zjednodušeně. A že pokud jde například o kreativitu, rozhoduje o ní mnohem více faktorů, nikoli dominance jedné poloviny mozku.

Kde se tedy bere kreativita

Roli hraje spousta věcí, včetně emocionálních charakteristik, osobní morálky, úrovně motivace a toho, jak je jedinec intelektuálně vybaven. Ale neplatí ani to, že čím vyšší IQ, tím kreativnější člověk je. Podle nejnovějších poznatků se u kreativních lidí dá pozorovat opakování určitých charakterových rysů. Patří mezi ně to, jak jsou otevření svému nitru, jak vysokou mají míru tolerance vůči chaosu a nepořádku ve svém okolí a zároveň, jak v něm dokážou fungovat a organizovat ho. Ještě jedna věc, nebojí se riskovat.

Jde samozřejmě o kreativitu různého typu, nikoli jen uměleckou, jak si lidé mívají tendenci myslet. Jde vlastně o celkový přístup k životu a ke světu. Jedním ze způsobů, jak kreativitu posilovat, je cvičení všímavosti, například pomocí jógy nebo meditací, všímavost můžete trénovat i na procházce nebo během jídla. Ať už to uděláte jakýmkoli způsobem, cvičení všímavosti a trénink vám mohou pomoci lépe se orientovat v tom, jak funguje váš mozek a jaký je váš běžný myšlenkový proces na každodenní bázi.

Vědci nicméně svými výzkumy dále potvrdili, že se lidé skutečně liší podle toho, jak mozek používají. Kdybychom zůstali u starého rozdělení, dalo by se říct, že ti s dominantním pravým mozkem se nejlépe učí pomocí jazyka. Na druhou stranu lidé s levým mozkem se učí a uchopují pojmy efektivně pomocí čísel a milují například seznamy činností, které je čekají.

Zdroj:

https://now.northropgrumman.com/the-left-brain-right-brain-myth-is-it-true/

https://www.lifehack.org/781752/right-brain-left-brain