Dita Horochovská (30): Díky hlasu dokáže být samostatná, učí to i další postižené

Dita Horochovská (30): Díky hlasu dokáže být samostatná, učí to i další postižené

Dita Horochovská pochází z Náchoda a je kvadruplegička. Od narození má nezhoubný nádor v krční páteři, musí se tedy celý život vypořádávat s tělesným postižením. Před 15 lety se její zdravotní stav zhoršil, přišla o schopnost zvládat běžné činnosti pomocí levé ruky, kterou používala na vše.

Od té doby je tedy již zmiňovaná kvadruplegička, tudíž je zcela odkázána na pomoc druhé osoby 24 hodin denně. Hlas se stal jejím hlavním nástrojem, protože si prostřednictvím hlasu řeknu o pomoc s běžnými oblastmi v životě, a také díky hlasu ovládá počítač, což je pro ni nejen náplň života, ale také díky tomu může svobodně a samostatně pracovat. Ditou ovládané počítače vyvinul tým pod vedením profesora Jana Nouzi z Technické univerzity v Liberci, které původně měly sloužit k ovládání strojů, ale po spojení s Ditou začaly také pomáhat lidem s hendikepem.

Dita byla první uživatelkou hlasových technologií v ČR a právě používáním těchto technologií se podílela na vývoji podoby, jakou dnes mají. Při práci na počítači může být Dita naprosto samostatná a konečně si může dělat cokoli, aniž by o tom někdo další věděl. Právě takováto možnost ovládat počítač ji umožnila vystudovat střední podnikatelskou školu se zaměřením na ekonomické lyceum. Po absolvování této školy dostala dokonce pracovní nabídku, aby učila osoby s podobným postižením, jako má ona, ovládat počítač hlasem ve specializovaném kurzu. Pozici lektorky hlasových technologií vykonávala více jak 5 let. Klientům předávala svoje užitečné rady i poznatky.

V prosinci roku 2016 společně se svým nejlepším kamarádem Lukášem Srbou založila spolek SILOU HLASU, z. s., v rámci kterého spolu učí opět ovládat počítač hlasem ty, kteří to opravdu potřebují a které tím vrací zpět do běžného života. Spolek SILOU HLASU, z. s. založili, protože chtěli spolu i po svém pomáhat druhým. Nyní je jejich úsilím shánět finance, proto aby byly kurzy pro jejich klienty zcela bezplatné a tím pádem pro ně dostupné. Cílem kurzů je osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin zapojit do běžného života a získat to, co mnohým chybí… soukromí, samostatnost a novou náplň do života. Účastníci se naučí komplexně ovládat počítač (myš, klávesnice, internet, word, skype atd.) a psát dlouhé texty.

Spolek SILOU HLASU navázal spolupráci s významnými organizacemi (Centrum Paraple, Konto Bariéry, Spektra, v.d.n, CZEPA atd.), které jim pomáhají s osvětou a se sháněním vhodných adeptů. Centrum Paraple dokonce nabídlo pro výuku prostory a možnost ubytovat přímo v Centru mimopražské klienty.

Pokud byste chtěli jejich činnost jakkoliv podpořit nebo si myslíte, že by právě pro vás nebo pro někoho blízkého byly tyto kurzy přínosem, tak se na ně neváhejte obrátit už jen pro bližší informace. Kontakt naleznete na webových stránkách silouhlasu.cz a také na www.facebook.com/SILOUHLASU/

Kondice

Zaujal Vás článek? Doporučte jej přátelům!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, ani použita pro zasílání jakýchkoliv sdělení.

 

Pay attention to the method of 300-208 exam book learning. More importantly, 300-208 exam book 210-260 exam pdf it requires perseverance. If 210-260 exam pdf you have relevant working experience, 300-208 exam book it may be easier 210-260 exam pdf to learn.Examinations are the test of your studies and the 210-260 exam pdf most important. You need to adjust 210-260 exam pdf 300-208 exam book yourself. Be confident 300-208 exam book 300-208 exam book in the 200-105 exam questions 300-208 exam book exam 200-105 exam questions and never 210-260 exam pdf give up until 300-208 exam book the last question. Dont be nervous 200-105 exam questions about something you are not familiar with 200-105 exam questions or havent even touched.Because you do it want to get a full 300-208 exam book mark, the important thing is to do well on 200-105 exam questions every topic you know. If you make a 210-260 exam pdf mistake on the topic you 200-105 exam questions know because of the general idea and the mistake you do it know, the 300-208 exam book result 200-105 exam questions will be predictable.About the test simulation question, after fully 210-260 exam pdf mastering the basic knowledge of 200-105 exam questions the certification 210-260 exam pdf exam, the simulation question can only 200-105 exam questions help review 210-260 exam pdf each knowledge point in 210-260 exam pdf a 300-208 exam book random way. Later on, the whole 210-260 exam pdf review process, 210-260 exam pdf mainly three 200-105 exam questions things. Sybex CCNA 2.0 640-507 Study Guide is definitely a good thing to read carefully, especially 210-260 exam pdf to understand 300-208 exam book the basic concepts. Hands 300-208 exam book on Labs 200-105 exam questions at 210-260 exam pdf 210-260 exam pdf the end of each chapter must be hands-on and familiar with the results. CCNA requires a deeper understanding and understanding 200-105 exam questions of Cisco is private Operating System, IOS(Internetworking Operating System). A Router Simulator is essential. There 200-105 exam questions are many good Router Simulator, such as CCNA 200-105 exam questions virtual laboratory 300-208 exam book published 300-208 exam book by Sybex authorized electronic industry press, which is very good. It can be virtual in a simulated environment (two 2,600 route oilers and one 1,900 switch) to gain practical experience in configuring routers and switches. 200-105 exam questions I finished three sets of CCNA questions before the test in Boston. There were more than 600 300-208 exam book CCNA questions, mostly 200-105 exam questions concept questions.The most important thing is to memorize the CCNA Study Guide published by Sybex seven times and repeat the questions three times.