Dita Horochovská (30): Díky hlasu dokáže být samostatná, učí to i další postižené

Dita Horochovská (30): Díky hlasu dokáže být samostatná, učí to i další postižené

Dita Horochovská pochází z Náchoda a je kvadruplegička. Od narození má nezhoubný nádor v krční páteři, musí se tedy celý život vypořádávat s tělesným postižením. Před 15 lety se její zdravotní stav zhoršil, přišla o schopnost zvládat běžné činnosti pomocí levé ruky, kterou používala na vše.

Od té doby je tedy již zmiňovaná kvadruplegička, tudíž je zcela odkázána na pomoc druhé osoby 24 hodin denně. Hlas se stal jejím hlavním nástrojem, protože si prostřednictvím hlasu řeknu o pomoc s běžnými oblastmi v životě, a také díky hlasu ovládá počítač, což je pro ni nejen náplň života, ale také díky tomu může svobodně a samostatně pracovat. Ditou ovládané počítače vyvinul tým pod vedením profesora Jana Nouzi z Technické univerzity v Liberci, které původně měly sloužit k ovládání strojů, ale po spojení s Ditou začaly také pomáhat lidem s hendikepem.

Dita byla první uživatelkou hlasových technologií v ČR a právě používáním těchto technologií se podílela na vývoji podoby, jakou dnes mají. Při práci na počítači může být Dita naprosto samostatná a konečně si může dělat cokoli, aniž by o tom někdo další věděl. Právě takováto možnost ovládat počítač ji umožnila vystudovat střední podnikatelskou školu se zaměřením na ekonomické lyceum. Po absolvování této školy dostala dokonce pracovní nabídku, aby učila osoby s podobným postižením, jako má ona, ovládat počítač hlasem ve specializovaném kurzu. Pozici lektorky hlasových technologií vykonávala více jak 5 let. Klientům předávala svoje užitečné rady i poznatky.

V prosinci roku 2016 společně se svým nejlepším kamarádem Lukášem Srbou založila spolek SILOU HLASU, z. s., v rámci kterého spolu učí opět ovládat počítač hlasem ty, kteří to opravdu potřebují a které tím vrací zpět do běžného života. Spolek SILOU HLASU, z. s. založili, protože chtěli spolu i po svém pomáhat druhým. Nyní je jejich úsilím shánět finance, proto aby byly kurzy pro jejich klienty zcela bezplatné a tím pádem pro ně dostupné. Cílem kurzů je osoby s poškozením jemné motoriky horních končetin zapojit do běžného života a získat to, co mnohým chybí… soukromí, samostatnost a novou náplň do života. Účastníci se naučí komplexně ovládat počítač (myš, klávesnice, internet, word, skype atd.) a psát dlouhé texty.

Spolek SILOU HLASU navázal spolupráci s významnými organizacemi (Centrum Paraple, Konto Bariéry, Spektra, v.d.n, CZEPA atd.), které jim pomáhají s osvětou a se sháněním vhodných adeptů. Centrum Paraple dokonce nabídlo pro výuku prostory a možnost ubytovat přímo v Centru mimopražské klienty.

Pokud byste chtěli jejich činnost jakkoliv podpořit nebo si myslíte, že by právě pro vás nebo pro někoho blízkého byly tyto kurzy přínosem, tak se na ně neváhejte obrátit už jen pro bližší informace. Kontakt naleznete na webových stránkách silouhlasu.cz a také na www.facebook.com/SILOUHLASU/

Kondice

Zaujal Vás článek? Doporučte jej přátelům!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, ani použita pro zasílání jakýchkoliv sdělení.