Když se mluví o závislostech, většina lidí si představí závislost na alkoholu, cigaretách, kofeinu nebo na jiných drogách. Možná jste však ani netušili, že závislost na partnerovi může být stejně nebezpečná. 

Co je to závislost na partnerovi?

Ačkoliv se většina lidí nad pojmem ,,závislost na lásce” nebo ,,závislost na partnerovi” spíš pousměje, jedná se o poměrně závažný problém. Podle Psychology Today tímto syndromem trpí 3 až 10 % populace, přičemž u dospívajících je číslo mnohem vyšší. 

V jednoduchosti se jedná o stav, kdy jedinec není schopen plnohodnotně fungovat a žít bez svého partnera. Tato potřeba trávit všechen čas s druhou polovičkou, může být tak silná, že převládá nad racionálním myšlením a vede k situacím, kdy se jedinec cítí bezmocný, když není ve vztahu, nebo je ochoten tolerovat nezdravé a dokonce i škodlivé chování, jen aby vztah udržel.

Jak se ,,závislák na partnerovi” chová?

Chování jedince trpícího závislostí na partnerovi může být rozmanité a často se projevuje sérií nezdravých vzorců, které mohou vztah a osobní pohodu vážně poškodit. Zde jsou některé charakteristické znaky:

Neustálá potřeba kontaktu

Osoby s tímto druhem závislosti často vyžadují téměř neustálou komunikaci s partnerem. To může zahrnovat nekonečné zprávy, telefonáty a potřebu být fyzicky spolu co nejvíce času. Tento druh chování často plynoucí z obav z opuštění nebo nejistoty ve vztahu může být pro obě strany vztahu vyčerpávající. Logicky k této závislosti tedy tíhnout hlavně lidé s hraniční poruchou osobnosti. Ti mají ochromující strach z jakékoliv formy opuštění.

Zanedbávání osobních zájmů

Závislost na partnerovi často vede k zanedbávání vlastních zájmů, koníčků a přátel. Ve snaze strávit co nejvíce času se svou láskou, mohou jedinci opustit své dřívější aktivity a sociální kontakty, což vede k izolaci a ztrátě osobní identity. Je nutné závislost na vztahu rozlišit od běžné zamilovanosti, která v určitých případech může nést určitou podobnost. Pokud se však jedná o dlouhodobé zanedbávání vlastního života a řešení pouze života partnera, může se jednat o problém.

Ztráta sebeúcty a sebevědomí

Lidé závislí na svém partnerovi často kladou svou vlastní hodnotu do rukou druhého, což znamená, že jejich sebevědomí a sebeúcta jsou přímo závislé na tom, jak je jejich partner vnímá a jakou pozornost od něj dostávají. Toto může vést k extrémním emocionálním reakcím na jakékoli naznačení odmítnutí nebo ignorace.

Souvisí to také s tím, že lidé závislí na partnerovi, na lásce nebo na vztahu častěji prochází rozhádáním se, rozchodem a následným udobřením. 

Omlouvání toxického chování

Jedním z nejzásadnějších problémů závislosti na partneru je to, že závislý člověk omlouvá nevhodné a toxické chování svého partnera. 

V důsledku obav z opuštění mohou jedinci tolerovat manipulativní, zneužívající nebo jinak škodlivé chování svého partnera. Mohou omlouvat nebo dokonce ignorovat červené vlajky v chování partnera v naději, že udrží svůj vztah za každou cenu.

Kdy je čas odejít?

Zásadní otázkou samozřejmě je, kdy přijde čas odejít ze vztahu s někým, kdo je na vás závislý, nebo kdy hodit zpátečku, jsme-li závislí my sami.

Ve vztahu je zásadní pokora, respekt, udržování vlastních hranic, důvěra a také určitá nezávislost. Pokud máte pocit, že se ve vašem vztahu jakkoliv ztrácí důležité mantinely, váš partner nechce řešit zásadní problémy, nemá k vám respekt, je čas začít situaci řešit. Stejně tak tehdy, všimnete-li si jakýchkoliv náznaků závislosti na vztahu u vás, nebo u partnera. 

Nejlepším řešením je návštěva terapie a rozebrání a definování problému s odborníkem. Existují nejen různé podpůrné skupiny, ale i párové terapie, které vám mohou pomoci dát váš vztah jeden k druhému do pořádku.

Zdroje: https://www.webmd.com/sex-relationships/what-is-addictive-relationshiphttps://www.psychologytoday.com/us/blog/finding-new-home/201902/what-is-love-addiction