Ministerstvo spravedlnosti připravilo upravenou verzi občanského zákoníku včetně paragrafu 858. Novela zákona, která má zakázat jakékoliv fyzické trestání dětí, přichází jako reakce na stále častější diskuse o právech dětí a ochraně jejich fyzické a psychické integrity. 

„Tělesné tresty jako výchovný prostředek v České republice podle aktuálního výzkumu používá více než polovina rodičů, to je alarmující zjištění,“ uvedla Eva Petrová, předsedkyně vládního výboru pro práva dětí. Dále také dodává, že tělesné tresty u dětí se přenášejí z generace na generaci – ti, kdo byli biti v dětství, mají větší tendenci fyzicky trestat své děti v rámci výchovy. 

Není trest jako trest

Velmi zajímavé jsou statistiky trestání dětí, ve kterých rodiče komentují mimo jiné i to, které typy trestů jsou pro ně neakceptovatelné. Téměř tři čtvrtiny otců a matek, kteří byli dotazování, považují za nepřípustné trestat dítě ostříháním vlasů nebo vyhrožováním, že ho umístíte do dětského domova. Sedm z deseti rodičů by neakceptovalo klečení nebo zákaz komunikace nebo izolaci. Trest studenou sprchou nebo manipulaci ve formě výhrůžek a podobně neakceptuje asi 62 % respondentů. 

Každý osmý rodič ve výzkumu považuje za nepřípustné plácnout dítě přes ruce, necelá třetina je neplácne ani přes zadek. Pohlavek je neakceptovatelný pro 26 % respondentů, facku odsuzuje 47 % a výprask vařečkou 59 % dotázaných otců a matek.

Zdroj: Youtube

Fyzické tresty ve světě

Podle mezinárodního serveru na podporu ukončení fyzického trestání dětí je zákonný zákaz trestání momentálně platný v 66 státech a 27 států ho připravuje. 

V Evropě bylo první zemí Švédsko, které tento zákaz zavedlo v roce 1979. Následovaly další země jako Finsko, Norsko, Dánsko a Německo. V současnosti více než 20 evropských zemí má platné zákony, které zakazují fyzické trestání dětí ve všech prostředích včetně domova. Například v Rakousku je fyzické trestání zakázáno od roku 1989, a to i přesto, že se stále objevují diskuse o efektivitě a uplatňování tohoto zákona. U nás jsou domácí fyzické tresty zatím ovšem stále dovoleny, stejně jako například v Rusku nebo ve Švýcarsku. A co víc, u nás na Velikonoce chlapci a muži naprosto legálně švihají dívky pomlázkou po zadku, což přijde mnoha lidem po celém světě poněkud bizarní. Jedná se však o tradici a národní zvyk…

Důsledky fyzických trestů

Vrátíme-li se k fyzickému trestání dětí v rámci výchovných procesů, takové jednání samozřejmě na dětech do budoucnosti zanechá různé stopy. Studie z univerzity Harvard například naznačují, že by fyzické tresty na dětech mohly ovlivnit vývoj jejich mozku. Některé fyzické tresty totiž mají stejné nebo podobné účinky jako závažnější formy násilí. 

Další věcí je, že fyzické trestání dětí narušuje jejich vztah s rodiči. Násilné jednání s dětmi také může zvyšovat jejich agresivitu, způsobit jim depresi, úzkost, antisociální chování nebo jiné psychické problémy a poruchy osobnosti. 

Argumenty proti

Někteří lidé věří, že fyzické tresty jsou součástí tradiční výchovy a pomáhají dětem rozlišovat mezi správným a špatným chováním. Například pokud dítě udělá krok k tomu, aby ublížilo sobě nebo někomu jinému, je třeba mu vysvětlit rázně, například plácnutím přes zadek, že to dělat nesmí. Kritici zákazu také tvrdí, že zákon omezuje rodičovskou svobodu a právo rozhodovat o výchově svých dětí. 

Jaké jsou tresty za porušení tohoto zákazu?

Tresty za porušení zákazu fyzického trestání dětí se liší podle jednotlivých zemí. Obecně se jedná o kombinaci finančních pokut, podmíněných trestů nebo v závažnějších případech odnětí svobody. V Německu mohou rodiče, kteří poruší tento zákaz, čelit soudnímu řízení a být povinni absolvovat povinné rodičovské kurzy. V některých případech může být také nařízen dohled sociální služby, která monitoruje situaci v rodině, aby se zabránilo opakování incidentů.

Co si o fyzickém trestání dětí myslíte vy? Hlasujte!

Souhlasíte s přijetím zákona, který zakazuje jakékoliv fyzické trestání dětí?

info Hlasování bylo ukončeno.
Ano, souhlasím 0
Ne, nesouhlasím 8
Nejsem si jistá/ý 2
Hlasovalo: 10

Zdroje:

https://endcorporalpunishment.org/committed-states/ https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/violent-discipline/ https://www.nzip.cz/clanek/788-tresty-ve-vychove-deti https://stridavka.cz/navrh-ministerstva-spravedlnosti-na-zmenu-obcanskeho-zakoniku/ https://www.gse.harvard.edu/ideas/usable-knowledge/21/04/effect-spanking-brain