Sčítání lidu z roku 1921 odhalilo, že ve vlastním bytě bydlelo tehdy pouze 6 % obyvatel Prahy, ostatní bydleli v nájmech. Další zajímavý fakt, který tehdy statistiky přinesly, bylo to, že téměř 60 % Pražanů bydlelo v jednopokojovém bytě s kuchyní. Pouze 36 % bytů disponovalo pitnou vodou, 18 % bytů mělo vůbec koupelnu. Dokonce jen 37 % bytů pak mělo vlastní splachovací toaletu, zbytek obyvatel měl toalety společné s jinými nájemníky. 

Extrémní rozdíly mezi občany

V roce 1928 byla zveřejněna v časopise Zprávy Státního úřadu statistického Republiky československé data ze sčítání lidu z roku 2021. V hlavním městě statistici napočítali celkem 166,7 tisíce soukromých bytů, ze kterých bylo prázdných pouze 171. Pro představu – v roce 2011 bylo prázdných bytů kolem 45 700. 

87 % bytů bylo před sto lety v Praze nájemných a pouze 6 % domácností bydlelo ve vlastním. Pokud člověk v té době vlastnil například dvoupokojový byt, byl považován za bohatého, protože naprostá většina rodin bydlela v nanejvýš jednopokojovém bytě s kuchyní. To je od dnešní doby velký rozdíl, v současnosti jsou totiž v Praze nejrozšířenější byty s třemi pokoji a kuchyní. 

Chudoba první republiky

Období první republiky je sice často bráno jako velmi bohaté, rozhodně tomu tak nebylo u všech. Majetkové rozdíly byly obrovské a chudoba byla všudypřítomná. Vedle překrásných prvorepublikových vil totiž stály dělnické městské byty, které často neměly ani přívod vody. Pitná voda byla dostupná jen v 36 % bytů, jinak si ji museli obyvatelé nosit z jiných částí domu. 8 % obyvatel pak žilo v takových podmínkách, že si vodu museli nosit z pumpy nebo odjinud.

Luxus jménem koupelna

Další zajímavostí doby před sto lety bylo i to, že koupelna byla v bytě poměrně luxus. Pouze 18 % bytů koupelnou disponovalo a splachovací záchod byl pouze u 37 % bytů. Většina nájemců musela chodit na společné záchodky. 

To samé pak platí o plynu ke svícení nebo vaření. V roce 2011 mělo 99 % bytů vodovod, teplou vodu, záchod i koupelnu. Oproti tomu v roce 1921 mělo plyn na svícení 8 % bytů, plyn k vaření a topení 15 % bytů. 

3,9 osoby na byt

V roce 1921 žilo v pražských bytech 646 211 osob a na jeden byt připadalo 3,9 osoby (1,7 osoby na místnost.) Téměř 95 % bytů obývala jedna rodina, alespoň jednoho podnájemníka mělo 19,7 % bytů. 

Pak ale existují i extrémy. Například v pěti garsonkách bez kuchyně žilo v té době klidně 13 a více osob. Sedmnáct jednopokojových bytů s kuchyní obýval podobný počet lidí. V patnácti bytech s více než pěti pokoji ale na druhou stranu pak bydlel pouze jeden obyvatel.

Ač se tedy může zdát, že situace s bydlením je v Praze momentálně neúnosná, lehké to nebylo ani před sto lety. I přes opravdu vysoké ceny nájmů máme ve většině případů totiž to štěstí, že máme pitnou vodu, splachovací toaletu, nemusíme se mačkat s celou rodinou v jedné místnosti navíc máme koupelnu i kuchyň. 

Zdroje: https://www.statistikaamy.cz/2021/03/26/jak-se-bydlelo-pred-sto-lety-prazanumhttps://refresher.cz/96780-Takto-zili-Prazane-pred-100-lety-Pitnou-vodu-nemela-ani-polovina-domacnosti-jen-petina-lidi-mela-v-byte-koupelnu#lockhttps://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2021/03/18042103.pdf