Valná část z nás takové štěstí zřejmě mít nebude. Nemocnice, zařízení LDN, nemohoucnost a trápení, to jsou důvody, proč by mělo být téma eutanazie otevřené.

Důstojný by měl být nejen náš život, ale i naše odcházení, kdo chce strávit roky na vozíku v LDN? Asi nikdo. V některých zemí byla tato „důstojná smrt“ schválená, výsledkem různé legislativy v různých zemí je tzv. turistika za smrtí. Země, kde je asistovaná sebevražda povolená je například Švýcarsko.

Jak píše web CT24, švýcarské zákony umožňují nevyléčitelně nemocným lidem či osobám s nesnesitelnými bolestmi nebo vážným postižením ukončit život s pomocí speciálních organizací. Jejich pracovníci jim za určitých podmínek připraví smrtící nápoj. Pacient si ho vezme sám a vypije ho.

První Čech podstoupil asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku v roce 2007 a nejznámější případ se pak datuje o tři roky zpět, kdy Martin Přecechtěl, který trpěl nemocí ALS a nechtěl „aby ho jeho děti viděli trpět“, využil stejné možnosti.

„Neměl žádný strach, ani neplakal. Byl rád a bylo poznat, že jakmile začala látka účinkovat, cítil úlevu,“ sdělila tehdy serveru iROZHLAS.cz jeho manželka Markéta.

Zdroj: Youtube

Každý člověk má právo rozhodnout o svém životě

Eutanazie obecně znamená možnost úmyslně usmrtit na jeho žádost pacienta s nevyléčitelnou nemocí za účelem zkrácení jeho utrpení. Ve většině zemí světa je nezákonná, uznává ji jen velmi málo států: Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Kolumbie, Kanada a Nový Zéland a nově i Portugalsko. Eutanazii povolují také některé australské státy.

 V Česku eutanazie ani asistovaná sebevražda legální nejsou. Všechny pokusy o její legalizaci byly zatím smeteny ze stolu. Přesto se řada odborníků domnívá, že by měla být zavedena. Svůj postoj uvedl veřejně například i profesor a chirurg Pavel Pafko.

„Česká společnost zatím nedozrála k zavedení eutanazie, dříve či později k němu ale dojde…Základní filosofickou otázkou z mého pohledu je, zda je nejvyšší hodnotou hodnota lidského života, nebo svobodného rozhodnutí. (…) Myslím si, že každý člověk má právo se rozhodnout o svém životě a povýšit své přesvědčení nad hodnotu života,“ prohlásil Pafko.

Hlavní spory se vedou ohledně asistence lékaře na takovéto smrti, především z titulu Hippokratovy přísahy, která mj. zapovídá podání smrtící látky, svědomí lékaře, jenž se mnohdy může vyskytnout v rozporu se zákonem, a principu nepoškozování. Účast lékaře je natolik kritizována, že i v zemích, kde je eutanazie povolena, jsou hledány další způsoby řešení. Například ve zmiňovaném Švýcarsku mají high-tech kapsli (vypadá jako rakev z budoucnosti), která má do minuty člověka bezbolestně usmrtí. Vnitro kapsle se zaplní dusíkem a sníží se množství kyslíku, což vede ke smrti.

Eutanazie, asistovaná sebevražda a dříve vyslovené přání

Důležité je si také objasnit pojmy pasivní a aktivní eutanazie a asistovaná sebevražda. Asistovanou sebevraždou se tradičně nazývá případ, kdy pacient ukončí svůj život sám za pomoci třetí osoby, jež mu poskytne radu či přímo smrtící prostředek. Eutanazie (usmrcení na žádost) je prováděná lékařem samotným. Nicméně odborníci i veřejnost pojem asistovaná sebevražda i eutanazie zaměňují. Ve Švýcarsku je přípustná asistovaná sebevražda.

Aktivní eutanazií je tedy aktivní usmrcení pacienta např. podáním smrtící látky. Pasivní eutanazii pak představuje řada dalších jednání vedoucích ke smrti pacienta jako nezahájení či přerušení léčby pacienta.

A právě co se týká pasivní eutanazie, tak ji máme už v České republice, byť v omezené formě povolenou. Taková situace totiž může nastat například v okamžiku, kdy pacient odmítne léčbu či má v evidenci zaznamenané tzv. dříve vyslovené přání, kterým nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb činí předem pro případ budoucí neschopnosti jej vyslovit.

Pokud Vás zajímá, jak se „dříve vyslovené přání“ sepisuje a chcete se tak vyhnout případnému dlouhému a bolestnému konci, je lepší začít dříve než později. Každý může své přání písemně sepsat kdykoliv.

Sepíšete text, necháte se poučit svým praktikem, který vás poučí o všech následcích a na dokument vám dá razítko a poté necháte vše ověřit u notáře nebo na poště.  Od této chvíle se každý poskytovatel lékařských služeb musí tímto přáním řídit. Pro podrobnější informace můžete navštívit stránky seniorombudsman.cz

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Kondice.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Jste pro eutanazii nebo asistovanou sebevraždu?

info Hlasování bylo ukončeno.
Ano, jsem pro pasivní eutanazii i asistovanou sebevraždu 2752
Ano, ale jen pro pasivní část na základě dokumentu "Dříve vyslovené přání" 502
Ne, odmítám všechny varianty 120
Hlasovalo: 3374

Zdroj: CT24, Denik, iRozhlas, Mednews, seniorombudsman