Je to přece tradice…

Ve vyspělém světě se ženy rozhodují pro porod doma zejména proto, že jim nevyhovují nemocniční prostředí či postupy. Jinde především kvůli tradici porodit tak, jak přišla na svět rodička, její matka i další předkové. Mnohé domorodé ženy věří, že jinak dítko ztratí vztah k zemi a své komunitě.

Zatímco Afrika bývá považována za centrum domácích porodů, některé tamní země už upřednostňují lékařskou péči před tradicemi předků. V roce 2022 například v Keni osm z deseti živě narozených dětí přišlo na svět ve zdravotnickém zařízení, přičemž v roce 2014 to bylo jen šest z deseti. Mění se i postoj k rodičovství, což vyplývá z dalších statistických údajů.

Na konci 80. let minulého století připadalo na jednu Keňanku více než 8 dětí, v roce 2014 už pouze tři. Moderní metody plánování mateřství v roce 1989 využívalo 18 % vdaných žen, zatímco loni 57 %.

Země s nejvyšším podílem domácích porodů

Čad 78 %

Etiopie 73 %

Niger 70 % 

Jemen 69 % 

Myanmar 63 % 

Haiti 60 % 

Afghánistán 51 %

Preferují porodnice

Během 20. století v mnoha vyspělých zemích rapidně poklesl počet domácích porodů.

■ V USA kolem roku 1900 došlo k výraznému posunu. Do té doby téměř 100 % porodů probíhalo doma. V roce 1938 jejich počet klesl na 50 % a na méně než 1 % v roce 1955.

■ Ve Velké Británii byl trend o něco pomalejší. Zatímco ve 20. letech přibližně 80 % porodů probíhalo doma, v roce 1991 šlo o 1 %.

■ V Japonsku ještě okolo roku 1950 probíhalo 95 % porodů doma, o 25 let později došlo k poklesu na 1,2 %.

EVROPA (ne)rodí doma

Prevalence domácích porodů je ve všech zemích EU podobná, pohybuje se kolem 1 %. Nizozemsko má nejvyšší domácí porodnost 16,3 % . V Dánsku doma rodí 1,4 % žen, v Německu 1,3 % a v Belgii 1,1 %. Nejnižší počet domácích porodů je v Polsku. Ročně je jich evidováno pouze asi 120. Následuje Itálie (0,1 %).

Zdroje: https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/nchs_press_releases/2022/20221117.htm Květy 3/2024

Autor: Teodor Česák