Českou neziskovou organizaci Konsent založila v roce 2016 aktivistka Johanna Nejedlová, z velké části v reakci na výzkum Amnesty International. Ten naznačoval, že téměř polovina Čechů si myslí, že za znásilnění si může oběť sama – ať už proto, že byla ve špatném čase na špatném místě, byla nějak oblečená, nebo se nějak chovala. Konsent se věnuje osvětě, prevenci sexuálního násilí a také vzdělávání v těchto oblastech.

Respekt je sexy aneb generace K

Kde se ti to líbí? Kam ti ho můžu strčit? Kdo z nás zaplatí ty drinky? Kampaně organizace Konsent se dlouhodobě zaměřují na edukaci ohledně sexuálního násilí, to ale není všechno. Konsent zavedl mimo jiné pojem generace K – generace, kterou nespojuje věk, ale hodnoty. Jedná se o lidi, kteří respektují hranice druhých, chovají respekt k sobě i k ostatním. Nejde o to, abychom si vyžadovali na polibek písemný souhlas. Jde o to, chovat se ke svému okolí ohleduplně, empaticky a s respektem.

Kampaň Respekt je sexy, kterou Konsent vede, má za cíl školit a edukovat personál v klubech a barech, a vytvořit tak síť podniků, které netolerují sexuální obtěžování a násilí na pracovišti. V takových podnicích najdete například na záchodcích instrukce, dle kterých si objednáte drink s určitým názvem, který personálu dá najevo, že máte strach, jste terčem obtěžování a potřebujete pomoct. Proškolený personál se pak o situaci postará.

Definice znásilnění v Česku

Znásilnění je v našem trestním zákoníku definováno jako trestný čin, při kterém je použito násilí, výhrůžka nebo zneužití bezbrannosti. Takových znásilnění je ale minimum a pod současnou definici nespadá až 70 % případů znásilnění, kdy oběť byla například v šoku, příliš opilá, nebránila se, a pachatel tak nemusel použít násilí. A to je obrovský problém, jehož vyřešení se snaží Konsent od začátku dosáhnout.

Změna je na dosah

V současné chvíli to však vypadá, že s největší pravděpodobností bude chybná definice znásilnění v novele zákoníku doplněna a opravena. Znásilnění vymezuje novela tím, že „ne znamená ne“. Nesouhlas by tedy nemuselo být nutné projevit pouze slovem nebo bráněním se, postačilo by gesto, pláč nebo zaujetí obranné pozice. V potaz by se také měly začít brát situace, kdy je oběť bezbranná – kvůli nemoci, spánku, silné opilosti, dezorientovanosti nebo duševní poruše.

Další věc, která by se podle předlohy novely zákoníku měla změnit, je pohled na sexuální praktiky s dětmi do dvanácti let. Soudy by je měly podle nové verze vždy považovat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv za mírnější pohlavní zneužití.

Co už Konsent získal?

Konsent již dosáhl několika významných úspěchů. Jedním z nich je zvýšení povědomí o problematice sexuálního násilí a důležitosti souhlasu ve společnosti. Díky jejich kampaním a vzdělávacím aktivitám se stále více lidí zajímá o téma souhlasu a snaží se ho začlenit do svého každodenního života.

Dalším významným úspěchem je spolupráce s vládními a nevládními organizacemi na legislativních změnách. Konsent se aktivně podílí na tvorbě návrhů zákonů, které by měly lépe chránit oběti sexuálního násilí a zajistit, aby pachatelé byli spravedlivě potrestáni.

Konsensuální sex a dostatečná komunikace mezi partnery je velmi důležitým tématem, které by měl řešit každý vztah. Organizace Konsent v tomto tématu hraje opravdu klíčovou roli, detabuizuje tabuizované, pomáhá obětem nejen znásilnění a spojuje firmy a lidi, kteří chtějí bránit oběti a nikoliv pachatele.

Zdroje: https://konsent.cz/ https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/western-central-and-south-eastern-europe/czech-republic/report-czech-republic/ https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/snemovna-schvalila-zmenu-vymezeni-znasilneni-348044