Starší pacienti potřebují více péče

Nepotřebujeme pořád rozšiřovat následnou péči ale řešit to, jak se tam nedostat. Někteří lidé jsou v 80 letech vitální, jezdí na kole nebo ještě částečně pracují. Ale jak se říká, stáří je jen pro statečné. To jsou spíš výjimky. Nad 80 let už je pětina seniorů více v nemocnici než doma a chátrají. V současnosti u nás žije kolem 2,2 milionu lidí 65+, což představuje přes 20 % populace.

A my mluvíme hlavně o tzv. křehkých pacientech. To jsou lidé, kteří berou velké množství léků, jsou často hospitalizování a celkově jde jejich kvalitu života dolů a s tím i chuť se z něj radovat. A dokonce roku 2050 bude v naší zemi skoro tři a čtvrtě milionu seniorů.

Zdroj: Youtube

Pětina seniorů umírá kvůli nadužívání léků

Je mnoho příčin, proč se některým seniorům nedaří. A lékaři bijí na poplach, že jednou z nejzávažnějších příčin je nadužívání léků.

„Český senior v ambulantní péči průměrně bere 4–6 léků, v domovech pro seniory ještě více. Riziko nežádoucí interakce pak velmi rychle roste. Je potřeba přijmout účinné řešení. Například automatické přehodnocení situace v okamžiku, kdy lékař zjistí, že senior pravidelně bere více než pět léků,“ říká MUDr. Božena Jurášková.

Autorka textů potvrzuje fakt, kdy na své praxi v pečovatelském domě byla svědkem toho, jak jsou senioři doslova dopováni barbituráty na uklidnění, aby pokud možno co největší část dne prospali a neměli nároky na personál.

A statistika hovoří neúprosně. Na lékové interakce umírá až 20 procent starších lidí.

Kdo je křehký pacient?

Dalšími faktorem je hydratace. Senioři pijí málo tekutin a hrozí jim vysoké riziko mozkové příhody nebo embolie. Do toho často trpí podvýživou, protože nemají chuť k jídlu a nejí. Tělo jim slábne, ztrácejí svaly, a nakonec už nemají chuť ani sílu vstát z postele.

Svalová slabost je z jednou příčin, proč se z člověka ve vyšším věku stane křehký pacient. Podle lékařů by přitom stačilo každý den věnovat cvičení 10 minut.

Pokud se všechny zmíněné faktory sledují, dá se život nejen prodloužit, ale zlepší se jeho kvalita. Nejdůležitější je u starších lidí zabránit jejich „sociální smrti.“ Jakmile ztratí kontakt s okolím, propadají se do depresí, zhoršují se jim kognitivní funkce a upadají. Proto také za Covidu tolik seniorů umíralo v pečovatelských domech, odříznuti od své rodiny, sami bez možnosti, aby je někdo navštívil po dlouhé měsíce. A autorka textu opět potvrzuje, že se tak dělo. Řada starých lidí zemřela skutečně na Covid, ale největším problémem byl smutek ze samoty, který zažívali.

Křehkost souvisí se syndromy, jako chronické riziko pádů, zhoršení kognitivních schopností, psychická labilita, podvýživa a nestabilní stav chronických onemocnění

Od roku 2024 je křehkost geriatrických pacientů samostatná diagnóza s úhradovým kódem. Považuji to za velký posun, protože nyní můžeme křehkost geriatrických pacientů sledovat a její vyšetření se také začne proplácet,“ vysvětluje předsedkyně České geriatrické společnosti MUDr. Božena Jurášková.

Zdroj: redakce, statistické údaje poskytla skupina B.Braun na tiskové konferenci