Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, které poškozuje centrální nervový systém (mozek a míchu). Její příčina není známa a mnoho pacientů o nemoci dlouho ani netuší. Propuká nejčastěji mezi 20. a 40. rokem života a zatímco někteří pacienti jsou bezpříznakoví, u jiných se projevuje rychlé zhoršení, vedoucí k trvalému upoutání na lůžko už ve středním věku. Ačkoliv je roztroušená skleróza zatím nevyléčitelná, existují způsoby, jakými nemoc v počátečních stadiích dobře kontrolovat a zpomalit progres. Jedním z takových způsobů je biologická léčba.

Biologická léčba roztroušené sklerózy (RS) patří mezi tzv. léky modifikující onemocnění (DMDs), jejichž cílem je zpomalit průběh nemoci a snížit počet relapsů. Tyto léky působí na imunitní systém, aby zmírnily jeho útoky na centrální nervový systém, což je charakteristické pro RS. Nejčastěji se používají interferony, glatirameracetát a monoklonální protilátky.

Průběh léčby

Biologická léčba by měla být zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy, ideálně do čtyř týdnů. Léčba zahrnuje pravidelné podávání léků, které mohou být ve formě tablet, injekcí nebo infuzí. Tyto léky pomáhají snižovat četnost a závažnost atak, a tím zpomalují progresi invalidity. Pokud léčba některé volby (např. interferony) není dostatečně účinná, mohou být pacientům nasazeny účinnější léky.

Léčba je drahá, ale účinná

V roce 2023 vynaložila Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR přes 2,5 miliardy korun na léčbu roztroušené sklerózy, přičemž 84 % této částky bylo určeno na biologickou léčbu. Biologická léčba je finančně náročná, průměrné roční náklady na jednoho pacienta se pohybují kolem 220 tisíc korun. Tento vysoký náklad je způsoben několika faktory. Za prvé – vývoj a výroba biologických léčiv jsou technologicky náročné a nákladné procesy. Za druhé – klinické studie a regulační schválení těchto léků vyžadují značné investice. A za třetí – tato léčba má významný pozitivní dopad na kvalitu života pacientů a jejich schopnost zůstat ekonomicky aktivní, což dlouhodobě přináší úspory ve zdravotním a sociálním systému​.

Jiné způsoby léčby RS

Kromě biologické léčby existují i další terapeutické přístupy. Mezi základní patří symptomatologická léčba, která se zaměřuje na zmírnění jednotlivých příznaků nemoci, jako jsou svalové spasmy, únava, bolest nebo deprese. Používají se zde různé léky jako svalové relaxanty, analgetika a antidepresiva.

Další důležitou součástí léčby je fyzioterapie, která pomáhá udržovat mobilitu a svalovou sílu. Ergoterapie zase učí pacienty, jak se co nejlépe vypořádat s každodenními činnostmi navzdory omezením způsobeným nemocí. Psychologická podpora a poradenství jsou také nezbytné, protože RS může mít významný dopad na duševní zdraví pacientů.

Z výzkumů vyplývá, že kombinace různých léčebných přístupů může výrazně zlepšit kvalitu života pacientů s RS, jejich fyzický i psychický stav. 

Zdroje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3152166/ https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/klient-s-roztrousenou-sklerozou-stoji-vzp-v-prumeru-122-tisic-rocne https://radiozurnal.rozhlas.cz/moderni-lecba-roztrousene-sklerozy-je-efektivni-ale-draha-i-tak-setri-statni-8119852 https://www.cilena-lecba.cz/novinky/moznosti-biologicke-lecby-u-roztrousene-sklerozy-253