Na celém světě obezita ročně zabije 4,72 milionu lidí. To je asi 8 % všech úmrtí na světě a přibližně stejný počet lidí, kteří umírají na znečištěné ovzduší. Počet obézních lidí ve světě roste. A roste rychle. Pokud bude současný trend pokračovat, bude v roce 2030 obézních 1,12 miliardy lidí. Další miliarda lidí bude mít nadváhu.

Zdroj: Youtube

Více jak polovina Čechů by měla zhubnout

A jsme na tom v České republice? Nadváha a obezita postihují v současné době téměř 60 % dospělých a téměř jedno ze tří dětí v Evropě. Také v České republice se výrazně nad zdravou váhou pohybuje více než 60% lidí,  uvádí Státní zdravotní ústav.

Sečteme-li Čechy s nadváhou (BMI větší než 25), preobezitou (BMI 25 až 30) a obezitou (BMI větší než 30), vyjde nám, že se výrazně nad zdravou mírou pohybuje více než 60 % z nás. Obezita je nejrozšířenější civilizační onemocnění a vyúsťuje ve zhruba třicet chorob, nejčastěji v takové nemoci, jako jsou kardiovaskulární choroby provázené mrtvicemi a infarkty, cukrovka  druhého typu, nádorová onemocnění, kloubní obtíže, poruchy spánku, deprese a chronická respiračních onemocnění.

„Od roku 1975 se počet obézních lidí na Zemi téměř ztrojnásobil. Zatímco obezita prvního stupně (BMI 30-35) zkracuje průměrnou délku života o 3 roky, obezita třetího stupně (BMI 40-50) zkracuje průměrnou délku života o 8-10 let. Zvýšení BMI vede také ke zvýšení úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční a mozkovou mrtvici,“ upozornila doktorka Ľubomíra Fábryová, specialistka na diabetes, metabolické poruchy a výživu a prezidentka Slovenské obezitologické společnosti (SOA).

Slova odbornice potvrzuje i studie.

Hlavním důvodem zvýšené úmrtnosti obézních jedinců je četnost, s jakou obezita způsobuje zdravotní problémy. S rostoucí hmotností jedince se zvyšuje i riziko vzniku závažných zdravotních komplikací. Dospělí, kteří trpí extrémní obezitou (BMI 40+), jsou vystaveni zvýšenému riziku úmrtí na rakovinu, srdeční choroby, hypertenzi a cukrovku.

Ohrožení jsou zejména muži s břichem

Zejména abdominální obezita vede u většiny lidí k zánětlivým procesům v těle. Ty mohou vést k inzulínové rezistenci, při níž tkáňové buňky přestávají správně reagovat na hormon inzulín a vzniká cukrovka 2. typu. Nadváha nebo obezita vystavuje muže většímu riziku předčasného úmrtí než ženy, vyplývá z dosud nejrozsáhlejší studie o obezitě a úmrtí.

Vědci tvrdí, že ačkoli důvody tohoto trendu nejsou jasné, studie podporuje jiné, které naznačují, že obézní muži jsou více ohroženi cukrovkou a mají vyšší hladinu nebezpečného jaterního tuku.

Zdroj. Theworldcounts, SZU, Výzkum, Studie, Zdravie