Řadě pacientů odpadnou zbytečné návštěvy specialistů, za nimiž se vydávali jen kvůli léku, který jim jejich praktický lékař nemohl předepsat.

Některé léky na cukrovku, poruchy srážlivosti krve, kožní, oční či urologické problémy – praktičtí lékaři je mohou od 1. července nově předepisovat svým pacientům bez omezení. Nemusí je tak už posílat k ambulantním specialistům, a to díky vládní vyhlášce, která zmírňuje dosavadní preskripční omezení. V Česku je v současné době registrováno přibližně 5 000 léků, praktici ale doposud mohli předepisovat pouze polovinu z nich. Teď k nim přibylo dalších přibližně tisíc preparátů.

„Nikde v Evropě nemá obdoby, že by praktici mohli předepisovat pouze 50 % léků dostupných na trhu. O změnu jsme usilovali desítky let. Odvahu uvolnit další léky pro praktické lékaře našel ale až ministr Vlastimil Válek,“ říká MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) ČR.

 Změna vyplývá z novely prováděcí vyhlášky č. 376/2011 Sb. k zákonu o veřejném zdravotním pojištění a týká se léků s tzv. preskripčním omezením L. Ty mohli do 1. července letošního roku předepisovat pouze ambulantní specialisté nebo praktičtí lékaři, kterým specialisté preskripci schválili. „Pacientům teď bude moci léky, které potřebují, předepsat rovnou praktik, tedy jejich nejbližší lékař. Výrazně to pomůže zejména v regionech, kde je špatná dostupnost specializované ambulantní péče. Usnadní to také léčbu pacientů v pobytových zařízeních sociálních služeb a seniorů na venkově. Ti mají přístup k lékům nejkomplikovanější,“ vysvětluje předseda SPL ČR.

Kromě některých léků na cukrovku, poruchy srážlivosti krve či kožní, oční a urologické problémy mohou praktičtí lékaři nově předepisovat také kombinované inhalační preparáty na chronickou obstrukční plicní nemoc nebo astma.

 „Díky tomu zvýšíme komfort pacientů a zlepšíme péči o chronicky nemocné. Ulevíme také ambulantním specialistům, jejichž ordinace jsou na mnoha místech přetížené,“ kvituje změny plynoucí z vládní vyhlášky doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Uleví se pacientům i specialistům

Uleví se jak pacientům, tak specialistům. Právě objednací lhůty mohou být takovou překážkou, protože podle Sdružení ambulantních specialistů čekají lidé na objednání u některých odborností lékařů až 14 týdnů. Déle než tři měsíce čekají podle sdružení noví pacienti například na vyšetření u alergologa, diabetologa, kardiologa nebo u rehabilitačního lékaře

"V současné době nejsou ordinace specialistů v některých případech dostupné. Praktický lékař může léky, které pacient pravidelně bere, elektronicky předepsat. Pro pacienta je to mnohem bezpečnější než si pro ně jít do nemocnice, když má jeho specialista zavřeno," dodal Býma.

Zdroj: redakce