10 nejčastějších příčin úmrtí představovalo:

55 % z 55,4 milionu všech skonů lidí na celém světě v roce 2019

3 hlavní kategorie:

přenosné

(infekční, parazitární, úmrtnost spojená s mateřstvím, životní podmínky atd.)

nepřenosné

(chronické), které na celosvětové úrovni představují přibližně 7 z 10 hlavních příčin úmrtí

úrazy

dopravní nehody, pády...

Kojenecká úmrtnost klesá

Představuje 5. místo v globální úmrtnosti. Naštěstí lze zaznamenat největší pokles za poslední dvě desetiletí. Zatímco v roce 2000 zemřelo 3,2 milionu kojenců, v roce 2019 se počet snížil o 1,2 milionu.

AIDS mimo žebříčeK

Některé nemoci, které patřily mezi 10 nejčastějších příčin úmrtí do roku 2000, již na seznamu nejsou. Například u HIV a AIDS došlo za posledních 20 let k poklesu o 51 %.

Krutá daň za blahobyt

Cukrovka a komplikace s ní spojené se dostaly mezi 10 nejčastějších příčin úmrtí po výrazném nárůstu o 70 % od roku 2000. Toto onemocnění se stalo osudným víc pro muže, kdy byl zaznamenán nárůst dokonce o 80 % úmrtí.

Důsledky pandemie

Virus covid-19 byl poprvé identifikován v prosinci 2019 v čínském Wu-chanu. Do března 2023 bylo v 201 zemích potvrzeno celkem 676,57 milionu případů, z toho 6,88 milionu

úmrtí připisovaných covidu-19.

Alzheimer postihuje spíš ženy

Alzheimerova choroba a další formy demence představují 7. příčinu úmrtí, kdy 65 % tvoří ženy.

Když zabíjí infekce

Infekce dolních cest dýchacích představují čtvrtou hlavní příčinu úmrtí. Jejich počet se však snižuje. Zatímco v roce 2000 si vyžádaly přes 3 miliony životů, v roce 2019 „jen“ 2,6 milionu.

Srdce na prvním místě

Největším zabijákem je ischemická choroba srdeční, která je zodpovědná za 16 % úmrtí. Od roku 2000 došlo k největšímu nárůstu úmrtí v důsledku tohoto onemocnění. Následují cévní mozková příhoda a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Plíce v nebezpečí

Úmrtí na nepřenosné nemoci bohužel přibývá. Rakovina průdušnice, průdušek nebo plic coby příčina za posledních dvacet let vzrostla z 1,2 milionu případů na 1,8 milionu a nyní je na 6. místě hlavních příčin úmrtí.

Ledviny coby nová hrozba

Některé nemoci do žebříčku nejčastějších zabijáků přibyly. Onemocnění ledvin se za posledních dvacet let ze 13. příčky neblahého seznamu mortality před dvaceti lety vyhouplo na 10. místo. V roce 2000 to představovalo 813 000 ztracených životů, v roce 2019 již 1,3 milionu.

Průjem jako fatální riziko

Ačkoliv průjmová onemocnění zaujímají 8. místo v příčinách úmrtí, i zde je patrná sestupná tendence. Zatímco před 20 lety zemřelo z těchto důvodů 2,6 milionu lidí, v současnosti jde „pouze“ zhruba o 1,5 milionu.

Zdroj: Světová zdravotnická organizace (WHO), Květy 6/24

Autor: Připravil Teodor Česák