Glaukom, známější jako zelený zákal, představuje jedno z nejzávažnějších očních onemocnění, které se od svého méně nebezpečného protějšku, šedého zákalu, liší nevratnými následky. Na rozdíl od šedého zákalu, který ovlivňuje čočku oka a je často operativně řešitelný, glaukom útočí přímo na zrakový nerv, což vede k jeho postupnému odumírání a degeneraci. Toto zákeřné onemocnění šplhá na druhé místo mezi nejčastější příčiny ztráty zraku a děsí svými čísly: zatímco u osob nad 40 let se s glaukomem potýká přibližně 2 % populace, v případě osob starších než 70 let toto číslo narůstá na 3,5 %. Alarmující je zejména zjištění, že ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži.

Studie z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z roku 2021 odhalují, že počet diagnostikovaných případů glaukomu v naší zemi dosáhl 378 000, což představuje výrazný nárůst oproti 351 tisícům v roce 2015 a hlavně 195 tisícům na počátku století. Co je však ještě více znepokojující, že každý druhý pacient s glaukomem o svém onemocnění dlouho neví. Tyto studie potvrzují nezbytnost včasné diagnostiky, která může odhalit nemoc dříve, než začne nevratně poškozovat zrak.

Co je to zelený zákal?

Zelený zákal je zrakové onemocnění, při němž se zvyšuje nitrooční tlak. Tím se poškozuje zrakový nerv, který má na starosti přenos vizuálních informací z oka do mozku. Pokud není glaukom diagnostikován dostatečně včas a není započata léčba, může dojít k úplné ztrátě zraku.

Rizikové skupiny

Zelený zákal je bohužel dědičný, pokud ho máte v rodině, máte až o 10 % větší šanci, že vás postihne také. Mezi rizikové skupiny obyvatel patří lidé starší 40 let, kteří trpí závažnější formou krátkozrakosti, mají cévní nemoci, cukrovku, poruchy štítné žlázy nebo vysoký tlak. To vše jen podtrhuje skutečnost, že preventivní prohlídky jsou nezbytně důležité. 

Příznaky

Příznaky jsou samozřejmě spojené s viděním a nejčastěji zahrnují zamlžené až zúžené zorné pole, postupnou ztrátu prostorového vidění, světloplachost nebo ztrátu zrakové ostrosti. Pacienti mohou pociťovat intenzivní bolesti hlavy v oblasti očí, která vede až k nevolnosti. V pokročilém stádiu nemoci může vést až k takzvanému glaukomovému záchvatu, při kterém dochází k náhlé ztrátě zraku. 

Prevence

Z mnoha důvodů je absolutně nezbytné podstupovat pravidelné preventivní prohlídky, a to se týká i prohlídky u očního lékaře. I když některé rizikové faktory, jako jsou genetická predispozice nebo věk, nelze ovlivnit, existují kroky, které můžete podniknout, aby se snížilo riziko rozvoje glaukomu nebo aby se zpomalil jeho postup.

“Klíčovým ukazatelem je nitrooční tlak. Proto je důležitá prevence. Vyšetření spojené s výskytem zeleného zákalu probíhá pomocí tonometru, který měří nitrooční tlak, a je většinou velmi rychlé a bezbolestné,” upozorňuje optometristka Kristýna Štěbetáková z optiky Alensa, kde si také můžete nechat změřit nitrooční tlak. 

Doporučuje se, aby dospělí ve věku 40 a více let podstoupili oční prohlídku alespoň jednou za dva roky. Pokud patříte do skupiny s vyšším rizikem, měli byste absolvovat prohlídky častěji.

Ochrana očí

Ochrana očí před zraněními a ultrafialovým zářením může také pomoci předcházet některým formám glaukomu. Při sportovních aktivitách nebo práci, kde existuje riziko poranění oka, je doporučeno nosit ochranné brýle.

Pamatujte, že i když se glaukomu nemusíte vždy dokázat úplně vyhnout, pravidelnou prevencí můžete výrazně snížit riziko jeho vzniku nebo zpomalit jeho progresi. Věnujte zdraví svých očích stejnou pozornost, jako u jiných běžnějších problémů. 

Zdroje: https://www.alensa.cz/