Eutanazie je také známá jako zabití z milosti. Lékař při eutanazii úmyslně vyvolá smrt pacienta, který je nevyléčitelně nemocný a prožívá intenzivní bolesti bez naděje na uzdravení. Místo toho, aby tito pacienti snášeli dlouhotrvající bolestivou a potenciálně i nákladnou nemoc, mohou se v některých zemích, kde je eutanazie legální, dobrovolně rozhodnout ukončit svůj život.

Eutanazie vs. asistovaná sebevražda

Eutanazie je definována jako usmrcení na žádost. Kromě eutanazie, při které lékař sám podá lék pacientovi, který chce zemřít, existuje také pojem asistovaná sebevražda. Při té lékař pacientovi obstará jed nebo jiné vybavení a na sebevraždu dohlédne a postará se o tělo – pacient ovšem nápoj s jedem vypije sám. 

Asistovaná sebevražda je stejně jako eutanazie v naprosté většina států ilegální, dovoluje ji například Německo, Nizozemsko nebo Švýcarsko. V těchto státech existují kliniky specializované na asistovanou sebevraždu. Pacienti v nich projdou několikaměsíčním obdobím konzultací s profesionály, a pokud po nich projeví ústní i písemný souhlas, je jim podána smrtelná dávka pentobarbitalu rozpuštěná v džusu nebo ve vodě. 

Kde je eutanazie povolena?

V naprosté většině států je eutanazie a asistovaná sebevražda ilegální. V České republice je usmrcení na žádost protiprávní a souzena je stejně jako vražda. Takto to funguje téměř po celém světě, existují ovšem výjimky. Eutanazie je za určitých podmínek legální zde:

Nizozemsko

Nizozemsko je známé svým liberálním postojem k mnoha diskutovaným tématům, jako je například prodej psychoaktivních látek nebo prostituce. V roce 2001 se Nizozemsko stalo prvním státem na světě, který legalizoval sňatky homosexuálů a také adopci dětí homosexuály. O rok později se pak Nizozemsko stalo první zemí, která uzákonila eutanazii. Jako ve většině států i zde je eutanazie povolena pouze za velmi specifických kritérií. Tato kritéria se týkají požadavků pacienta, pacientova utrpení (nesnesitelného a beznadějného), informací poskytnutých pacientovi, absence rozumných alternativ, konzultace jiného lékaře a další.

Belgie

Belgie v roce 2002 také legalizovala eutanazii a stala se tak druhou zemí s uzákoněným dobrovolným usmrcením. V roce 2014 si pak Belgie odnesla prvenství v tom, že uzákonila za přísných podmínek eutanazii i pro děti bez ohledu na věk. 

Lucembursko

Lucembursko přijalo zákony o eutanazii a asistované sebevraždě v roce 2009 a stalo se třetí zemí EU, která tak učinila. Podmínky zahrnují neléčitelné onemocnění pacienta a jeho informovaný souhlas. Stejně jako v Belgii a Nizozemsku i zde je důraz kladen na nezávislou lékařskou konzultaci a potvrzení, že pacient prožívá nesnesitelné utrpení bez naděje na zlepšení​ kvality života.

Kanada

Kanada eutanazii uzákonila v roce 2016. Právo na asistovanou smrt v Kanadě mají pouze dospělí pacienti, kteří trpí vážným a nevratným úpadkem svého zdraví a jejichž smrt je „rozumně předvídatelná“. 

Španělsko

V roce 2021 Španělsko legalizovalo eutanazii a asistovanou sebevraždu pro ty, kteří trpí vážným a nevyléčitelným onemocněním nebo chronickým nesnesitelným utrpením. Vzhledem k převážně katolické populaci Španělska představuje tento krok zásadní změnu v zemi, kde jsou otázky života a smrti často předmětem intenzivních debat. 

Švýcarsko

I když Švýcarsko nepovoluje aktivní eutanazii, má jedny z nejliberálnějších zákonů týkajících se asistované sebevraždy na světě. Zákony umožňují osobám, že připravují sebevraždu za pomoci lékařů nebo asociačních organizací, které poskytují prostředky k ukončení života.

Mezi další místa, kde je eutanazie za určitých podmínek legální, patří také:

Kolumbie

Nový Zéland

Portugalsko

Ekvádor

Proč je většina států proti?

Odpůrci eutanazie často předkládají řadu argumentů proti jejímu zavedení, které zahrnují etické, morální a praktické obavy.

Argumenty zahrnují obavy z možného zneužití, například v případech, kdy by mohlo dojít k tlaku na zranitelné pacienty, aby zvolili eutanazii jako „ekonomické řešení“ pro vlastní rodinu nebo zdravotnické systémy. Další argumenty zpochybňují schopnost pacientů poskytnout skutečně informovaný souhlas, zejména v situacích, kdy jsou velmi nemocní nebo když mohou existovat léčebné možnosti, které nebyly zváženy. 

Mnozí také argumentují z náboženského nebo filozofického hlediska a považují život za posvátný a smrt jako něco, co by mělo přijít přirozenou cestou.

Zdroje: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/where-is-euthanasia-legal https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8857436/