V Česku pije alkohol denně cca 10 % dospělých osob. Průměrný věk pacientů vstupujících do léčby závislosti je 45 let, z 2/3 jsou to muži, z 1/3 ženy. Žen závislých na alkoholu přibývá. Alarmující je, že v těhotenství alespoň občas pije 2/3 žen.

A k závislosti na alkoholu má nakročeno přes milion lidí.

Zdroj: Youtube

Děti se dostávají k alkoholu už v 8 letech

A jak mluví čísla o dětech? Děti pod vlivem alkoholu tvoří až 10 % případů přivezených na pohotovost.

"V dnešní době lze s jistotou říci, že se se stavy v důsledku nadměrné konzumace alkoholu setkáváme denně. Jedná se o lidi všech věkových kategorií, nejčastěji však o lidi v produktivním věku a seniory, výjimkou nejsou ani ženy. Setkáváme se s mnoha případy, kdy senioři v důsledku intoxikace alkoholem utrpěli i úrazy, jako jsou zlomeniny, otevřené zlomeniny, tržné rány a intoxikace," říká vrchní sestra urgentního příjmu Nemocnice Levice Mgr. Magdaléna Leváková.

"Po celý rok se setkáváme i s případy dětí v podnapilém stavu. Ročně tvoří až kolem 10 % všech přivezených případů. Děti jsou často nalezeny venku v podnapilém stavu náhodnými kolemjdoucími, jak leží nebo spí, což často vede k podchlazení. V současné době se věkové rozmezí přivezených dětí pohybuje mezi 8 a 19 lety a z hlediska pohlaví lze říci, že je to 50:50. Mnoho dětí sahá po alkoholu také kvůli psychickým potížím, nárůst těchto případů jsme zaznamenali po pandemii Covidu," vysvětluje primářka dětsko-neonatologického oddělení nemocnice v Levicích, doktorka Kristina Apostolovová.

Jděte dětem příkladem

rozhovoru pro web Respektuj18 Petr Hrouzek, ředitel Centra protidrogové prevence a terapie, vysvětluje že, neexistuje jedna univerzální rada, vždy záleží na vztahu mezi rodičem a dítětem. Chceme-li, aby nás děti braly vážně, musíme jít příkladem. Zároveň bychom se měli vyhnout zbytečnému démonizování alkoholu a argumentovat jen ověřenými informacemi. Doporučuji vyhýbat se mýtům a nepravdám a naopak si připravit rozumné argumenty, kterým sami věříte.

„Každý musí začít u sebe. Jste-li rodič, nedávejte dětem špatný příklad v každodenní nadměrné konzumaci. Pracujete-li v pohostinství, vyžadujte od mladých lidí předložení občanky. A mohl bych pokračovat,“ říká Hrouzek.

Podle odborníka nemá smysl dětem stále jen něco přikazovat nebo zakazovat, můžete nechtěně docílit i toho, že začnou pít pouze na truc. Jednejte s nimi jako se sobě rovnými a učte je nést odpovědnost za své rozhodování.

Povídejte si se svými dětmi o alkoholu

Mnoho dětí a dospívajících zkouší alkohol na konci základní školy a na střední, tedy dříve, než je pro ně legální pít. Rodiče mají velký vliv na rozhodnutí svého dítěte o pití alkoholu. Mluvte se svými dětmi brzy a často o užívání alkoholu, rozhodně dříve než vyrostou. 

Předškoláci

Předškoláci nejsou připraveni na mnoho informací o alkoholu. Ale můžete jít dobrým příkladem tím, že budete pít zodpovědně (nebo vůbec), budete aktivní a budete jíst zdravě. Pokud mají děti otázky týkající se alkoholu, odpovězte na ně jednoduše a upřímně.

Věk 4 až 7 let

Mluvte o alkoholu, když se téma objeví, přirozeně. Pokud se například díváte na televizi a vidíte reklamu na alkohol, můžete se svého dítěte zeptat, zda ví, jak pití alkoholu ovlivňuje tělo. Udržujte informace jednoduché, například: Alkohol zpomaluje tělo i mysl, po něm je těžké odhadnout, jak je voda hluboká, nebo jak rychle se blíží auto. Navíc lidem po konzumaci alkoholu zapáchá z úst! Pokud se vaše dítě ptá, proč je v pořádku, když pijí dospělí, ale ne děti, vysvětlete mu, že pití může poškodit růst a vývoj těla a zvyšuje riziko problémů s pitím v pozdějším věku.

Věk 8 až 11 let

Děti v tomto věku už slýchají o účincích alkoholu a o tom, proč je nebezpečný pro rostoucí tělo a mysl, mají útržkovité informace ze školy, rodiny, médií či knih. V tomto období už je namístě zmínit i krátkodobé účinky alkoholu a povídat si o nich a co mohou způsobit. Jedná se o zkreslený zrak, sluch a koordinaci, změněné vnímání a emoce, zhoršený úsudek, což může vést k nehodám, utonutí a dalšímu rizikovému chování, zápach z úst, kocovina. Jelikož dítě v tomto věku už má představu, jak funguje tělo a k čemu slouží jednotlivé orgány, můžete mluvit i o dlouhodobých účincích, jako jsou poškození jater, ztráta chuti k jídlu, žaludeční problémy, poškození srdce a mozku, ztráta paměti.

Děti chtějí v tomto věku zapadnout mezi své kamarády, proto naučte své dítě, jak je důležité myslet a jednat jako jednotlivec.

Věk 12 až 17 let

Dospívající léta jsou časem, kdy je dobré být dobrým posluchačem a udržovat komunikační linky otevřené. Buďte dítěti dobrým příkladem. I když se zdá, že vaše děti neslyší, co říkáte, studie ukazují, že rodiče skutečně ovlivňují chování dospívajících. Teenageři chtějí být oblíbení a přijímáni přáteli. Pomozte svým dětem procházet různými situacemi, aby byli připraveni. Co mohou říct na večírku, když jim někdo nabídne drink? Co když někdo, s kým by měli jet autem, pije? Promluvte si společně a dejte svému dospívajícímu vědět, že vám může kdykoli zavolat nebo napsat a vy je vyzvednete bez přednášek nebo trestů.

Zdroj: mojezdravi, respektuj18, zdravie, vlada, nepmk