Některé výzkumy poukazují na to, že značný vliv na rozvoj demence ve vyšším věku mají celkové stravovací zvyklosti mnohých seniorů.

„Zhruba do sedmdesáti let lidi často trápí obezita a nadváha. Pak přichází podvýživa, přestává se ukládat tuk a ubývá svalová hmota. Nemají chuť k jídlu, málo pijí a jejich strava je jednotvárná. Odhaduje se, že téměř polovina z nich trpí pokročilou podvýživou,“ konstatoval profesor Zdeněk Zadák, vedoucí Centra pro výzkum a vývoj Lékařské fakulty v Hradci Králové, v souvislosti s výzkumem agentury NMS Market Research pro společnost Nutricia.

Výsledky průzkumu jsou znepokojivé. Polovina dotázaných seniorů si je vědoma svých špatných stravovacích návyků. Nejčastěji prostě jedí to, co jim chutná, nebo na co jsou léta zvyklí. A to je chyba.

Doktor Ritchie Williamson, výzkumník z University of Bradford, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá, přišel s tím, že tendence stárnoucích lidí zužovat výběr potravin, má dopad na bakterie, které udržují mozek ve správné kondici.

„Často vídáme seniory, kteří se drží úzkého výběru potravin. To má ale negativní vliv na osu střevo-mozek. Široká škála mikroflóry ve střevech totiž pomáhá nejen s trávením, ale má také příznivý dopad na mozek, protože stimuluje jeho buňky,“ vysvětluje.

Pokud podle něj zúžíme rozmanitost běžně konzumovaného jídla, zúžíme zároveň rozmanitost mikroflóry, a omezíme tak mozkovou stimulaci. „Udržování stimulovaného mozku je klíčovým faktorem při snižování rizika demence,“ upozorňuje dr. Williamson.

Stejně jako je pro mozek dobrý jídelníček pestrý, potěší mozek i strava barevná. Jedním z důvodů je, že tyto potraviny mají obvykle vysoký obsah flavonoidů, přírodních látek s vlastnostmi podobnými antioxidantům. Studie publikovaná v časopisu Neurology například uvádí, že starší dospělí s vyšším příjmem potravin, které flavonoidy obsahují, měli nižší pokles kognitivních schopností a paměti.

Zdroje: Květy 2024/16 https://www.medpagetoday.com/neurology/dementia/101921 https://www.neurology.org/journal/wnl