Alkohol a opilost jsou bohužel v naší společnosti více než populární, není proto žádnou výjimkou, že to kdekdo s pitím přežene. A v některých situacích to dojde tak daleko, že se dotyčný může alkoholem předávkovat a dostat se do stavu, který známe jako otrava alkoholem. 

Fáze opilosti

Opilost je velice individuální a alkohol každý vstřebává trochu jinak. Jinak bude ve stejné míře snášet alkohol dítě, hubená a drobná žena, obrovský chlap nebo například pacient, který užívá některý typ léků. Obecně se ale stadia opilosti rozdělují podle množství alkoholu v krvi na několik skupin:

  1. Excitační opilost (do 0,99 ‰) V takové chvíli se cítíme více sociální a hovorní, euforičtí, ovšem stále však v hranici normy. Udává se, že od 0,80 ‰ řidiči nejsou schopni bezpečně řídit vozidlo, u nás se ale alkohol za volantem netoleruje vůbec.
  2. Mírná opilost (1,00–1,49 ‰) V mírném stadiu opilosti získáváme z alkoholu pocit sebevědomí a sebedůvěry. Ovlivněna je už ale naše psychomotorika, alkohol je cítit z dechu a opilý může pociťovat mimovolný pohyb očí.
  3. Střední opilost (1,50–1,99 ‰) Teď už je na opilém definitivně znát, že ztrácí koordinaci, zpomalují se mu pohyby a začíná být afektivní. Výrazné začnou být změny nálad, kdy se například z úplné euforie opilý rychle dostane do smutnění, sebevražedných myšlenek nebo agresivních záchvatů. Dotyčný ztrácí zábrany.
  4. Těžká opilost (2,00–2,99 ‰) Opilý začíná blábolit, nedokáže sám rovně chodit, projevují se psychické poruchy a poruchy chování. Dotyčný může začít zvracet.
  5. Vážná otrava alkoholem (3,00–3,99 ‰) – Dotyčný nereaguje na podněty, má těžkou poruchu vědomí, dýchá pomalu a mělce. V horších případech může dojít k poruchám srdečního rytmu, nebo dokonce zástavě oběhu.
  6. Riziko smrtelné otravy alkoholem (nad 4,00 ‰) nebezpečí kómatu, bezvědomí, poranění nebo dušení se vlastními zvratky a smrti. U poloviny pacientů je smrtelné množství alkoholu 5,00 ‰. Existují ale i extrémy – nejvíce údajně naměřili jednomu opilému Polákovi, který měl neuvěřitelných 14,8 ‰.

Co dělat při opilosti?

Pokud trpíte vy nebo někdo blízký silným stavem opilosti a je vidět, že už máte problém se kontrolovat, je důležité zajistit hlavně bezpečí. Pokud jste to vy, kdo se necítí dobře, požádejte někoho blízkého o pomoc. Pokud se snažíte pomoct někomu jinému, kdo se cítí hodně opile, nejlépe mu pomozte na místo, kde nemůže upadnout nebo si ublížit.

Další věc, kterou je důležité při opilosti pohlídat, je hydratace. Alkohol nás odvodňuje, proto je dobré napít se hodně vody. Od věci není ani lehké jídlo, třeba kousek chleba nebo sušenky, něco, co pomůže stabilizovat hladinu cukru v krvi. Vyhněte se kofeinovým nápojům, které mohou únavu a dehydrataci ještě zhoršit. Opilý člověk se potřebuje v neposlední řadě hlavně vyspat a odpočinout si. Měl by ovšem zůstat pod dohledem, aby si ze spaní nijak neublížil. 

Co dělat při otravě alkoholem?

Otrava alkoholem je velice závažný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Pokud máte podezření, že někdo trpí otravou alkoholem, neváhejte a ihned volejte tísňovou linku 155. Popište operátorovi situaci a zůstaňte s postiženou osobou. Pokud je při vědomí, snažte se ji udržet vzhůru a ve vzpřímené poloze, aby se minimalizovalo riziko udušení. Nedávejte jí žádné další alkoholické nápoje ani tekutiny, protože to může stav zhoršit. Pokud osoba ztratila vědomí, položte ji na bok do stabilizované polohy a sledujte dýchání. Udržujte opilého v teple, přikryjte ho dekou nebo oblečením a počkejte na příjezd lékařů. 

Je důležité volat lékařskou pomoc, pokud osoba ztratila vědomí nebo nereaguje na podněty, máte podezření, že zkonzumovala nebezpečné množství alkoholu, dýchání je pomalé, nepravidelné nebo úplně přestalo, osoba zvrací a je v bezvědomí nebo má potíže s dýcháním. Dále samozřejmě volejte sanitku ihned, pokud má dotyčná osoba křeče nebo záchvaty.

Otrava alkoholem může být životu nebezpečná a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Proto nikdy neváhejte zavolat tísňovou linku, pokud máte jakékoliv pochybnosti o stavu opilého.

Zdroje: https://www.webmd.com/mental-health/addiction/alcohol-poisoning-overview https://www.guardianinterlock.com/blog/highest-blood-alcohol-concentration-ever-recorded/ https://tis-cz.cz/index.php/informace-pro-verejnost/alkohol