Co je to borelióza?

Borelióza, také známá jako lymská nemoc, je infekční onemocnění způsobené bakterií Borrelia burgdorferi. Tuto bakterii přenášejí klíšťata, která se infikují při sání krve nakažených zvířat, třeba hlodavců nebo jelenů. Když takové klíště kousne člověka, může se bakterie přenést do lidského těla a způsobit nespočet problémů, pokud se nezjistí a neléčí včas.

Jak chytnu boreliózu?

Boreliózu lze chytit kousnutím infikovaného klíštěte. Infikovaná klíšťata se vyskytují hlavně v lesích, na loukách a zahradách, kde se živí krví zvířat a lidí. K přenosu infekce dochází, když klíště zůstane přisáté na kůži člověka po dobu delší než 24 hodin, čím dříve je tedy klíště odstraněno z kůže, tím menší je riziko nákazy. 

Symptomy boreliózy

Borelióza má několik fází, přičemž každá má trochu jiné příznaky. Mezi fáze lymské nemoci patří časné lokalizované stadium, časné diseminované (rozptýlené) stadium a pozdní diseminované stadium.

Časné lokalizované stadium

První stadium boreliózy se objevuje několik dní až týdnů po kousnutí infikovaným klíštětem. Nejčastějším příznakem, který odhalí boreliózu, je takzvaná erythema migrans, červená skvrna, která se postupně šíří od místa kousnutí. Tato vyrážka může mít v průměru až 30 centimetrů a obvykle je v centru světlá a připomíná tak terč. Vyrážka sice nemusí být bolestivá, na dotek ale bývá horká.

Kromě vyrážky mohou pacienti také pociťovat malátnost, únavu, zimnici nebo horečku. Neobvyklá není ani bolest svalů a kloubů, třesavka, bolest hlavy nebo příznaky připomínající chřipku. 

Zdroj: Youtube

Časné diseminované stadium

Pokud zůstane nemoc neléčená i týdny nebo měsíce po nákaze, může se na kůži objevit erythema multiple, což jsou dvě a více červených skvrn z předchozí fáze. Začínají se projevovat silné bolesti kloubů, nejčastěji kolenních. Projevy na pohybovém aparátu se projevují asi do šesti měsíců od nákazy, u 10–40 % pacientů se projeví i postižení nervového systému. Pacienti často trpí neurologickými problémy, jako je bolest hlavy, ztuhlost šíje a v některých případech i Bellova obrna (ochrnutí obličeje). Mohou se objevit také různé smyslové poruchy, jako je brnění nebo ztráta citlivosti v končetinách. Dalšími častými symptomy jsou bolesti kloubů a svalů, které mohou být intenzivní a migrující.

V této fázi může být poškozeno i srdce a vzniká takzvaná Lyme carditis, zánět srdečního svalu, který může způsobit srdeční arytmii, dušnost nebo bolest na hrudi. V některých případech mohou být postiženy oči, což vede k zánětu spojivek nebo jiným očním problémům.

Pozdní diseminované stadium

Pozdní diseminované stadium boreliózy se objevuje měsíce až roky po počáteční infekci, pokud nebylo onemocnění léčeno nebo pokud léčba nebyla dostatečně účinná. Tato fáze je charakterizována chronickými symptomy, které mohou vážně ovlivnit kvalitu života pacienta a způsobit dlouhodobé zdravotní komplikace, nebo dokonce smrt.

Jedním z nejčastějších a nejzávažnějších příznaků v této fázi je chronická artritida, která většinou postihuje velké klouby, jako jsou kolena. Klouby mohou být bolestivé, oteklé a ztuhlé, což značně omezuje pohyblivost a způsobuje chronickou bolest. Tyto kloubní problémy mohou být trvalé a někdy vyžadují chirurgický zákrok.

Neurologické symptomy jsou v pozdním stadiu boreliózy také běžné a mohou zahrnovat chronické bolesti hlavy, problémy s pamětí a koncentrací a poruchy spánku. Někteří pacienti mohou trpět periferní neuropatií, což je poškození nervů vedoucí k pocitům brnění, pálení nebo ztrátě citlivosti v končetinách.

Méně časté, ale velmi závažné jsou kardiovaskulární problémy, jako je chronický zánět srdečního svalu, což může vést k srdečnímu selhání nebo jiným vážným srdečním komplikacím.

Jaká je léčba?

Léčba boreliózy záleží na fázi onemocnění a také závažnosti příznaků. V první fázi se nemoc léčí antibiotiky, a je-li odhalena včas, zpravidla se ji podaří rychle vyléčit od 10 do 21 dnů. 

Pokud se infekce rozšířila, může být nutná delší antibiotická léčba, často 14 až 28 dní. Perorální antibiotika jsou stále často používána, ale v některých případech může být nutné podávat antibiotika intravenózně, zejména pokud jsou přítomny neurologické nebo kardiální příznaky.

V pozdní diseminované fázi je většinou nutné opakovat cykly antibiotik, jako je ceftriaxon nebo penicilin G. Léčba sice může v tomto stadiu zmírnit mnoho příznaků, ale některé budou přetrvávat i po léčbě a zneškodnění infekce.

Dá se borelióze předejít?

Prevence boreliózy zahrnuje několik opatření, mezi které samozřejmě patří hlavně používání repelentu s obsahem DEET, pokud se chystáte na místo, kde je zvýšený výskyt klíšťat. V období, kdy je klíšťat hodně, dbejte hlavně na to, abyste se pravidelně prohlíželi, jestli vás nějaké nekouslo. Kontrolujte také oblečení a boty, když se vrátíte z přírody. Pokud klíště najdete, odstraňte ho a dezinfikujte místo přisátí. Několik týdnů ho pak kontrolujte, pokud se objeví podezřelá vyrážka, honem rychle k lékaři, který pomocí krevních testů odhalí, jestli nejste infikováni. 

Někde je také k dispozici vakcína proti klíšťové encefalitidě, ale ne proti borelióze. Očkování může snížit riziko některých klíšťaty přenášených nemocí.

Pokud máte podezření na boreliózu nebo jste byli kousnuti klíštětem a máte příznaky, neváhejte vyhledat lékařskou pomoc. Včasná diagnóza a léčba mohou zabránit vážným komplikacím.

Zdroje: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431066/ https://www.cdc.gov/lyme/index.html https://www.ecdc.europa.eu/en/borreliosis-lyme-disease