V posledních letech se stále častěji setkáváme s termínem antibiotická rezistence. Jedná se o fenomén, kdy různé bakterie získávají schopnost odolávat účinkům antibiotik, která měla infekci původně léčit. Tento problém vzniká důsledkem nadužívání antibiotik a nesprávných léčebných postupů a představuje vážnou hrozbu pro globální zdravotnictví.

Antibiotická rezistence vzniká, když bakterie mutují nebo získají geny odolnosti proti expozici antibiotik. Tento proces je urychlen nadměrným a nevhodným používáním těchto léků, ať už v lidské medicíně, tak v zemědělství. Důsledky jsou závažné – infekce, které byly dříve snadno léčitelné, se stávají smrtelnými, zvyšují se náklady na zdravotní péči, komplikují se chirurgické zákroky a zvyšuje se riziko šíření nakažlivých onemocnění.

V tiskové zprávě https://www.loono.cz/ zní: 

,,V Evropě každoročně zemře kvůli infekcím způsobeným bakteriemi rezistentními na antibiotika přibližně 33 000 lidí, a pokud se trend nezmění, do roku 2050 by mohlo dojít k 10 milionům úmrtí ročně po celém světě – více než kolik způsobuje rakovina.”

Neblahým působením antibiotické rezistence umírá ročně v Česku více lidí, než na následky autonehody. Co ale s tím?

Prevence a boj proti rezistenci

Absolutním základem boje proti antibiotické rezistenci je racionální předepisování antibiotik. Mnoho lidí je vyžaduje například na COVID nebo chřipku, ač na tyto nemoci nejsou antibiotika nijak účinná. A co je možná horší, mnoho lékařu jim je opravdu předepíše. Antibiotika by měla být užívána pouze tehdy, jsou-li nezbytně potřebná. 

Důležitá je také edukace veřejnosti a zdravotních pracovníků o správném užívání antibiotik a důkladné poučení, že jejich nadbytečné užívání může mít fatální následky. 

Řádné užívání

Dalším závažným problémem v užívání antibiotik je to, že jakmile pacienti cítí zlepšení, často antibiotika samovolně vysadí a neukončí tak celou léčbu. Jejich braní tedy může přijít vniveč, zánět se nedoléčí a pacienti se navíc mohou začít potýkat právě s antibiotickou rezistencí.

Nebojte se zeptat

Pokud jste stydlivější povahy, možná se vám někdy stalo, že jste si doktorovu diagnózu v tichosti vyslechli, převzali a vyzvedli recept a bez ,zbytečných’ otázek léky brali. Velmi důležité je i v případě antibiotické rezistence určité pacientské sebevědomí. Nebojte se lékaře zeptat, proč vám co předepsal, co vám přesně podle jeho názoru je a jak to hodlá léčit. Pokud s něčím nesouhlasíte nebo si nejste jisti, že je opravdu vhodné nasadit antibiotika, nebojte se zeptat. 

Antibiotická rezistence není problémem, který se týká jen určitých regionů nebo skupin lidí. Je to globální krize, která vyžaduje koordinované úsilí jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Každý z nás může přispět k řešení – tím, že bude používat antibiotika zodpovědně a podporovat opatření, jež mají za cíl snížit výskyt antibiotické rezistence. Jen tak můžeme zachovat účinnost těchto život zachraňujících léků pro budoucí generace.

Zdroje: https://www.loono.cz/ https://www.cdc.gov/drugresistance/about.html