Česko stárne. A se silnými ročníky, které se blíží k důchodovému věku, experti předpovídají strmý nárůst případů Alzheimerovy nemoci a dalších druhů demencí.

Alzheimerova nemoc podle dostupných dat postihuje zhruba 5 % populace ve věku 65 a více let. Každých 5 let se pak podle odborníků procentuální výskyt zhruba dvojnásobí – v 80 letech je tedy pravděpodobnost onemocnění až 30 %, v 90 letech přes 45 %. Nemoc více zasahuje ženy, přibližně dvakrát častěji než muže.

Zdroj: Youtube

Demence a vysoký krevní tlak mají souvislost

Lékaři i vědci si dlouho lámali hlavu, co stojí za vznikem rozvoje demence. Menší roli hraje genetika. Pokud člověk onemocní Alzheimerem před 60. rokem životem, nejspíš to měl vepsané v genech. Ale nyní se přišlo na to, že existují jiné a výraznější faktory. Jestli onemocníme nebo ne, si píšeme do svého osudu ve středním věku, a to v případě, že některé věci zanedbáme. A doktoři zdůrazňují, že demence se může týkat každého.

„Riziko rozvoje demence se však můžeme pokusit alespoň snížit nebo oddálit. Řada studií v poslední době ukazuje, že nebezpečí vzniku demence výrazně zvyšuje neléčená hypertenze po 50. roku života. Významným faktorem je i nedostatečná společenská aktivita. Je tedy velmi zdravé chodit mezi lidi, aktivně se zajímat o dění kolem sebe, mít koníčky a neuzavírat se v nějaké své malé bublině,“ říká prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Upozorňuje na to, že jsou důležité kontakty tváří v tvář, které nemohou chytré telefony a internet nikdy nahradit.

Podle lékaře je další příčinou rozvoje demence psychický stav člověka po celý jeho předchozí život. Pokud trpí úzkostmi a depresemi, riziko Alzheimera stoupá.

Na lék se stále čeká

Pokud chcete předejít tomu, že ve stáří nakonec nebudete poznávat ani vlastní rodinu, hlídejte si tlak a pokud je vysoký, je nutné brát medikaci, stejně tak je podstatné řešit psychický stav, pokud člověk trpí úzkostmi a depresemi a důležité je být obklopen rodinou a přáteli.

K tomu se  přidávají již chronicky známá doporučení jako dostatek spánku, pohybu a zdravá strava. V současné době není možné Alzheimerovu chorobu léčit. Čeká se na schválení léku LEQEMBI, který by měl průběh nemoci výrazně zpomalit a například ve Spojených státech už k jeho schválení došlo.

Zdroj: Redakce, statistika