Co je to demence?

Demence je degenerativní mozkové onemocnění, které útočí na naši paměť, kognitivní schopnosti a obecně činnosti, které děláme jinak denně. Vznik demence ovlivňují jak genetické predispozice tak životní styl a zdravotní podmínky, vědci však v nedávném výzkumu zjistili, že existuje spojení vzniku demence se zvýšenou konzumací alkoholu po určitém věku.

Studie z University College nastínila, že lidé, kteří přestali úplně pít alkohol do 50. roka svého života, měli snížené riziko propuknutí demence, než ti, kteří pili i po padesátce. A bavíme se až o 50% nižším riziku.

Kdy přestat s alkoholem?

Lékaři vám samozřejmě většinou alkohol omezit nebo vyřadit úplně, jelikož má negativní vliv na mnoho aspektů našeho zdraví. Co se ovšem demence týče, odborníci radí úplně vysadit alkohol v padesáti nebo dříve. Významně tím snížíte nejen propuknutí demence, ale také jiné závažné a život ohrožující choroby, jako například Alzheimerovu chorobu. 

Jak alkohol ovlivňuje riziko demence

Přesný mechanismus, jakým alkohol přispívá k rozvoji demence, ještě není zcela pochopen, ale je známo, že nadměrná konzumace může poškozovat mozkové buňky a narušit chemické procesy v mozku. To může vést k postupnému zhoršování kognitivních funkcí a nakonec k demenci. Z toho důvodu je důležité být si vědom možných dlouhodobých důsledků pití alkoholu a zvážit, zda potenciální krátkodobé výhody stojí za tak vysoké riziko.

Korsakovův syndrom

Pokud lidé trpí dlouhodobým alkoholismem, logicky to porušuje funkce mozku a nervového systému. V některých případech může dojít k takzvanému Wernicke-Korsakoff syndromu. Jedná se o poruchu centrálního nervového systému, která je většinou zapříčiněná nadměrnou a dlouhodobou konzumací alkoholu. 

Symptomy demence

Demence začíná napadat hlavně krátkodobou paměť. Lidé s demencí mají problémy zapamatovat si nedávné události a podněty. Paměť se postupně zhoršuje, pacienti neví, co měli k obědu a problémy mohou dojít tak daleko, že pacienti nepoznávají své nejbližší nebo neví vlastní jméno.

Mezi další příznaky demence patří i zhoršená mluva a jazykové dovednosti. Pacienti začínají mumlat, je jim těžko rozumět nebo mluví nesmysly. Postupně ztrácí i orientaci, neví, kde se nachází nebo kolik je hodin. Zhoršuje se schopnost formulovat věty i rozumět jednoduchým pokynům.

Další indicií, že se jedná o demenci mohou být i změny v náladě a chování. Pacienti s demencí bývají častěji úzkostní, zmatení, podráždění nebo dokonce agresivní. V jiných chvílích mohou zase působit odevzdaně až apaticky. 

Prevence

Kromě včasného omezení alkoholu je také důležitý celkově zdravý životní styl. Je nutné se pravidelně hýbat a chodit, abychom si udrželi zdravé tělo i hlavu. Samozřejmá je také dostatečná hydratace a kvalitní spánek. Redukce stresu je také důležitou prevencí všech nepříjemných nemocí. Základem je pak samozřejmě pestrý a nutričně kvalitní jídelníček a pravidelná preventivní kontrola u lékaře.

Zdroje: https://www.alzheimers.org.uk/about-dementia/managing-the-risk-of-dementia/reduce-your-risk-of-dementia/alcohol https://www.news-medical.net/news/20220930/Increased-risk-for-all-cause-dementia-in-people-who-abstain-from-alcohol.aspx https://www.dementia.org.au/about-dementia/types-of-dementia/alcohol-related-dementia