Změna chování není jednoduchý a přímočarý proces, protože závisí na skutečnostech, které prožíváme. Je také velmi ovlivněno přáteli, rodinou, prací, stresem, prostředím, ve kterém žijeme, životními situacemi, spánkem a v neposlední řadě celkovým zdravím. Jak ale změnit chování a být úspěšní nejen v tréninku, ale i v životním stylu?

Změna chování

Je to proces, který je zaměřený na cíl. Z tohoto důvodu jsou změny ve zdravotním chování jen zřídka dosažitelné nebo dlouhodobě udržitelné bez jakékoli námahy. Ke smysluplné a udržitelné změně dochází postupně v několika fázích a u každého člověka je tento proces individuální záležitostí. Změna chování není nelineární, což znamená, že je normální pohybovat se mezi jednotlivými fázemi a jistými výpadky. Důležité je přibližovat se k cílům a dosahovat jich i přes veškeré překážky.

Jak na pozitivní změnu?

Každá změna je součástí procesu, který je zaměřený na cíl. Je důležité nejprve si určit dlouhodobý cíl a před jeho dosažením zvolit ještě alespoň tři nebo čtyři malé cíle, které jsou lépe dosažitelné, ale vedou ke konečnému dlouhodobému cíli. Tyto menší procesy by měly souviset s chováním a s možnostmi, které budete moci plnit, aniž by vás to příliš zatěžovalo a obtěžovalo.

Pojďme si to ukázat na konkrétním příkladu

Dlouhodobý cíl: Za šest měsíců uběhnu 15 km.

Krátkodobé malé cíle, které podpoří dosažitelnost dlouhodobého cíle:

  1. Příští týden začnu běhat dvakrát týdně. Vyběhnu alespoň na 15 minut a další týden zkusím běhat 25 minut.
  2. Budu jíst zdravěji a každý den zařadím větší porci zeleniny a ovoce.
  3. Od třetího týdne zařadím dvakrát týdně silový trénink na celé tělo.

U každého jedince budou dlouhodobé a krátkodobé cíle jiné, klíčovým bodem však je zapamatování stanovených cílů, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené a které se zaměřují spíš na změnu chování než na celkový výsledek. Pokud jste se rozhodli pro hubnutí, tak pro mnohé povede změna chování a lepší výběr potravin ke zlepšení hmotnosti a stavbě těla.

Nezapomeňte si vše zapisovat

Zapisování je skvělý a efektivní způsob, jak sledovat změny a následně si uvědomit, co je třeba zlepšit nebo poupravit.

Koncem týdne si vždy položte otázky:

  • Co vás v týdnu brzdilo k dokončení tréninkového plánu?
  • Na čem je potřeba zapracovat?
  • Dosáhli jste svého týdenního plánu?
  • Jaké kroky podniknete v příštím týdnu, abyste podpořili dosažení cíle?

Připravte se a myslete na rizikové situace

V životě nejde nic podle plánu a vždy se může objevit událost, která naruší váš prvotní plán. Je to naprosto běžné a stane se to každému. Rozhodně to není důvod k sebetrýzni! Pokud víte, že se blíží rodinná oslava, kde se to bude sladkým jen hemžit, tak se před party najezte doma, díky tomu nebudete mít nezvladatelnou chuť hned po příchodu sníst veškeré zákusky.

Svěřte se a najděte motivaci

Pokud si myslíte, že sami nedokážete svého cíle dosáhnout, požádejte o pomoc rodinu, přátele nebo se zapojte do fitness skupin, kde si promluvíte o cestě ke změně a o cílech, kterých chcete dosáhnout. Skupiny, kde jsou lidé se stejným zájmem, vám neposkytnou jen podporu, ale budete z nich čerpat i motivaci, která vás bude hnát vpřed.

Vědomé rozhodování vede k cíli

Nezapomeňte na to, že k dosažení každého cíle je potřeba trocha úsilí a vědomého rozhodování. I když cesta může být občas trnitá, věříme, že to zvládnete! Pokud se naskytne jakákoli nečekaná situace, nezoufejte a jen vstaňte a jděte dál!