Ztráta sluchu neznamená jen to, že si člověk musí zesílit televizi. Je spojena s řadou zdravotních problémů, včetně demence. Když člověk špatně slyší, mozek nefunguje tak jak má, je stimulován málo nebo nevhodným způsobem a bez naslouchátek si člověk může zadělat na další závažný problém.

Nejnovější výzkumy ukazují, že tyto dva problémy, nedoslýchavost a demence- spolu souvisejí, a že ztráta sluchu může být skutečně příčinou toho, že nejen špatně uslyšíte, ale postupně vám odejde i paměť.

Zdroj: Youtube

Ztráta sluchu a mozek

Zpráva komise Lancet z roku 2020 uvádí ztrátu sluchu jako jeden z hlavních rizikových faktorů demence. Máte-li ztrátu sluchu, máte větší šanci, že se u vás rozvine demence.

Existuje několik teorií, jak k tomu dochází. Ztráta sluchu může ztížit práci mozku, který se musí namáhat, aby slyšel a vyplnil mezery. To jde na úkor ostatních systémů myšlení a paměti. Další možností je, že se kvůli nedoslýchavosti mozek rychleji zmenšuje. Třetí variantou je, že ztráta sluchu vede k menší sociální angažovanosti, která je nesmírně důležitá pro zachování intelektuální stimulace. Pokud špatně slyšíte, izoluje vás to od okolního světa a od lidí. Mozek je méně zapojený a aktivní, uvádí web Public Health.

Naslouchátka v boji proti demenci

Znamená ztráta sluchu, že jste odsouzeni k demenci? Vůbec ne. Tato studie zjistila, že osoby se středně těžkou až těžkou ztrátou sluchu mohou výrazně snížit riziko demence pouhým používáním sluchadel. Tento výzkum nám pomáhá pochopit, proč ztráta sluchu způsobuje demenci. Zde je souvislost:

Existuje stále více důkazů, že čím více je mozek stimulován, tím menší je pravděpodobnost vzniku demence. Při ztrátě sluchu je sluchová stimulace snížena. To samo o sobě pravděpodobně zvyšuje riziko demence. Vědci totiž zjistili, že lidé trpící ztrátou sluchu se při konverzaci v běžném životě velmi namáhají, když chtějí něco zaslechnout. Tím zatěžují mozek a oslabují svoji funkční paměť. Snímky mozků uveřejněné v roce 2014 ukázaly u lidí se ztrátou sluchu v průběhu šesti let snížení objemu šedé kůry mozkové. Jejich mozky přišly o kůru v oblastech spojených s mluvenou řečí a významovou pamětí. Ty se nacházejí v té oblasti, jež je spojována rovněž s raným stádiem Alzheimerovy choroby.

Ještě důležitější však je, že pokud jedinec trpí střední až těžkou ztrátou sluchu, je méně pravděpodobné, že se bude účastnit společenských aktivit. Možná se za svou ztrátu sluchu stydí. Nebo se jim prostě může zdát nevýhodné účastnit se společenské akce, když neslyší, co se děje.

Ve zkratce se jedná o to, že mozek musí být stimulován přímo (slyším, co se kolem mě děje) i nepřímo (nejsem izolovaný od dění a společnosti). Je důležité si uvědomit, že ne všechny případy ztráty sluchu souvisí s demencí. Je také důležité pravidelně kontrolovat sluch, nejenom ve stáří, ale už i ve středním věku a postupovat podle pokynů lékaře.

Zdroj: Health Harvad, Publichealth, Thelancet,Studie