Příčiny známe zčásti, roli hraje i cholesterol

Příčiny vzniku rakoviny jsou dodnes nejasné. Identifikovaly se určité faktory, které riziko rakoviny prsu zvyšují. Patří mezi ně vliv dědičnosti, hormonálních změn, životního prostředí a životního stylu.

Mírně zvýšené riziko je u žen, které začaly velmi brzy menstruovat nebo s menstruací skončily ve věku kolem 55 let, případně užívají dlouhodobě hormonální substituci – tyto ženy jsou po delší dobu svého života vystaveny vlivu ženských pohlavních hormonů, uvádí web Mammacentrum.

Další rizikové faktory rakoviny prsu:

  • zátěž zářením – například expozice ionizujícímu záření v rámci léčby lymfomu,
  • nadměrná konzumace alkoholu,
  • nezdravý životní styl,
  • nedostatek pohybu a obezita.

Moderní výzkumy ukazují, že strava při rakovině prsu hraje dost důležitou roli. Ženy, které konzumují velké množství cukrů a tuků, do těla dostávají hodně cholesterolu. Ten představuje výchozí látku pro syntézu estrogenů, což jsou hormony přispívající ke vzniku rakoviny prsu. V tukové tkáni se mohou estrogeny spolu s toxickými látkami kumulovat a působit nezdravě na prsní žlázu.

Příznaky rakoviny prsu

Když se řekne rakovina prsu, většina lidí si vybaví hlavně bulku v prsu, která je pro toto onemocnění typická. Existuje ale celá řada dalších příznaků, na které by si žena měla dávat dobrý pozor. Jak rakovinu prsu poznáte?

Rozdílná velikost prsů
U některých žen jsou asymetrická prsa normální, drobné odchylky v tvaru a velikosti mají již od dospívání. Pokud ovšem pozorujete, že se jeden váš prs zvětšuje a tuhne, neodkladně vyhledejte lékaře.

Nepravidelnosti bradavky
Nádor může způsobit také zploštění nebo vtažení bradavky. Někdy to může být patrné na první pohled, jindy si toho můžete všimnout při souhybech nebo v kontrastu s druhou bradavkou, která je volná a pravidelná.

Pomerančová kůže
Když nádorové buňky zaplní drobné lymfatické cévy, na prsu můžete pozorovat takzvanou pomerančovou kůži. Tento efekt je viditelný trvale nebo při stisku.

Výtok z bradavky
Rakovinu prsu může signalizovat zaschlý sekret okolo bradavky nebo také změny připomínající ekzém. Pokud vám z bradavky začne vytékat zabarvená tekutina nebo i krev, okamžitě vyhledejte lékaře.

Bulka
Pokud si nahmatáte v prsu jakoukoliv bulku nebo jiný tuhý útvar, návštěva lékaře je nezbytně nutná. Jen díky mamografickému vyšetření (případně i ultrazvuku) se totiž můžete přesvědčit o tom, zda se jedná pouze o nezhoubnou cystu, nebo zda jde o rakovinu prsu.

Vtažení prsní tkáně a důlkovatění
Kůže na zdravém prsu by měla být volná a hladká. Pokud se však objeví bulka, je v prsu fixovaná a při zvednutí horních končetin odolává pohybu. To se projeví vtažením kůže a následně vznikají na prsou také důlky.

Zarudlá kůže
Rudá teplá kůže na prsu může být pouze příznakem zánětu. V některých případech ale signalizuje i zánětlivý karcinom.

Rozšířená spleť žilek a bolesti
Bolest prsou může být způsobena například hormonálními změnami, cvičením nebo namáhavou prací. Není však vyloučeno, že může jít i o předzvěst rakoviny prsu. To samé platí i o viditelné spleti žilek.

U pacientky se může projevit kombinace těchto příznaků, někdy se ale vyskytují i samostatně. Pokud u sebe některý z těchto symptomů objevíte, nepanikařte. Nemusí se nutně jednat o rakovinu prsu, ale pro jistotu co nejrychleji navštivte svého lékaře.

Prevence, Jděte na mamograf

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Při včasném odhalení je však velmi dobře léčitelná. U 75 % žen není identifikován kromě věku žádný jiný známý rizikový faktor. Z tohoto důvodu se tedy věnuje pozornost ženám, kterým je nad 45 let a jejich lékař je posílá každé dva roky na mamografické vyšetření.

Je to veliký úspěch v preventivních opatřeních hrazených pojišťovnou, neboť většina jiných nádorů žádnou podobnou prevenci nemá. Samozřejmě v tom hraje roli tak vysoká četnost nádoru prsu, ale také jeho dobrá léčitelnost, pokud se na něj přijde včas.

Ženy středního věku by tedy neměly podceňovat možnost tohoto nádorového bujení a na mamografické kontroly chodit. Jde vlastně jen o rentgenové vyšetření, které nebolí a není nikterak náročné.

„Rakovina prsu je nejčastějším typem rakoviny u žen a během života jí onemocní každá osmá žena. Výskyt stoupá s věkem, výrazně po padesátce, ale v současné době se setkáváme i s tím, že onemocní i mladší ženy. Je však důležité říci, že při včasném odhalení a včasné léčbě je šance na vyléčení velmi vysoká,“ říká lékařka Alena Kalláyová.

Zdroj: Fitastyl, Zdravi-euro, Studie, Vitalia, Mammacentrum