Sex ve středověku kopíroval postavení muže a ženy ve společnosti. Jak asi správně tušíte, dnešní feministky (v pozitivním slova smyslu) by lomily rukama a byly by upáleny. Ženy byly v těžce podřízeném postavení vůči mužům, a to se projevovalo i v posteli. Od ženy se očekávalo, že bude pasivní, muž byl ten, kdo rozhodoval o tom, kdy a jak. A rozhodně se nebralo v potaz, že by z toho žena měla něco mít. Sex sloužil pro potěšení mužů a k plození potomků. Takový byl společenský standard vycházející z učení církve.

Sex jen v manželství, jinak rány bičem

Církev učila, že účelem sexu je právě reprodukce, a ještě jen mezi sezdanými páry, to se změnilo až s nástupem antikoncepce ve 20. století, takže tmářství v těchto ohledech trvalo hodně dlouho. Velký důraz se kladl na panenství u žen. Nebylo možné, aby žena přišla o panenství před manželstvím, ale pro muže tato norma neexistovala. Za porušení normy nezřídka ženy zaplatily zbičováním. Ani v samotném manželství neměly ženy na růžích ustláno. Ženatý muž měl na svoji ženu jednoduše nárok a něco jako „institut znásilnění,“ se nebral v potaz. Pokud ženu zbil a znásilnil a žena měla odvahu se ozvat, byl stejně nakonec uznán za nevinného.

K mnoha dalším omezením patřilo: "žádný sex v sobotu a v neděli pro případ, že byste byli během mše příliš vzrušení; sex pouze v misionářské poloze, protože cokoli jiného rozvrací přirozený vztah mezi mužem a ženou; při sexu se nesvlékejte do naha, protože je to příliš vzrušující; zkrátka, při sexu byste se měli snažit užít si co nejméně zábavy." Ačkoli byla tato pravidla přísná a jednoznačná, "nikdo je ve skutečnosti neposlouchal" - a co víc, vzhledem k nedostatku soukromých prostor "byl sex ve středověku téměř veřejnou záležitostí".

Rozkoš ve středověku

Byl omyl se domnívat že zdánlivě absolutní nadvláda církve potlačila všechny erotické tužby tehdejších lidí. Nižší třída to měla v tomto ohledu trochu snazší. V lepší společnosti se sňatky domlouvaly, zůstávaly bez lásky a plné frustrace. U pracujícího lidu se lidé ženili naopak z důvodů lásky nebo sexuální touhy. O sexu ve středověku existuje mnoho různých zdrojů. Jedním z nejzajímavějších typů pramenů jsou záznamy církevních soudů. Tyto záznamy jsou fascinující, protože jsou jakýmsi oknem do života lidí. Víte například, že se sex odehrával nejčastěji ve stájích? A proč tolik lidí souložilo ve stájích? Tam spalo mužské služebnictvo. Takže pokud si brali ženy do „ložnice,“ odvedli si je tam. A ještě jedno místo bylo oblíbené mezi nižšími vrstvami. Pro pár mohlo být obtížné najít místo, kde by se mohli intimně sblížit (tedy kromě stájí), využívali tak kostelů. Historička Ruth Mazo Karras poznamenává, že "kostel, bezpečný, suchý a po většinu dne opuštěný, mohl být ekvivalentem zadního sedadla auta". A lze předpokládat, že se selský lid ve stájích ani kostelech pokyny církve příliš netrápil.

Zdroj: Medievalists, Openculture, Wikipedia