Jak jsou na tom české ženy po ukončení pohlavního života, co se preventivních prohlídek u ženského lékaře týče? Celkem bídně. Podle odborníků starší ženy celkem běžně prohlídky opomíjejí. Jenže tenhle “nešvar”prý rozhodně není na místě. I v pozdějším věku totiž hrozí nejrůznější problémy, které je vhodné odhalit a řešit co nejdříve.

Prohlídka u gynekologa není nikdy zbytečná

„Starší ženy často rezignují na gynekologické prohlídky, a musím říci, že důvodem jsou často pochopitelné příčiny, jako třeba to, že řeší jiná závažnější onemocnění. Pak tedy preventivní vyšetření, pokud jsou bez potíží, považují za zbytečnou zátěž. Samozřejmě je to ale risk, protože gynekologické potíže mohou přicházet i bez citelných příznaků a v jakémkoliv životním období,“ varuje MUDr. Marion Mantič, gynekolog AGEL Hornické polikliniky.

Jedny z posledních gynekologických prohlídek podle lékaře ženy často absolvují v období menopauzy a po přechodu. Obvykle od padesáti let věku ženy už důvodů k návštěvě gynekologa často ubývá a zůstává pouze prevence u zodpovědných žen, případně pocitové obtíže. "Ty představuje v pozdějším věku často například inkontinence moči,“ vysvětluje MUDr. Mantič a doplňuje, že obvyklé jsou ale i častější výskyty silnějšího krvácení, problémy se sexuálním životem či problémy způsobené nedostatkem hormonů.

Rakovina děložního čípku se nevyhýbá ani seniorkám

Mezi závažnější onemocnění související často s vyšším věkem pak patří například zhoubné onemocnění děložního čípku nebo zhoubné onemocnění děložní sliznice, případně poklesy dělohy i okolních orgánů. „Tato onemocnění mohou propuknout i v době, kdy již žena není sexuálně aktivní – naopak je to velmi časté,“ podotýká MUDr. Mantič s tím, že spojovat tedy gynekologické prohlídky se sexuálně aktivním obdobím života je velkým omylem. Řada ženských obtíží přichází naopak typicky v pokročilém seniorském věku.

Jak uvádí web České noviny, u mladých žen je úmrtí na rakovinu děložního hrdla poměrně vzácné, zato s přibývajícími roky mortalita roste a její vrchol nastává mezi 65. a 69. rokem života. Například mezi lety 2014 a 2018 zemřelo na rakovinu děložního hrdla celkem 1919 žen, z toho 1066 bylo starších 65 let.

Odborníci tuhle skutečnost dávají do souvislosti s tím, že si starší ženy nesou dlouhodobě přetrvávající, bezpříznakovou infekci lidským papilomavirem (HPV) z doby aktivního sexuálního života, ale zároveň přestávají pravidelně docházet na preventivní prohlídky ke gynekologovi.

Většina žen navíc nemusí ani tušit, že onemocnění má. „V současné době je známo více než 100 typů těchto virů s různým stupněm rizika. Ty s nízkým rizikem mohou být příčinou genitálních bradavic a nemají karcinogenní potenciál. Vysoce rizikové kmeny HPV však mohou vyvolat nádorové bujení děložního čípku, ale také konečníku, pochvy nebo vulvy,“ říká RNDr. Libor Staněk, genetik laboratoře SYNLAB a dodává, že ženy by na kontrolu ke gynekologovi měly docházet v každém věku. „Úmrtnost na rakovinu děložního čípku se s věkem zvyšuje, proto je na místě opatrnost. Bezpříznakovou infekci HPV si žena může nést z doby aktivního sexuálního života. Jsou dokonce dokumentovány případy i po 20 letech ukončeného pohlavního života. Preventivní vyšetření a testování má proto smysl v každém věku."

Novinkou je tekutá cytologie

Klíčovou součástí preventivních prohlídek u gynekologa by mělo být i cytologické vyšetření, známé také jako PAP test. Ten pomáhá včas odhalit případné změny na děložním čípku, které mohou vést k jednomu z nejčastějších nádorových onemocnění žen. Technicky sofistikovanější metodou je takzvaná tekutá cytologie, která využívá laboratorní zpracování stěru. Díky téhle metodě testování je možné doplnit stěr o průkaz HPV infekce, popřípadě o mRNA HPV test, který zvýší pravděpodobnost odhalení nádorových onemocnění u nejasných cytologických nálezů.

Zajímá vás, jak taková tekutá cytologie probíhá?Jde o proces, při něm se štěteček s odebraným vzorkem z pochvy vyplachuje ve speciálním konzervačním roztoku. „Výhodou je, že se do něj buňky snadněji uvolňují a získáme tak veškerý setřený materiál. Další výhodou je zpracování v laboratoři, při kterém separujeme čisté epiteliální buňky, bez příměsi hlenu, bakterií nebo krve, které následně barvíme. Díky tomu je spolehlivost této metody více než 90 %,“ doplňuje RNDr. Staněk. Pozor, je třeba počítat s tím, že tenhle moderní test nehradí veřejné zdravotního pojištění a ženy o něj musí požádat svého lékaře.


Zdroje:

www.agel.cz

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/starsi-zeny-zanedbavaji-preventivni-vysetreni-u-gynekologa-hrozi-jim-rozvoj-rakoviny-delozniho-cipku/2054060?utm_source=rsspr&utm_medium=feed

www.synlab.cz