Nástup menopauzy je u každé ženy individuální. Nelze ji spočítat na nějaké konkrétní datum. Faktorů závislých na jejím nástupu je spousta. Jak ale může ovlivnit pravidelná sexuální aktivita alespoň jednou týdně její nástup?

Přerušení plodnosti (neboli menopauza) za účelem investování více času do rodiny je známé jako "hypotéza babičky". Vychází z toho, že menopauza se u lidí původně vyvinula proto, aby snížila reprodukční konflikty mezi různými generacemi samic, a nyní jim umožňuje zvýšit jejich inkluzivní fitness investováním do vnoučat.

Oddálení menopauzy, vědci se nemohou shodnout

Ženy, které mají sex více než jednou za měsíc, přicházejí prý do menopauzy později. To alespoň tvrdí nejnovější studie, která byla zveřejněná v Royal Society Open Science.

"Když se blížíme ke střednímu věku, může existovat kompromis mezi pokračující ovulací a pravděpodobností otěhotnění, přičemž sexuální frekvence slouží jako signál možného těhotenství," uvedla Megan Arnotová, doktorandka na University College London. "Mechanicky to pravděpodobně souvisí s estrogenem, ale přesnou cestu neznáme." Ženy, které mají častý sex, protože je to baví, to mohou tedy považovat za potenciální okrajový přínos. Ženy, které mají sex méně často, by se nemusely nutně obávat, protože existují i názory, které americkou studii zpochybňují.

"Ženy by si neměly myslet, že když se budou věnovat více sexu, určitě to oddálí menopauzu," dodala Arnot. "Studie jen ukazuje, že existuje určitá souvislost, a k odhalení příčinné souvislosti je třeba dalšího výzkumu."

Pan docent Tomáš Faita z ambulance gynekologické endokrinologie a klimakterické medicíny Fakultní nemocnice v Motole je tohoto názoru: „Bohužel takto oddálit menopauzu nelze. Podobné studie jsou vhodné pro laickou veřejnost, zní zajímavě, ale jsou metodicky pochybené. Abyste to prokázali, museli byste ženy třeba v pětačtyřiceti letech rozdělit bez ohledu na jejich názor a zvyky na dvě skupiny a těm určit frekvenci pohlavního styku v následujících deseti letech. Pak by taková studie odpověděla na tento nápad."
Podobná názor má i Mary Jane Minkin, gynekoložka a profesorka z lékařské fakulty Yale University Medical School, ovšem říká, že má velké pochybnosti o tom, že by pravidelný sexuální styk nutně oddaloval menopauzu. „Nejlepší korelace, kterou vidím já, je rodinná historie. Pokud matka i sestra měly pozdní menopauzu, pravděpodobně i vy budete mít menopauzu později,“ říká. Jane Minkinová se ale taky domnívá, že je možné, že ženy, které se dostávají do menopauzy a mají pravidelný sex, se cítí pohodlněji. „Ovšem znám spoustu postmenopauzálních žen, které nemohou mít sex kvůli vaginální suchosti a bolesti,“ dodává.

Každopádně zdravá sexualita je důležitá pro celkové zdraví a kvalitu života. Rozhodně S pozdějším věkem menopauzy jsou spojeny nekuřačky a ženy, které to dostaly do vínku geneticky. Tyto věci, nejen četnost sexu, lze vzít v úvahu, pokud ženy chtějí oddálit menopauzu.

Zdroj: Blesk, Studie, Healthline, Vlasta