Všichni jsme zažili situaci, kdy se nám třásly ruce. Kdy ale začíná jít o problém?

Definice udává, že třes je mimovolní rytmický oscilační pohyb. A zároveň ten úplně nejčastější. Může mít různé příčiny. Občas se třeseme zimou, občas únavou, rozrušením, nevyspáním, konzumací nadměrného množství kávy. To je zcela přirozené, jde o tzv. fyziologický třes. A dokonce i bez jakýchkoliv příčin se třesou ruce každému z nás. Vůbec si toho nemusíme všimnout, ale budeme-li tuto jemnou aktivitu měřit akcelerometry, opravdu zachytí nepostřehnutelně jemný třes u všech. U tremoru ale svoji roli může hrát např. i toxické nebo polékové postižení, metabolické či endokrinní onemocnění, kde už je pak namístě se zaměřit na primární příčinu problému. Co se týče chorobných příčin, zdaleka nejčastější je esenciální třes, který se může projevovat docela nenápadně, ale také do života pacientů zasahovat výrazně negativně.

Známe dnes už příčinu esenciálního třesu?

Co víme bezpečně je, že zcela určitě nejde o jednu nemoc, tedy jednu určitou příčinu vystupující ve všech případech esenciálního tremoru. Jde totiž soubor příznaků, z nichž ten samotný třes je nejviditelnější.

Co je pro něj typické?

Zvýrazňuje se aktivitou, v klidu většinou nebývá. Projevuje se zejména, pokud něco držíme v rukou, jíme lžící, zvedáme šálek k ústům. Lidi to společensky unavuje, nemohou se před ostatními najíst, typicky třeba přestávají jíst polévky.

Kdy se obvykle začíná esenciální tremor vyskytovat?

Mnohdy velmi brzy, obvykle už třeba okolo patnáctého roku. Dotyční trpí tímto problémem po celý život, projevy se navíc mohou pomalu zhoršovat, nabývat na intenzitě. V momentě, kdy už se stanou překážkou v běžných činnostech, je na lékařích, aby zasáhli a našli pro pacienta ten nejlepší způsob, jak třes ovlivnit. Jenže existuje ještě jedna forma esenciálního tremoru, který začíná až ve vyšším věku. Občas se mu říká věkově vázaný třes. Ten se objevuje až okolo šedesáti let.

Tam také není známá jedna přesná příčina?

Také ne. Ale daleko častěji v tomto případě nacházíme další problémy typu zhoršující se rovnováhy, postupné ztráty jistoty při chůzi, výskyt pádů. Obecným podkladem esenciálního třesu je totiž porušení určitých mozkových okruhů podílejících se na řízení hybnosti. A příčin může být celá řada. U případů esenciálního tremoru vznikajícího v mládí často pozorujeme určité genetické predispozice - existují například rodiny, u nichž se vyskytuje už po mnoho generací. S tremorem začínajícím v pozdějším věku je to poněkud nejasnější. A úplně nejasné také stále je, proč se pacienti s esenciálním třesem často dožívají vyššího věku.

Takže třes opravdu může za dlouhověkost?

Zdá se, že, zejména v případě esenciálního tremoru objevujícím se od časného věku, opravdu takto funguje. Tento zajímavý jev už odborníci po celém světě dlouho zkoumají, hledají gen, který by byl za esenciální třes zodpovědný. Dnes už víme, že nejde pouze o jediný gen. Jde zřejmě o celou řadu genů zvyšující predispozici k tomuto postižení, dost možná tedy i té dlouhověkosti.

Třes je v představách mnohých spojený s Parkinsonovou nemocí. Jsou jasné indicie, které vás upozorní, že jde o esenciální třes a nemůže jít právě třeba o Parkinsona?

Ano. To je úplně jiné onemocnění, jinak se projevuje. U Parkinsonovy nemoci je navíc třes přítomný pouze asi ve 30 procentech případů. Začíná obvykle jen na jedné straně a bývá spojený s dalšími příznaky. Třes je jiný, vyskytuje se v klidové poloze. Neurolog by to měl rozeznat bez jakéhokoliv problému.

Zmiňoval jste, že v případě omezování v běžném životě, by měli lékaři vhodně zasáhnout. Na druhé straně ale není jednoduché třes nějak výrazně eliminovat, natož vyléčit…

Je pravda, že neexistuje žádný lék, který by tremor dokázal vyléčit. Existují medikamenty, jimiž pouze ovlivňujeme příznaky. Tzv. beta blokátory zasahují do katecholaminového nervového přenosu, dokážou tremor účinně zmírnit, ale také mají dost nežádoucích účinků včetně např. zpomalování srdeční činnosti, snížení tlaku, mohou způsobovat arytmii. Jejich indikace vyžaduje opatrnost. V tomto případě neexistuje úplně bezpečný lék.

Často se hovoří o tom, že pacientům s esenciálním třesem může pomoci alkohol? Je to pravda?

Paradoxně ho za lék opravdu v některých případech můžeme považovat, protože u některých pacientů má skutečně příznivý efekt. Ideální může být pro postižené, kteří s třesem normálně fungují, ale třeba jednou za týden potřebují, aby se jim netřásly ruce, protože jdou někam do společnosti nebo do kavárny. Pak někdy sám doporučuji dát si doma před odchodem sklenku aperitivu.

Na jak dlouho to pomůže?

Podle toho, co mi říkají pacienti, až na několik hodin, takže srovnatelně s léky. Bohužel alkohol takto nefunguje úplně u všech a samozřejmě hrozí riziko návyku.

Stále častěji dnes odborníci v podobných případech přistupují i k mozkové stimulaci. Předpokládám, že ta bude asi metodou nejúspěšnější…

Tímto zásahem lze ovlivnit většinu tremorů, nikoliv pouze esenciálního, pokud ovšem dotyčný splňuje veškerá potřebná kritéria. Do přesně určeného cíle se pak zavádí stereotakticky elektroda tlumící činnost konkrétního oscilátoru. Určitá fáze operace se provádí při vědomí, aby bylo možné si ověřit efekt. Ve velmi těžkých případech jde o metodu značně úspěšnou.

Co v případě esenciálního tremoru znamená „velmi těžký případ“?

Člověk se sám nenají, nenapije, neobleče, je v podstatě zcela nesoběstačný.

V mnoha povoláních musí být tremor doslova pohromou. Zažil jste ho třeba mezi kolegy lékaři, chirurgy?

Mám pacienty z řad kolegů. Ale mnozí jsou schopní se nějakým způsobem adaptovat a svoji činnost vykonávat dále. To není ale jen o lékařích. Vezměte si třeba malíře Maxe Švabinského. Trpěl esenciálním třesem, a přesto do poslední chvíle maloval, byť se jeho tremor zhoršoval. Patrné je to například při chronologickém sledování jeho rukopisu a podpisu. - Rané práce a dopisy jsou podepsány rozmáchlou, elegantně krouženou parafou, která se časem změnila na usedlejší, po Švabinského padesátce se ale písmo a podpis mění zřetelně. Písmena jsou oddělená, čáry nerovné a přerušované. Poslední Švabinského dopis je napsaný strojem, vlastnoruční podpis je rozechvělý téměř do nečitelnosti. Přesto byl umělec s takto postiženým rukopisem schopný až do konce života kreslit a tvořit dokonalá díla. Přizpůsobil svému stavu techniku a dokázal svůj hendikep dovedně kompenzovat.

Zdroj: časopis Květy, profesor E. Růžička