Kromě klíčů a mobilu, které stále hledám a opět někde ztrácím, se mi jednou ztratilo i auto. Vyjdu před dům a vůz nikde. V panice tedy volám na policii, abych ohlásila krádež. Vzápětí si vzpomenu, že jsem den před tím zaparkovala jinde. Poníženě pak vysvětluji, že mám zřejmě problémy s pamětí. Hned jsem si šla udělat základní test na Alzheimera, kdy má člověk namalovat hodiny, na kterých je za 10 minut dvě. To jsem naštěstí zvládla a výpadek přisoudila únavě, kdy se kognitivní funkce mozku snižují.

Jak rozeznat běžné zapomínání a roztržitost, která je způsobená únavou nebo věkem od nastupující demence?

Téměř 40 % z nás po 65. roce života pocítí nějakou formu ztráty paměti. Ale i když se u nás ztráta paměti projeví, je stále nepravděpodobné, že bychom trpěli demencí. Ztráta paměti je většinou natolik mírná, že můžeme i nadále žít svůj každodenní život bez přerušení. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že po dovršení 60 let bude někdy žít s demencí 5 až 8 % z nás. Při demenci se příznaky včetně ztráty paměti postupně zhoršují až do té míry, že se naše schopnosti vážně zhorší a my už nejsme schopni se o sebe postarat.

Zdroj: Youtube

Běžné zapomínání je způsobené věkem, ale i únavou

Pokud se člověku zhoršuje paměť, ale nenarušuje to jeho každodenní život, neovlivňuje schopnost plnit úkoly a nemá potíže s učením a zapamatováním si nových věcí, jedná se o běžný proces. A jsou to tzv. věkem podmíněné poruchy paměti. Věkem podmíněné zhoršení paměti je považováno za normální součást stárnutí. Neznamená to, že trpíte demencí.

I když můžete mít občas potíže vzpomenout si na různé věci, například kde jste nechali klíče, heslo k webové stránce nebo jméno bývalého spolužáka, neznamená to, že trpíte Alzheimerem. Možná si nepamatujete věci tak rychle jako dříve, ale většinou to není důvod k obavám.

A není to jen věk, který hraje proti našim paměťovým schopnostem. Zapomínají i mladší ročníky. Velký vliv na to, jak nám funguje paměť, hraje únava. Příliš málo klidného spánku může také vést ke změnám nálady a úzkosti, které následně přispívají k problémům s pamětí. Dalším faktorem mohou být léky jako trankvilizéry, antidepresiva, některé léky na krevní tlak a další. Ty mohou ovlivnit paměť, uvádí web Health Harvard.

Mezi další příčiny, které způsobují, že víc zapomínáme patří nedostatečně aktivní štítná žláza. Slabá funkce štítné žlázy může ovlivňovat paměť (a také narušovat spánek a způsobovat deprese, které mohou být příčinou zapomnětlivosti).

Demence narušuje běžný život

Ještě, než dojde u člověka k nástupu demence, je zde mezifáze, které se říká mírná kognitivní porucha (MCI). Jak název napovídá, příznaky MCI jsou mírné – dochází ke ztrátě paměti a dalším příznakům, jako jsou potíže s mluvením a dezorientace, ale nejsou tak závažné, aby narušovaly běžné denní funkce a rutinu.

Když je ztráta paměti natolik závažná, že:

ovlivňuje každodenní život a schopnost dodržovat běžné zvyklosti,

je obtížné učit se novým věcem,

je obtížné dokončit úkoly, které člověk dobře zná,

i ostatní vaši blízcí si začínají všímat změn ve schopnostech člověka,

pak se může jednat o demenci

Jediný způsob, jak s jistotou zjistit, zda trpíte demencí, je však poradit se s lékařem a nechat se vyšetřit.

Porovnejte příznaky

Obtíže s pamětí spojené s normálním stárnutím a demencí lze od sebe odlišit několika způsoby.

Běžné problémy s pamětí

  • Nejste schopni si vzpomenout na detaily rozhovoru nebo události, která se odehrála před rokem.
  • Nejste schopni si vzpomenout na jméno známého.
  • Příležitostně zapomínáte věci a události.
  • Občas máte potíže s hledáním slov.
  • Děláte si starosti o svou paměť, ale vaši přátelé a příbuzní ne.

Příznaky demence

  • Nejste schopni si vybavit detaily nedávných událostí nebo rozhovorů.
  • Nejste schopni rozpoznat nebo znát jména členů rodiny.
  • Častěji zapomínáte věci nebo události.
  • Máte časté pauzy a záměny při hledání slov.
  • Vaši přátelé a příbuzní se obávají o vaši paměť, ale vy si nejste vědomi žádných problémů.

Zdroj: Redakce, WHO, Health Harvard, Studie, Alzheimer