Ve vyspělých státech případů revmatoidní artritidy přibývá a předpokládá se, že přibývat dál bude. Důvodů je několik „Mimo jiné prodlužování střední délky života a stárnutí populace, zlepšený záchyt onemocnění. Další příčinou růstu může být také dlouhodobý stres nebo kouření,“ říká revmatolog prof. Petr Němec z II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Podle dostupných údajů se nyní s RA léčí necelých 100 tisíc pacientů, nicméně prediktivní model ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) předpokládá, že v roce 2025 bude v ČR žít až 143 tisíc pacientů s touto chorobou.

Vadí kouření a stres

Jak už jsem zmínila, chlad je v tom nevinně. Čeho se tedy vyvarovat? Bohužel stále neznáme přesnou příčinu revmatoidní artritidy, proto zatím není možné jí předcházet. Něco málo ale udělat jde, a to nejen v prevenci revmatu. „Určitě bych doporučil nekouřit,“ říká prof. Němec. Kromě kouření je velmi pravděpodobně důležitým faktorem také stres, ale tady jsou všechny rady krátké – vzhledem k tomu, že stres známe téměř všichni a všechny. Snažit se odbourat ten extrémně škodlivý a paralyzující by určitě mělo význam, nejen kvůli kloubům, ale také třeba kardiovaskulárnímu systému. Choroba obvykle vypukne mezi 40. a 60. narozeninami a třikrát více ohrožuje ženy, což lze přičíst pohlavním hormonům. Obecně totiž platí, že androgeny (tedy mužské pohlavní hormony) tlumí imunitní odpovědi, zatímco estrogeny (ženské pohlavní hormony) je zvyšují.

Ztuhlé klouby? Rychle k lékaři

V poslední době se diskutuje, jak moc ovlivní nárůst případů revmatoidní artritidy pandemie covidu. A zprávy nejsou příliš pozitivní. Prodělání covidové infekce zvyšuje podle některých studií pravděpodobnost vypuknutí autoimunitních nemocí, mezi které se revmatoidní artritida řadí. Pokud tedy od covidu cítíte, že s vašimi klouby není něco v pořádku, určitě neváhejte a objednejte se na vyšetření. Čeho si všímat? Zpozorněte, jsou-li vaše klouby bolavé, ztuhlé či nateklé. Časový faktor je důležitý a zásadní: čím dříve se vám a vašim kloubům dostane adekvátní léčby, tím kvalitnější bude váš život s nemocí. Platí totiž, že revmatoidní artritida se vyléčit nedá, nicméně právě včasná léčba ji dokáže velmi výrazně zbrzdit.

Biologické i biosimilární léky

Jako léky první volby, tedy ty, po kterých sáhne každý revmatolog jako první, jsou tzv. konvenční syntetické chorobu modifikující léky. V případě RA jde o metotrexát, který má být použit co nejdříve po stanovení diagnózy. K rychlé úlevě se také užívají kortikoidy. Pokud léčba takovými léky selže, tak za určitých podmínek mohou být v druhém kroku nasazeny biologické léky. V této souvislosti se můžete také s pojmem biosimilární lék, což je biologickypodobná alternativa originálního léku. To znamená, že je to biologický lék velmi podobný jinému biologickému přípravku. Biosimilární lék je odpovídá účinností i kvalitou původnímu (neboli originálnímu) léku. Díky nižší ceně je pro pacienty dostupnější. Zjednodušeně řečeno: pokud váš lékař začne mluvit o nasazení biosimilárního léku, je to úplně v pořádku. Biologická i biosmilární léčba většinou výrazně zlepší kvalitu života.

Zdroje:

  • Rozhovor s prof. MUDr. Petrem Němcem
  • Fnusa.cz
  • Medrxiv.org