Urban Alehagen je profesí kardiolog. Právě nemoci oběhové soustavy jsou jedním z největších problémů české společnosti. Z dat České kardiologické společnosti navíc vyplývá, že v roce 2040 budeme mít téměř milion pacientů se srdečním selháním – stavem, kdy srdce nezvládá pumpovat krev do celého těla. Už dnes je to navíc nejčastější důvod hospitalizace u věkové kategorie nad 65 let. Důvody pro to jsou dva: zaprvé díky pokrokům medicíny se dnes daří zachránit pacienty například po těžkém infarktu, kteří by dříve nepřežili, ale mají trvale poškozený srdeční sval, zadruhé populace stárne a s rostoucím věkem ztrácí srdce kondici.

Zdroj: Youtube

Profesor Alehagen zahájil v roce 2003 experiment s celkem 675 pokusnými osobami nad 69 let. Z nich bylo nutné vyloučit ty, kteří už procházejí nějakou formou léčby kardiovaskulárních nemocí, stejně jako ty, kteří měli podstoupit nějaký zákrok, nebo u nichž hrozilo vlivem neurodegenerativních onemocnění, že nebudou schopní spolupracovat. Do výsledného pokusu se tak dostalo 443 osob, z nichž celý sedmiletý experiment ukončilo 118 jedinců. Jedné části sledovaných podával Alehagenův tým kombinaci selenu a koenzymu Q10, zatímco druhá skupina dostávala pouze placebo.

Sledovala se délka takzvaných telomerů – koncových částí chromozomů, jejichž zkracování je spojené se stárnutím a právě kardiovaskulárními onemocněními. Právě selen a koenzym Q10 na ně působí příznivě. Už dřívější studie naznačovaly, že by výsledek mohl být pro péči o starší pacienty užitečný. Jedna americká studie se zabývala selenovou deprivací myší a potvrdila, že při nedostatku tohoto prvku se telomery výrazně zkracovaly a myši umíraly dříve. Jiná studie zase potvrdila příznivý vliv koenzymu Q10 na snižování počtu těžkých srdečních příhod a úmrtnosti pacientů. Co to tedy zkombinovat?

Koenzym Q10 i selen jsou naprosto nezbytné pro správné fungování lidských buněk – koenzym Q10 jako účinný antioxidant, selen zase ovlivňuje imunitní systém, zánětlivé procesy a snižuje oxidační stres. Jinými slovy obě látky tedy zpomalují stárnutí organismu a kardiovaskulárního systému obzvláště – nebezpečná ateroskleróza, která je příčinou mnoha cévních neduhů je totiž způsobená právě stárnutím a zánětem. Experiment profesora Alehagena zahrnoval i kontinuální sledování pacientů po ukončení podávání přípravků. Ty brali pacienti po dobu 42 měsíců a následujících deset let byli sledováni. Výsledky byly překvapivé.

Ve skupině, které bylo podáváno pouze placebo, zemřel ve sledovaném období na kardiovaskulární nemoci víc než každý desátý. V takzvané aktivní skupině (té, co skutečně brala Q10 a selen) se úmrtnost z této příčiny snížila na pět procent. Zajímavé závěry přineslo i testování ostatních ukazatelů. Předně i po vysazení doplňků se testovaným zkracovaly ony telomery výrazně pomaleji než placebo skupině. Snížil se počet dní strávených v nemocnici a ukázal se i vliv na snižování zánětů v těle a zlepšení některých zdravotních neduhů včetně rozvoje demence, obtíží typu ulcerózní kolitidy i dalších autoimunitních onemocnění.

Ačkoliv se často doporučuje vyhnout se polykání doplňků a raději vše získat z pestré stravy, se selenem a koenzymem Q10 to není tak jednoduché. Koenzym Q10 si dokáže naše tělo tvořit samo, ale proces ustává zhruba v období adolescence. Obsah selenu v potravinách je daný jeho obsahem v půdě. Toho je ale v celé Evropě nedostatek. Za oblasti bohaté na selen jsou považována některá území v Číně a USA. V Evropě tak běžně 52 % žen a 63 % mužů nemá dostatečný příjem selenu.

Čím je daný rozdíl mezi muži a ženy, který se ukázal už v jedné z předchozích studií o vlivu selenu? „Domníváme se, že ženy obecně žijí zdravěji. Negativní efekt má totiž i obezita – proto se v USA neprojevuje ochranný efekt selenu, kterého mají Američané v potravě více než Evropané. Navíc jsou muži větší, mají tedy vyšší spotřebu selenu, ale možností, jak ho přijmout, mají stejně jako ženy,“ vysvětluje profesor Urban Alehagen.

Selen je dobré doplňovat i dříve než ve stáří. Pomáhá hojit rány, podporuje imunitní systém během nemoci, měl by se doplňovat během těhotenství a kojení, chybí při nadužívání alkoholu. Obecně je podle švédského kardiologa dobré ho doplňovat zhruba od dvacátého roku. Za potraviny bohaté na selen platí košťálová zelenina, ořechy, houby, čočka, cibulová zelenina a maso, ryby či vejce. Proto se doporučuje selen doplňovat zejména veganům a vegetariánům. U všech přípravků ovšem dodržujte doporučené denní dávky na obalech nebo se poraďte s lékařem. I předávkování s sebou nese rizika.

Limitem výzkumu profesora Alehagena je malý počet testovaných. Výsledky jsou ovšem víc než slibné – v aktivní skupině se nenašel nikdo, u koho by terapie neměla vůbec žádný efekt. Individuálně se samozřejmě liší, jak rychle/pomalu se ony telomery zkracují, a ani selen s koenzymem Q10 nemají moc ovlivnit veškeré příčiny úmrtí, ale na kardiovaskulární systém skutečně fungují. A dobrá zpráva na závěr: i pokud už by vás potkala nějaká ta srdeční záležitost, s těmito dvěma prvky dle výsledků studie budete zvládat větší zátěž než vaši spolupacienti.

Zdroj: