Podle posledních statistik, zkoumajících úmrtí Čechů v širokém kontextu z roku 2019 zemřelo v důsledku onemocnění srdce 32 % lidí, kvůli zhoubného nádoru 25 % a na cévní nemoci mozku 7 % lidí. Čtvrtou nejčastější příčinou smrti byla v roce 2018 cukrovka se 4 % všech úmrtí. Uvedl to Český statistický úřad. A situace se moc nezměnila ani dnes.

Zdroj: Youtube

Nemoci srdce: nejhorší je kouřit a nehýbat se

Ze srdečních onemocnění je u mužů i žen nejvyšší úmrtnost na chronickou ischemickou chorobu srdeční, která tvoří polovinu úmrtnosti na nemoci srdce, dále jde o selhání srdce a akutní infarkty myokardu. Onemocnění srdce a cév v Česku platí také za nejčastější příčinu hospitalizací – zhruba třetina infarktů postihne pacienty náhle a bez předchozí diagnózy. Srdečním onemocněním navíc zdaleka nepodléhají jen senioři, ale ve značné míře i mladí lidé, včetně aktivních sportovců. Riziko kardiovaskulárních nemocí pomáhá podle lékařů snížit pravidelná fyzická aktivita (alespoň 150 minut týdně rozdělených do minimálně 5 dnů), zanechání kouření a v neposlední řadě i zvýšená pozornost věnovaná správné srdeční činnosti. Mnoho srdečních nemocí totiž probíhá skrytě, bez vnějších příznaků. K vyšetření srdce doktoři využívají přístroje pro selfmonitoring – nejspolehlivější a nejúčinnější metodou ovšem zůstává vyšetření u odborníka. „Přestože by měli být pozorní především pacienti, kteří spadají do tzv. rizikových skupin, tedy starší generace, kuřáci, lidé s obezitou nebo pacienti s onemocněním ledvin, doporučuji návštěvu ambulantního specialisty všem, včetně vrcholových sportovců. Jediným vyšetřením u něj si mohou ušetřit spoustu dalších starostí, respektive zachránit život,“ dodává MUDr. Zorjan Jojko, kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů. „Zdravým životním stylem lze předejít až čtyřem z pěti infarktů myokardu, především u mužů,“ dodává ještě prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Rakovina zabíjí v celé Evropě

V České republice onemocní během svého života rakovinou každý třetí obyvatel a každý čtvrtý jí podlehne. Jen v roce 2020 na tuto nemoc u nás zemřelo téměř 30 tisíc lidí. Mezi onkologická onemocnění s nejvyšším počtem nových případů patřila v roce 2020 podle European Cancer Inequalities Registry rakovina prostaty, rakovina prsu, rakovina tlustého střeva a konečníku a rakovina plic.

Ve srovnání s Evropskou unií má Česko více onkologicky nemocných u rakoviny děložního čípku, prsu i tlustého střeva a konečníku, než je tomu v jiných zemích. Podle prognóz odborníků hrozí, že se rakovina stane nejčastější příčinou úmrtí v celé Evropské unii. Přitom lze prý polovině případů zabránit díky včasné prevenci, včasné diagnóze a dostupnosti lékařské péče. Díky moderním lékům a inovativnímu způsobu léčby se šance na uzdravení onkologických pacientů oproti minulosti zvyšuje. Klíčové jsou ale preventivní prohlídky a onkologický screening. „Lidem v Česku musíme zajistit dostupnost nejmodernější léčby, jako jsou buněčná a genové terapie. Klíčovou roli bude hrát v budoucnu i očkování proti rakovině HPV. Proto plně podporuji výzvu k vytvoření očkovacích programů, které zajistí eliminaci tohoto druhu rakoviny,” uvedl v roce 2022 poslanec Ondřej Knotek.

Cukrovka má blízko k mrtvici

Odborníci z Mezinárodní diabetologické federace (IDF) upozorňují, že na následky diabetu zemře každých osm vteřin na světě jeden člověk, a odhadují, že v roce 2045 bude na zemi téměř 630 milionů nemocných cukrovkou. U nás patří severní Morava a Čechy k evropským oblastem s nejvyšší mírou úmrtí na cukrovku, jak uvedl ČSU.
V roce 2018 zemřelo na diabetes mellitus 1. a 2. typu celkem 4 182 pacientů, dnes se v tuzemsku s diabetem léčí více než 1,1 milionu lidí! Cukrovkáři přitom mají zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a jejich délka života se tak ve statistikách drasticky zkracuje o 10–14 let. Dalo by se říct, že až polovina úmrtí diabetiků jsou spojena s onemocněním srdce, nejčastěji to je cévní mozková příhoda. Cévní mozková příhoda, lidově mrtvice, hrozí podle lékařů diabetikům častěji než ostatním a patří mezi čtvrtou až pátou nejčastější příčinu jejich úmrtí. „Bohužel se odhaduje, že více než jeden ze tří dospělých žije s nediagnostikovaným diabetem a nepodstupuje žádnou léčbu. I přes moderní pokroky v medicíně mají lidé s cukrovkou horší prognózy u kardiovaskulárních onemocnění více ve srovnání s nediabetiky. Přitom cukrovku lze jednoduše odhalit během preventivních prohlídek, ty ale část populace mnohdy zanedbává,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček.

Cukrovka je sice nevyléčitelná nemoc, pokud ale pacienti dodržují režimová opatření, kam patří kromě medikace i zdravá strava, ideální tělesná hmotnost a eliminace alkoholu a kouření, mají šanci dostat nemoc pod kontrolu a zvýšit si tak kvalitu života. Příběh vrcholového sportovce, který trpí od dětství cukrovkou, si můžete přečíst ZDE.

Když onemocní duše

Tělo a psychika spolu úzce souvisí. Duševní choroby jsou nejen samostatnou diagnózou, ale i doprovodnou nemocí u řady civilizačních onemocnění, jako jsou rakovina, problémy pohybového ústrojí a další. Deprese či úzkosti se mohou projevit i po jakémkoli jiném onemocnění nebo životní změně a v Česku jejich výskyt od dob covidové pandemie roste, jsou také druhou nejčastější příčinou invalidity, jak uvedl web idnes.cz.

Protože právě deprese přispívá k počtu sebevražd, řadí se tím mezi smrtelné nemoci. Evropanů trpících depresí je asi 12 procent, přímo v Česku se toto číslo pohybuje kolem 5 procent, což je zhruba půl milionu Čechů. U duševních nemocí je důležité sledovat počáteční varovné signály. Pokud špatně zvládáte běžné fungování, špatně se soustředíte, jste emočně vyčerpaní, nic vás netěší, býváte často smutní a máte pocit prázdnosti, určitě je na místě vyhledat odbornou pomoc.


Zdroje: