Nová studie vědců naznačuje, že u lidí, kteří cvičí ráno mezi 8:00 a 10:00, může být menší pravděpodobnost vzniku rakoviny než u těch, kteří cvičí později během dne.

Zdroj: Youtube

Cirkadiánní rytmus a rakovina

Cirkadiánní rytmus, známý také jako naše biologické hodiny, reguluje řadu našich tělesných funkcí, včetně spánku, metabolismu a hormonální aktivity. Tento vnitřní časovač je tedy zásadní pro zdraví

Ranní cvičení může pozitivně ovlivnit cirkadiánní rytmus tím, že podporuje jeho synchronizaci a zlepšuje kvalitu spánku. Když cvičíme ráno, naše tělo lépe reaguje na denní světlo, což pomáhá regulovat produkci melatoninu, hormonu, který je klíčový pro správný spánkový cyklus. Tato regulace může vést k lepšímu spánku, což je důležité, protože nedostatek spánku byl spojen s vyšším rizikem vzniku některých typů rakoviny.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny v minulosti již např. označila práci v noční změně, která narušuje cirkadiánní rytmus člověka, jako „pravděpodobně“ karcinogenní pro člověka. Vědci spojují práci v nočních změnách se zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Důkazy o rakovině prostaty zůstávají nejasné.

Během nejnovějšího výzkumu se vědci zaměřili zejména na 781 žen, které měly rakovinu prsu a 504 mužů, kteří měli rakovinu prostaty. Účastníci vyplnili dotazník a poskytli údaje o načasování jejich cvičení. Asi 7% žen s rakovinou prsu a 9% lidí v kontrolní skupině absolvovalo většinu pohybu brzy ráno. Asi 12,7% mužů s rakovinou prostaty a 14% kontrolní skupiny cvičilo brzy ráno.

„Tyto výsledky, pokud se potvrdí, mohou zlepšit současná doporučení týkající se fyzické aktivity v rámci prevence rakoviny. Je zřejmé, že každý může snížit riziko rakoviny jednoduše tím, že bude každý týden mírně fyzicky aktivní nejméně 150 minut,“ uvedl Dr. Manolis Kogevinas, koordinátor studie.

Estrogen a melatonin

Vědci tvrdí, že jakékoli příznivé účinky brzkého cvičení na riziko vzniku rakoviny prsu mohou mít souvislost s estrogenem. Vysoká hladina estrogenu má souvislost se zvýšeným rizikem rakoviny prsu a cvičení může hladinu estrogenu snížit. Dále je produkce estrogenu nejaktivnější kolem 7:00 hodin.

Melatonin může být také faktorem. Vědci prokázali, že melatonin může chránit před rizikem vzniku rakoviny a že cvičení později ve dne nebo v noci může zpomalit produkci melatoninu. Jak poznamenávají vědci, studie má svá omezení a zjištěný efekt se může zdát malý, což však neznamená, že není důležitý.

Rakovina je rozšířená nemoc a jakékoli malé účinky, pokud se rozšíří na celou populaci, mohou být důležité. Studie přesto zdůrazňuje význam dalšího zkoumání souvislosti mezi dobou cvičení a rizikem vzniku rakoviny.

Zdroj: Zdravie, Thelancet,Wikipedia, Studie