Myelomu se říká "mnohočetný", protože v kostech, kde roste, se často vyskytuje více ložisek. Na kosti se projeví buď jako nádor nebo jako oblast ztráty kostní hmoty. Postihuje kostní dutiny v kostech páteře, lebky, pánve, žeber a oblasti ramenních a kyčelních kloubů. Zákeřné onemocnění vzniká nekontrolovaným množením myelomových buněk v kostní dřeni. Tyto buňky na rozdíl od zdravých plazmatických buněk tělu neprodukují prospěšné protilátky. Podle průzkumu agentury Ipsos zná pojem mnohočetný myelom pouze 20 % lidí a více než polovina jej mylně považuje za rakovinu kůže (tedy melanom).

„Mnohočetný myelom je závažné onemocnění, které má významný dopad na nemocné a jejich kvalitu života. Díky včasné diagnostice, moderním léčebným metodám a adekvátní péči je však možné dosáhnout výborných výsledků a žít i nadále plnohodnotný život. Další nové léčebné přístupy jsou ve fázi vývoje a představují naději i u pacientů, u nichž dochází k návratu onemocnění," říká doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. z Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Mezi léčebné metody patří například terapie geneticky modifikovanými (nebo upravenými) bílými krvinkami, která by v příštích letech mohla přinést průlom v léčbě onemocnění.

Nemoc s příznaky osteoporózy

Problémem ale je, že se nemoc projevuje pomalu a zpočátku je obtížně rozpoznatelná. V počátečních stadiích se podobá méně závažným onemocněním, které se navíc často vyskytují ve vyšším věku. „Mezi typické příznaky mnohočetného myelomu patří únava, slabost, opakující se infekce nebo bolesti kostí v zádech a na hrudi. Příznaky jsou podobné například osteoporóze – snižuje se tělesná výška, dochází k úbytku kostní hmoty a zlomeninám," upozorňuje prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava, předseda České myelomové skupiny. Někdy však lidé s mnohočetným myelomem nemusí mít žádné obtíže a onemocnění se zjistí až při běžných krevních testech. Z těchto důvodů pacienti často přicházejí k lékaři až v pokročilém stadiu nemoci.

Když bolí kosti a jste vyčerpaní

Zkušenost s touto chorobou má i třiašedesátiletá Olga. Zhruba před šesti lety prodělala opakovaně záněty průdušek, zápal plic, trpěla vyčerpáním a bolestmi páteře. Na začátku roku 2017 odešla do předčasného důchodu v naději, že bude více odpočívat a její zdravotní stav se zlepší. Občas si dopřávala lázeňské pobyty a dovolené u moře, snažila se cvičit, plavat a trávit čas s rodinou. Jenže zdravotní stav se i nadále zhoršoval.Přibývaly zejména bolesti kostí a celková slabost, nevýkonnost.

V únoru 2020 překonala chřipku a od té doby nabraly věci rychlý spád. Bolesti svalů, páteře a kostí se staly nesnesitelnými a dušnost jí nedovolila vyjít byť jen pár schodů. Trápila ji výrazná únava a vyčerpání, životní síla se vytrácela. Potíže vyvrcholily v červenci 2020, kdy ji obvodní lékařka na základě výsledků vyšetření krve a moči poslala na transfuzi do okresní nemocnice. Odběr kostní dřeně potvrdil nádorové onemocnění a nepříznivou diagnózu - mnohočetný myelom. „Když mi sdělili diagnózu, přes veškerou únavu a vyčerpání se mi paradoxně ulevilo. Mé dlouhodobé zdravotní problémy byly rázem pojmenovány, zákeřná nemoc odhalena a mohl tak konečně začít otevřený boj,“ vzpomíná na náročné období paní Olga.

Transplantace buněk

V létě 2021 přinesla léčba své ovoce- škodlivé látky produkované nádorovými buňkami už nebyly v krvi paní Olgy prokázány. I když se nemoc v roce 2022 opět vrátila, měla paní Olga možnost vstoupit do další studie s jinou kombinací léků, kterou zvládala dobře. K odstranění zbytkové nemoci jí lékaři opět doporučili tzv. autologní transplantaci krvetvorných buněk. Při této transplantaci jsou pacientům odebrány a následně zamraženy jejich vlastní krvetvorné buňky. Pacient pak podstoupí vysokodávkovou chemoterapii, která zničí zbylé nádorové buňky, ale často poškozuje i zdravé buňky kostní dřeně a imunitního systému. Po ukončení chemoterapie jsou proto tyto předem získané kmenové buňky transplantovány zpět do těla pacienta. To umožňuje obnovu kostní dřeně a imunitního systému, což pomáhá k rychlejšímu zotavení. Paní Olga má tuto léčbu podstoupit letos na jaře. „Jsem ráda, že jsem měla to štěstí, a mohla jsem být zařazena do studií, které mi díky nejnovějším léčebným metodám pomohly mnohočetný myelom zvládnout a vrátily mě do života,“ dodává pacientka.

Postihuje hlavně seniory

Mnohočetný myelom se týká zejména seniorů – nejvyšší výskyt je ve věkové skupině 65 až 74 let. V České republice je ročně diagnostikováno přibližně 500 osob s touto nemocí a v současné době se s tímto onemocněním léčí zhruba 4 000 pacientů, častější je přitom u mužů. Výskyt nemoci přitom setrvale roste. Přesná příčina vzniku není známa, ale mezi rizikové faktory lékaři řadí vystavení záření nebo některým chemickým látkám.

Když vlastní imunita ničí vetřelce

Velkou nadějí pro nemocné se v posledních letech stala zejména cílená biologická léčba. Pokroky ve výzkumu dávají naději, že se doba přežití ještě prodlouží, nebo bude možné pacienty zcela vyléčit. „V posledních letech došlo v léčbě myelomu ke skutečně převratným změnám. Největší naděje se vkládají do imunoterapie, která by se mohla stát běžně používanou léčbou v blízké budoucnosti," říká prof. Hájek A jak imunoterapie funguje? „Využívá sílu imunitního systému, který přirozeně rozpoznává a ničí cizí vetřelce v těle – viry, bakterie nebo poškozené buňky, včetně těch nádorových. Ty však často mohou této detekci uniknout a šíří se dál. Imunoterapie proto hledá způsoby, jak stimulovat imunitní systém, aby nádorové buňky sám rozpoznal a poté zničil," popisuje doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D. ze IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové.

Zdroje: