Psychedelika byla vždy předmětem zájmu lékařů, hlavně v oblasti psychiatrie, ale také to je něco, co čím dál tím víc přitahuje i širokou veřejnost. Přestože u nás stojí mimo zákon, to stejně lidi neodradí od jejich požívání. Během prohibice alkoholu v USA lidé také nepili méně – jen alkohol vyráběli, pašovali a konzumovali tajně. A na rozdíl od alkoholu na nich nevzniká závislost. Naopak se podle některých studií dají využívat k léčbě závislosti na alkoholu a nikotinu.

Zdroj: Youtube

Jak psychedelika fungují?

Psychedelika, dlouho považovaná za prostředek k dosažení změněných stavů vědomí, se nyní ukazují jako slibný nástroj v terapii některých psychických onemocnění. Výzkumy a studie se soustředí na jejich využití v léčbě deprese, posttraumatické stresové poruchy (PTSD), a dokonce závislostí. Tyto studie odhalují, jak psychedelika působí na mozek, a naznačují, že by mohla pomáhat obnovit neuroplasticitu a zlepšovat emoční přizpůsobivost.

Vědci přesně nevědí, jak nebo proč psychedelika takto působí. Mohou "resetovat" mozek změnou hladiny neurotransmiterů, navodit nový pohled na život tím, že u člověka způsobí mystický zážitek nebo naučí člověka novému způsobu myšlení. Některé výzkumy také naznačují, že tato psychedelika zvyšují sugestibilitu, takže člověk je otevřenější myšlenkám probíraným v terapii.

Pozitivní účinky psychedelik v psychoterapii jsou předmětem rostoucího zájmu a výzkumu. Některé z klíčových oblastí, kde byla pozorována jejich potenciální účinnost, zahrnují:
1. Léčba deprese: Studie ukazují, že psychedelika mohou pomoci při léčbě deprese, zejména tam, kde tradiční antidepresiva selhávají. Psilocybin a LSD jsou zkoumány pro svou schopnost rychle zmírňovat symptomy deprese u některých pacientů.

2. Zmírnění úzkosti a stresu: U pacientů s vážnými nemocemi, jako je rakovina, bylo zjištěno, že psychedelika mohou významně snižovat úzkost a stres spojený s konfrontací s nemocí a smrtelností.

3. Léčba PTSD (posttraumatická stresová porucha): MDMA je aktuálně zkoumána v kontextu léčby PTSD, kde se ukazuje, že může pomoci pacientům lépe zpracovávat traumatické vzpomínky a snížit symptomy.

4. Závislosti a poruchy zneužívání substancí: Některé studie naznačují, že psychedelika mohou být nápomocná při léčbě závislostí, včetně závislosti na alkoholu, tabáku a dokonce opiátech.

5. Osobní růst a sebepoznání: Mimo klinické nastavení mnoho lidí uvádí, že psychedelika jim pomáhají v osobním rozvoji, zvyšují empatii, sebepřijetí a celkové pochopení sebe sama a světa.

Je důležité poznamenat, že psychedelika nejsou zázračným lékem a mohou mít vedlejší účinky a rizika, zejména pokud nejsou užívána pod odborným dohledem. Bezpečnost a účinnost psychedelik je stále předmětem výzkumu, a přestože počáteční výsledky jsou slibné, je zapotřebí další studie k potvrzení těchto nálezů. Vzhledem k tomu, že mnohá psychedelika jsou v mnoha zemích nelegální nebo silně regulovaná, je důležité přistupovat k jejich použití s opatrností a respektem k platné legislativě.
Například web České psychedelické společnosti varuje pžed sběrem lysohlávek na vlastní pěst.Často se stává, že je zamění za jinou houbu. V lepším případě to je houba nejedlá, v horším případě jedovatá. Ujistěte se, že to lysohlávky opravdu jsou. Případně se poraďte s mykologem. Pro tento účel slouží i různé FB skupiny, které fungují jako mykologické poradny.

Terminální onemocnění, úzkosti a deprese

Stát tváří v tvář vážné nebo smrtelné diagnóze může být děsivé, zejména pokud člověk pociťuje úzkost ze samotné smrti nebo z toho, co se může stát po ní. Několik studií naznačuje, že psychedelická terapie může tento existenciální strach zmírnit, stejně jako úzkost a depresi, které ho doprovázejí, uvádí web Medical News Today.

V roce 2016 byla provedena studie na lidech s rakovinou, kteří trpěli úzkostí nebo depresí související s jejich diagnózou, srovnávala ty, kteří dostali jednu dávku psilocybinových hub, s těmi, kteří dostali placebo. Psilocybin bezprostředně po podání dávky snížil úzkost, beznaděj a strach související s rakovinou. Po 6,5 měsících 60 až 80 % skupiny užívající psilocybin nadále uvádělo zlepšení deprese a úzkosti. Tato zlepšení přetrvávala u 80 % účastníků, když je výzkumníci sledovali o 6 měsíců později.

Účastníci uváděli mystické zážitky nebo spiritualistické zkušenosti. Ty mohou člověku pomoci zahlédnout smrt, mít pocit, že je vše propojeno, nebo si lépe představit svou verzi božství. Studie naznačují, že tyto zážitky snížily míru úzkosti a deprese. To naznačuje, že mystické zážitky mohou hrát roli v přínosech psychedelik pro duševní zdraví.

Psychedelická terapie může také zmírnit příznaky deprese a úzkosti i u lidí, kteří se nepotýkají s vážnými nemocemi.

Zdroj:Studie, Medicalnewstoday,Česká psychedelická společnost, Studie, Výzkum, Studie