Jak dochází k přetěžování břišních svalů

K přetěžování břišních svalů dochází velice často, až 90 % lidí je má přetížené. Svaly se přetěžují, pokud netáhnou správným směrem. Ve svalu dochází ke zvýšení napětí a centrální nervový systém následně nastaví zkrácení svalových vláken. Pojďme se podívat, jak takové přetížení nejčastěji vzniká.

Nevhodné pohybové návyky

Asi to zná každý z nás – ramena dozadu a dolů, vypnout prsa, zatáhnout břicho a zadek. Povely pocházející ještě z dob sokolského cvičení již ale byly dávno překonány, neboť se zjistilo, že nás nutí se rovnat nevhodným způsobem. My bychom měli držení těla nastavovat a rovnat pomocí správně zvolených opor, nikoli tím, že svaly budeme cíleně stahovat. K tomu se často přidávají další nevhodné a už složitější pohybové stereotypy, třeba posazování se z lehu pomocí sed-lehu, místo abychom se posazovali přes bok a šikmý sed.

Problém v psychomotorickém vývoji

S předchozím bodem souvisí problémy v psychomotorickém vývoji jedince. Spousta obtíží, třeba i přetížené břišní svaly, mohou pramenit již z toho nejútlejšího věku, kdy se miminko učí hledat správné opory a tím aktivovat svaly v celých řetězcích. Velice často k tomu, byť nevědomky, přispívají rodiče, protože děti dávají na velkou část dne do houpátek či visítek, předčasně je posazují, staví do stoje nebo jim pomáhají s chůzí.

Izolované posilování břišních svalů

Dále se setkáme se snahou o posílení břišních svalů, ale bohužel tím nežádoucím způsobem. Břišní svaly musí pracovat směrem vzhůru do vzpřímení a v souhře se zbytkem těla. Toho bohužel jejich izolovaným posilováním nedocílíme. Naopak dojde k jejich přetížení a zkrácení se všemi možnými důsledky.

Důsledky přetížených břišních svalů

Nyní si rozebereme některé možné důsledky přetížených břišních svalů. Je jich celá řada, proto se podíváme jen na ty nejvýznamnější.

Rozpojení horní a dolní poloviny těla

Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, přetížením břišních svalů dochází k rozpojení horní a dolní poloviny těla. Je to způsobeno tím, že břišní svaly při přetížení pracují směrem dolů do komprese, nikoli nahoru do napřímení. Vlivem toho se začnou přetěžovat další struktury, například krční páteř, ramenní klouby, protože nemají oporu o silné svaly dolní končetiny.

Blokády dolních žeber

Stažením zejména šikmých břišních svalů směrem dolů dochází k omezení pohyblivosti dolních žeber. Při pohybech, kdy potřebujeme, aby hrudník šel nahoru, třeba při vzpažení horní končetiny, může v důsledku omezeného pohybu žeber dojít k jejich zablokování. To se pak často projevuje bolestmi při dýchání, bolestmi pod lopatkou nebo se obtíže mohou přes svaly řetězit do zad, pánve a dolních končetin.

Změna dechového stereotypu a omezení dechových pohybů

V neposlední řadě stažené břišní svaly omezují dechové pohyby hrudního koše, který se nemůže rozvíjet nahoru a především do stran. V takovém případě je dech veden spíše do oblasti břicha směrem dopředu, kde ovšem nikdy nedosáhneme plné dechové kapacity.

Zdroj:
https://www.databazeknih.cz/knihy/zdravotne-kompenzacni-cviceni-282840