Když jsem si na téma prevence dělala takový malý soukromý průzkum mezi členy rodiny a pár kamarády, překvapilo mne, jak moc se ke svému zdraví staví laxně. Ať je jim 30, nebo 60 let. Ano, my, ženy, obvykle zajdeme jednou za rok za svým gynekologem (i když se nám tak nechce!) a dokopeme se navštívit zubaře. Tušíme, že jednou za dva roky bychom měli zajít na preventivní vyšetření u praktického doktora, ale… tím to leckdy končí. Potvrzují to i výsledky průzkumu realizovaného v lednu prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos pro laboratoře Synlab. Ty potvrdily, že pod pojmem zdravotní prevence si většina respondentů představí preventivní prohlídky u lékařů (například praktický lékař, stomatolog, gynekolog), které slouží ke kontrole zdravotního stavu. Přesto necelá polovina respondentů (46 %) neví přesně, na co konkrétně má nárok a ke komu pravidelně docházet.

Díky systému zdravotní prevence přitom můžeme včas podchytit vážná onemocnění, předejít výskytu zdravotních komplikací, nepříznivým následkům nemoci, nebo dokonce i předčasnému úmrtí. A přitom nám to nezabere víc než několik desítek minut času.„Jedná se o celkové vyšetření, jehož cílem je předcházet onemocnění a zhodnotit rizika vyplývající z rodinné anamnézy. Zahrnuje pravidelné preventivní prohlídky, screeningové programy, příležitostné intervence na podporu zdraví a proti zjištěným rizikovým faktorům i očkování proti přenosným chorobám,“ popisuje MUDr. Kateřina Pinterová, vedoucí laboratoře Synlab.

Zdroj: Youtube

Laboratorní testy zdarma odhalí třeba cukrovku

Každý pacient má přitom možnost si u svého praktického lékaře nebo zdravotní pojišťovny zjistit, o jaká vyšetření se konkrétně jedná a jak často na ně docházet. Přehledný seznam vyšetření, na která má člověk individuálně nárok, můžete snadno zjistit rovněž pomocí kalkulačky na webu Zdraví národa.Dozvíte se tam například, že v rámci preventivní prohlídky u praktika máte nárok také na laboratorní vyšetření zdarma. „Jedná se o vyšetření hladiny cholesterolu, triglyceridů a cukru. U těchto vyšetření je důležité pravidelné sledování výsledků pro předcházení nejrozšířenějších onemocnění, označovaných jako civilizační – diabetes, onemocnění cév a obezita,“ upřesňuje MUDr. Pinterová. Cílem je odhalit onemocnění ve stadiu, kdy jsou léčitelná. Vyšetření vám navíc mohou pomoct sledovat možnost vzniku a vývoje onemocnění, která jsou pro vás riziková kvůli výskytu v rodině. Dále mohou testy podchytit onemocnění, která zpočátku probíhají skrytě, bez klinických projevů nebo potíží.

Podle lékařky Pinterové jsou důležitá i laboratorní vyšetření zaměřená na prevenci onkologických onemocnění. „Konkrétně se jedná o PSA testy pro rakovinu prostaty a dále o vyšetření okultního krvácení ve stolici pro časný záchyt nádoru tlustého střeva. Tyto testy je doporučeno vykonávat s ohledem na věk a pohlaví. Jejich interval pro provádění je dán systémem preventivních prohlídek,“ doplňuje vedoucí laboratoře Synlab.


Češi prevenci podceňují, ale ženy jsou zodpovědnější

A jak Češi přistupují ke svému zdraví? Ačkoli se polovina dotazovaných snaží o své zdraví dbát občasným sportováním a zdravějším stravováním, více než 60 % přiznalo, že se o sebe starají méně a mohli by na životním stylu více zapracovat. Přesto mnoho z nich opomíjí, že součástí péče o zdraví by měly být právě i návštěvy preventivních prohlídek. Necelá třetina pacientů navíc spoléhá na to, že je praktik do své ordinace pozve a na prohlídky tak nechodí z vlastní iniciativy. Z interního průzkumu Synlab laboratoří ale vyplynulo, že jen 40 % lékařů si pacienty na kontroly aktivně zve. „Zde dochází ke střetu zájmu. Ne vždy totiž praktický lékař každému pacientovi potřebnou návštěvu připomíná. Je proto vhodné zdůraznit, že člověk by měl mít primární zájem o své zdraví a jakákoli vyšetření si hlídat a mít o nich přehled,“ upozorňuje MUDr. Gabriela Valtrová, praktická lékařka.


Známým faktem je, že ženy se o své zdraví starají o něco lépe než muži. To potvrzují také výsledky z průzkumu, kdy pouze 4 procenta mužů potvrdila pravidelnou návštěvu urologa. Rakovina prostaty je přitom v současnosti druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Zpočátku se nijak neprojevuje, lze ji ale odhalit preventivním vyšetřením. Naopak 83 % dotazovaných žen dochází na pravidelné prohlídky ke gynekologovi. Proč lidé na prevenci nechodí? Z výsledků dotazování vyplynulo, že každý pátý pacient má obavu z odhalení vážného onemocnění, a proto na preventivní prohlídku ve většině případů ani nedorazí. V posledních několika desítkách let se přitom vývoj léčby některých onemocnění značně posunul (například kardiovaskulární a onkologická onemocnění). „Kardiovaskulární nemoci jsou dnes velice dobře léčitelné a intervenční kardiologie zachraňuje mnoho životů. Stejně tak onkologická léčba má dnes již vysokou účinnost a pacientům prodlužuje život o pět až deset let a mnohdy dojde k úplnému vyléčení,“ doplňuje Libor Staněk, genetik laboratoře Synlab, a dále dodává, že je klíčové a velmi nutné tato onemocnění diagnostikovat včas, a to v rámci preventivních vyšetření.

Nemáte problémy? I tak můžete mít skrytou nemoc

Nádorových screeningů se pravidelně účastní 20 % pacientů ve věkové skupině nad 45 let. Pětina lidí na preventivní vyšetření k lékaři nejde, pokud se cítí zdravá. „Mnoho lidí si neuvědomuje, že ačkoli na svém těle nepozorují přílišné změny či zdravotní problémy, neznamená to, jsou zdraví. Řada onemocnění je bezpříznaková a projeví se až ve vážném stadiu. Následná snaha o rychlé vyléčení dlouhodobě zanedbávaného problému je pak mnohem méně účinná a nese s sebou následky,“ vysvětluje MUDr. Pinterová. Například vysoké hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a krevního cukru zrychlují průběh aterosklerózy. Jedná se o postupné ukládání tuku na stěnách cév, kdy dochází k jejich zužování. Pokud se na onemocnění nepřijde včas, může dojít až k mozkové mrtvici či infarktu myokardu. Za nízkou návštěvností ordinací nejen praktických lékařů může být mimo jiné i časová vytíženost pacientů. Téměř čtvrtina lidí ve věku od 18 do 53 let přiznala, že na preventivní prohlídku zkrátka nemají čas. Ale opravdu je práce a povinnosti, které děláme kvůli druhým, důležitější než my sami a naše zdraví, které máme opravdu jen jedno? Možná je na čase tuhle výmluvu už jednou provždy opustit a uvědomit si, na čem skutečně záleží a čemu dáme přednost.

Kde jsou mezery ve zdravotnictví

V českém zdravotním systému jsou pro konkrétní preventivní vyšetření nastavené věkové skupiny a intervaly návštěv. To může být ale pro některé pacienty s danou anamnézou problém. „Jisté mezery vidím například u vyšetření ledvin, které pojišťovna hradí až od 50 let, a to jednou za 4 roky, ale pouze u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi. Poškození ledvin je ale nutné odhalit včas, aby nedošlo k nevratným změnám, proto je potřeba jejich pravidelné vyšetření již od mladšího věku,“ radí MUDr. Eva Sedláčková, internista a nefrolog. K dispozici je mnoho testů i pro samoplátce, které je po domluvě s praktickým lékařem možné absolvovat. V konečném důsledku zanedbaná prevence zatěžuje i samotný zdravotní systém. Následná léčba je totiž mnohonásobně nákladnější.


Zdroje:

www.zdravinaroda.cz.

https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ostatni/zpp-2023_zakladni-cast_konecna-verze.pdf