Nemocniční strava v ČR má dlouhou tradici vycházející z dietního systému z 50. let minulého století. Od roku 1991 je v podobě pouhého doporučení Ministerstva zdravotnictví, a tak jednotlivé nemocnice mohou nabízet i velmi rozdílnou stravu. Většina nemocnic přesto vychází z původního systému, případně jej rozšiřuje. Výsledkem jsou i desítky diet, které jsou stavěny na přesných propočtech jednotlivých živin a energetického obsahu. Co ve stravě často chybí je kvalita, chuť a respekt k individuálním přáním pacientů. Důsledkem je častá nespokojenost pacientů a odmítání stravy, uvádí PharmDr. Slimáková, která se zasazuje o zlepšení jídelníčku v nemocnicích.

Uvedu příklad ze života. Když jsem v USA měla nehodu a skončila jsem na pár dní v nemocnici, nechápala jsem, co se děje. Z počátku tedy dílem, že jsem měla otřes mozku. Ale když jsem se jakž oklepala, na nemocniční lůžko mi přistálo menu, jako v restauraci, kde jsem si mohla vybrat jídla včetně typu snídaně. A za chvíli jsem držela tác, kde byly jahody, borůvky, jogurt, rozpečený toust, džus a cereálie. V nemocnici asi nikdo není rád dlouho, já jsem litovala, že jsem svůj „ gastronomický hotel“ musela opustit. Upozorňuji, že se nejednalo o žádnou soukromé zařízení, ale vše bylo hrazeno z pojištění. Chápu, že systém zdravotnictví je tam jiný a bylo by to na jiný typ článku, přesto má nemocniční strava u nás jisté rezervy.

Zdroj: Youtube

Konec nemocničních blafů v Česku?

Jak informuje Ministerstvo zdravotnictví, po 65 letech konečně nastal čas pro změnu systému stravování hospitalizovaných pacientů v nemocnicích. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) se stala pilotním pracovištěm, kde se podle nového Metodického doporučení MZ ČR vaří jídla, která splňují aktuální požadavky Světové zdravotnické organizace (WHO), jsou moderní, chutná, zajímavá, zdravá a ekonomicky dostupná. Zároveň se nezapomíná ani na pacienty, kteří trpí nechutenstvím, jsou podvyživení nebo preferují klasickou českou stravu. U těchto pacientů je nejdůležitější, aby snědli ze své porce co nejvíce, podpořila se chuť k jídlu a neprohlubovala se malnutrice.

Výše zmíněný pilotní projekt je starý už dva roky a pacienti by dnes v nemocnicích měli dostávat moderní, chutnou a zdravou stravu podle nových doporučení ministerstva zdravotnictví. Nový systém počítá i s posílením role nutričních terapeutů, jak píše web iDnes.

Záleží asi jak kde, nedávná zkušenost mé rodinné příbuzné je trochu jiná. V jedné pražské nemocnici se vrátila do 50. let, kdy se tamní jídla opravdu nedala jíst. Při převozu do Motola už to bylo výrazně lepší. Hlavním problémem však je, podfinancování českého zdravotnictví. I z něj totiž plyne fakt, že většina nemocnic musí čtyřchodové denní menu pro pacienta sestavit za stravovací jednotku ve výši mezi šedesáti a sedmdesáti korunami. Situaci podle něj navíc nepomáhají ani nízké platy nutričních specialistů a nemocničních kuchařů.

Zdroj:iDnes, MZCR, Margit