V České republice jsou choroby srdce a cév nejčastějším onemocněním vůbec. Mají za následek také nejvíce úmrtí – každý rok okolo 50 tisíc pacientů. Z toho je 85 % exitů způsobeno infarktem nebo cévní mozkovou příhodou a 38 % obětí těchto nemocí jsou lidé mladší 70 let.

Daň za bohatství

Nedávná studie vědců z univerzity v Melbourne přinesla znepokojivé výsledky. V uplynulých 50 letech se ve vyspělých zemích díky lékařské osvětě, novým trendům v léčbě a postupné redukci rizikových faktorů, jako je například kouření, podařilo snížit úmrtnost na nemoci srdce a cév o 40–80 %. Studie australských vědců ale poukazuje na současné výrazné zpomalení tohoto trendu – v některých zemích dokonce došlo v posledních letech k nárůstu onemocnění. Hlavním důvodem je vliv stále častější nadváhy a špatných stravovacích návyků, které má za následek nesprávný životní styl v mnoha bohatých zemích včetně České republiky.

Podle odborníků je přitom nejdůležitější vzniku kardiovaskulárních nemocí předcházet. Rizikové faktory jsou známé: kouření, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, zvýšená hladina glukózy v krvi, nadváha a nedostatek tělesné aktivity. Česká republika však patří ke státům s nejvyššími hladinami cholesterolu a nejvyšším počtem kuřáků.

Stále mladší pacienti

„V uplynulých dvaceti letech se výrazně zlepšily možnosti prevence a léčby onemocnění srdce.

Zásadní roli má způsob léčby akutního infarktu myokardu a na něj navazující farmakoterapie,“ říká profesor MUDr. Richard Češka, CSc., z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN. „Známe rizikové faktory chorob srdce a cév, důležitá je ovšem prevence. Ať už v podobě opatření, která by měli dodržovat mladí i staří (hýbat se, zdravě jíst, nekouřit), tak v podobě farmakologické prevence pro ty, kteří mají významné rizikové faktory nebo už onemocněli. Medicína sice prodlužuje lidský věk, ale přibývá let prožitých s diagnózou. Kardiovaskulární potíže se projevují u čím dál mladších ročníků. Prevence jediná dokáže odsunout samotný vznik onemocnění. Obzvláště obezřetní by měli být ti pacienti, kteří již potíže s kardiovaskulárním systémem mají nebo měli. Právě u nich je riziko rozvoje vážných komplikací velmi vysoké,“ míní lékař.

Zásadní pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění je včasné řešení vysokého krevního tlaku a cholesterolu, dodržování pokynů lékaře a správné užívání léků. Lékaři již dnes mohou předepsat takové, které v sobě kombinují více účinných látek. Takzvané fixní kombinace léků významně snížily rizika kardiovaskulárních příhod v prvním roce léčby o 21 %. Ještě významnější byl vliv fixních kombinací u osob, které již některým kardiovaskulárním onemocněním trpí, tam došlo ke snížení rizika o 56 %.

Zdroje:

Květy 2020-48

https://www.nhlbi.nih.gov/science/cardiovascular-health-study-chs

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1669507/