Jak uvádí portál Naše zdravotnictví, téměř 40 % rodičů nabídlo svým potomkům alkohol před jejich 15. rokem. Ochucené nápoje z piva pak pije přes 36 % dětí ve věku 11 až 15 let, výjimkou nejsou ale ani mladší děti. Vyplynulo to z průzkumu pro kampaň Nechmel děti. „Výsledky průzkumu potvrzují, že vztah českých rodičů k alkoholu je poměrně vstřícný, což se samozřejmě odráží i na tom, jakým směrem vedou své děti. Není tedy překvapivé, že někteří rodiče si neuvědomují určitá rizika spojená s pitím, byť nealkoholických piv nebo radlerů, na která odborníci z adiktologie poukazují,“ říká Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere, která si průzkum nechala loni vypracovat.

Zdroj: Youtube

Nealko pivo běžně obsahuje 0,4 - 0,5 % alkoholu

Adiktologové přitom varují, že i malé procento alkoholu, které nealko piva běžně obsahují, může představovat pro organismus dítěte zátěž. „Například půlprocentní obsah alkoholu je pro drobné dětské tělo podobný, jako když si dospělý dá normální pivo,“ vysvětlil pro web Naše zdravotnictví MUDr. Petr Popov, primář Kliniky adiktologie VFN v Praze. Také podle pediatričky Petry Cackové riskují rodiče podáváním nealko ochucených piv dětem zbytečné potíže. Podle ní nejsou tyto ochucené sycené varianty klasického piva pro děti absolutně vhodné, byť jim mohou chutnat. Protože děti mají nízkou toleranci k alkoholu – nemají v játrech ještě dozrálé enzymy, které alkohol odbourávají, může to být pro ně nebezpečné. Mohou skončit s úrazem, jsou náchylnější na poškození mozku, které může alkohol způsobit, setkání těla s alkoholem v časném věku může zvyšovat riziko závislosti v dospělosti,“ uvedla pro web Vitalia.cz pediatrička z České Třebové.

Když se buduje návyk

Varuje navíc i před tím, aby rodiče v regálech obchodů vyhledávali nápoje, které mají nulové procento alkoholu. Pořád se prý jedná o nápoj s pivním základem, který má nahořklou chuť a v dětech může vyvolávat návyk na pozdější pití piva. Pokud se děti už v útlém věku setkávají s pivem, vzbuzuje to u nich dojem, že pít alkohol je přece normální. Česká republika přitom aktuálně drží 3. místo ve spotřebě alkoholu. Alkohol přitom patří mezi drogy a pro tělo představuje toxickou látku. Podle Světové zdravotnické organizace neexistuje žádná hranice, která by určovala bezpečnou míru pití – tělu škodí jakákoli, byť i malá, dávka alkoholu. Rodiče by tak dětem měli jít příkladem. Místo ochuceného piva je stoprocentně vhodnější připravit dětem vodu se šťávou. „I skutečně nealkoholická piva fungují jako možný nácvik a trénink na piva alkoholická. Dává velký smysl upozorňovat na rizika spojená s podáváním alkoholických alternativ dětem,“ varuje lékař Popov.

Potíž s alkoholem u dětí je i ta, že jsou náchylnější k závislostem. O to důležitější je „je kontrolovat, dávat jim hranice“, jak podotkla psycholožka Helena Horálek pro Českou televizi. Odmítla, že by závislost na alkoholu více hrozila dětem ze sociálně slabších rodin. „Do závislosti může spadnout kdokoli. Jde o další vlivy. Mohou to být i děti z úspěšných rodin, například protože jsou pod vysokým tlakem,“ varovala. Psycholožka poukázala i na to, že například ve Francii proběhla kampaň podobná jako Nechmel děti, tam však s apelem na víno. „Tím, že zacílili na rodiče a oddálení podávání alkoholu, se jim to snížilo,“ podotkla.

K problematice podávání nealkoholických piv dětem se před časem vyjádřil i přední český adiktolog Karel Nešpor, a to v magazínu Vesmír. „Piva, včetně takzvaných nealkoholických, obsahují často mykotoxiny. Kromě toho lak uvnitř plechovek uvolňuje malá množství bisfenolu A. Zmíněné škodliviny se mohou podobně jako alkohol uplatňovat u dětí silněji. Neobstojí argument, že mykotoxiny a bisfenol A jsou obsaženy i v řadě jiných produktů. Je to naopak o důvod více jejich příjem omezit, zvláště u dětí a dospívajících,“ uvedl lékař.

Zdroje: