Jak by měla vypadat funkční noha?

Co si vůbec představit pod pojmem funkční noha? Noha by měla optimálně plnit své funkce, ke kterým byla od přírody nastavena. Efektivně rozložit váhu celého těla a zajistit jeho stabilitu, tlumit nárazy vznikající při chůzi, plynule a měkce přenést váhu a v neposlední řadě kontaktem se zemí předávat mozku informace o charakteru terénu, ve kterém se tělo nachází.

Aktivujeme klenbu nožní

Rozeznáváme dvě klenby nožní, a to podélnou a příčnou. Klenby nožní slouží k efektivnímu rozložení váhy celého těla a svým uspořádáním také zajišťují stabilitu. My lidé jsme se klenbou inspirovali a s velkými úspěchy ji využíváme v architektuře. Propadlé klenby se zpočátku nemusí nijak projevovat, ale později nastupují bolesti chodidla, přetížení měkkých tkání. Příčná klenba navíc chrání cévy a nervy, které jí prostupují. V případě jejího propadu dochází k dráždění těchto struktur. K nejvýznamnějším svalům, které zvedají a drží klenbu nožní, se řadí malý a velký sval lýtkový (m. fibularis brevis et longus), dále také zadní sval holenní (m. tibialis posterior). Níže si představíme cvik, kterým nastavíme tyto svaly do správné funkce.

Výchozí postavení:

○ Vsedě, chodidla opřená o tenkou cvičební podložku nebo podlahu.

Způsob provedení:

○ Snažte se spodem stáhnout zobrazený bod na vnitřní hraně chodidla směrem k druhému bodu na zevní hraně chodidla.

Časté chyby:

○ Aktivace extenzorů prstů na hřbetu nohy – jde o poměrně častou chybu u začátečníků. Částečně se jí lze vyvarovat snahou protáhnout prsty do dálky, popřípadě počkat, až se časem síly mezi svaly vyrovnají.

Nastavujeme oporu na malíkovou hranu

Opora o malíkovou, respektive zevní hranu chodidla, je důležitá z toho důvodu, že se tím aktivuje zevně rotační postavení kyčelního kloubu. Ten je pak neurologicky centrován, je stabilní a váze celého těla poskytuje dostatečnou oporu.

Výchozí postavení:

○ Vsedě, chodidla opřená o tenkou cvičební podložku nebo podlahu.

Způsob provedení:

○ Bod pod zevním kotníkem zatlačte lehce do strany.

Časté chyby:

○ Dojde ke zborcení celého kotníku zevně.

Upravujeme zatížení z paty na prsty

Proč je důležité vnímat, že větší zatížení chodidla je na prstech? Je to prosté – na bříškách je největší nakupení receptorů, které mozku předává informace o situaci na periferii. Mozek tyto informace porovná s předchozími zkušenostmi a vybere vhodný pohybový program. Primární zatížení pat bere naše tělo jako stav relaxace, což znamená, že aktivita svalů je minimální. Následujícím cvikem tedy přeneseme více váhy našeho těla na prsty.

Výchozí postavení:

○ Vsedě, chodidla opřená o tenkou cvičební podložku nebo podlahu.

Způsob provedení:

○ Snažte se stáhnout patní kost směrem dozadu.

○ Jedná se o nepatrný pohyb. Řada z vás pravděpodobně nebude vůbec tušit, jak takový pohyb provést. Mnohdy ale stačí si pohyb pouze představit. I to náš mozek dokáže vyhodnotit jako dobrou oporu.