Náhradní mateřství bývalo vždy předmětem dohadů a eventualitou s mnoha riziky. Známé jsou případy, kdy se zájemci o dítě těsně před porodem rozešli a o potomka už zájem nejevili. Biologická matka si ho zase nemohla dovolit, tak skončil zcela opuštěný. Svět obletěla i zpráva o australských rodičích, kteří si nechali porodit dítě náhradní matkou v Thajsku. Na svět přivedla dvojčata, z nichž jedno trpělo Downovým syndromem. Zdravé dítě si rodiče odvezli do Austrálie, postižené nechali na pospas v Thajsku…Leč vzdor medializovaným případům s nešťastným koncem existují globální statistiky vypovídající o tom, že náhradní mateřství po celém světě přibývá a Česko není výjimkou. „Obrací se na nás stále více dvojic, pro které je institut náhradního mateřství poslední možností mít vlastního potomka,“ říká například MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., ředitelka reprodukční kliniky Repromeda.

Motivace stát se náhradní matkou bývá různá. – Snaha pomoci někomu blízkému, ať již jde o příbuznou či přítelkyni neplodného páru. Jindy je to třeba matka menšího dítěte, která v náhradním mateřství spatřuje možnost zůstat se svým potomkem delší čas doma. A často může jít i o finanční zisk. V České republice není legální finančně odměnit přímo akt odnošení dítěte, pro některé ženy jsou však motivující finanční náhrady za ušlý zisk, případně odměna dohodnutá soukromě mezi oběma stranami. Ať již jde o situaci jakoukoliv, podle odborníků by „ideální“ náhradní matka měla být v dobré kondici, ve věku do 39 let, neměla by být bezdětná a vdaná.

V Česku platí, že náhradní mateřství může využít pouze pár, u kterého nemá žena žádnou jinou šanci otěhotnět. Důležité je ale i jeho finanční zabezpečení. „V České republice neexistuje možnost komerčního náhradního mateřství. Zde má institut náhradního mateřství altruistický základ,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá. „Přesto musí žadatelský pár počítat s pokrytím nákladů na léčbu a také třeba kompenzaci ušlé mzdy náhradní matce. Částka se různí, ale obvykle jde o statisíce korun,“ říká MUDr. Veselá.

Zdroj: Repromedia, Reuters