Léčba funkční párové sterility

Paní Mojžíšová byla terapeutka, která se primárně zaměřovala na terapii funkční párové sterility. Jejími pacienty byly páry, které se snažily několik let marně otěhotnět, přitom u nich nebyla nalezena žádná příčina, která by způsobovala neplodnost – např. neprůchodné vaječníky, minimální množství spermií apod. U těchto párů, zejména pak u žen, nacházela stejné vzorce obtíží pohybového aparátu, které se negativně promítaly do funkce vnitřních orgánů. V tomto případě konkrétně do oblasti reprodukčních orgánů. Zjistila, že blokády některých žeber, blokády SI skloubení nebo blokády kostrče způsobí spasmus svalů pánevního dna. Spasmem pak dojde k omezení průtoku krve, což se může projevit nepravidelným menstruačním cyklem, bolestivou menstruací, funkční sterilitou nebo infertilitou – neschopností donosit plod. U mužů je optimální stav pánevního dna důležitý pro dostatečnou tvorbu kvalitních spermií.

Využití metody u funkčních poruch pohybové soustavy

Metoda se ovšem hojně využívá také u všelijakých diagnóz týkajících se pohybového aparátu. Různé obtíže, jako jsou bolesti hlavy, ramen a zad, bolesti kyčlí a kolen, často pocházejí také z dysbalancí v oblasti pánve nebo například z blokád žeber. A blokády žeber jsou právě další doménou této metody, protože se skrze své přidružené svalové spasmy promítají i do velmi vzdálených oblastí těla. Například taková blokáda 5. žebra může přes svalový spasmus zevního šikmého svalu břišního (m. obliquus abdominis externus) způsobit blokádu SI skloubení, které pak zase negativně zasáhne do nastavení pánve a pánevního dna. Paní Mojžíšová díky svému přirozenému talentu vymyslela velice účinný systém diagnostiky a léčby blokád žeber. Během pár minut tak může dojít k odstranění dlouhotrvajících bolestí.

Metoda Ludmily Mojžíšové v jiných oborech

Spasmus pánevního dna se nemusí projevit vždy jen v reprodukčních orgánech, ale také ve vylučovací soustavě. Je tedy možné se setkat např. s inkontinencí moči a stolice, nebo naopak s jejich retencí, tedy neschopností se vyprázdnit. Pokud tyto obtíže nemají strukturální příčinu (např. cizí útvar, nádorové onemocnění) nebo neurologickou podstatu, tak je lze pomocí metody Ludmily Mojžíšové velmi úspěšně řešit.

Proč je tato metoda tak oblíbená?

Primárně je to dáno její velkou efektivitou, zejména v oblasti uvolňování blokád. Jiné metody totiž nevykazují takový účinek. Během chvíle tak lze uvolnit i mnohonásobné blokády žeber. Další její výhodou je, že některé uvolňovací nebo posilovací cviky mohou (a měli by) cvičit i pacienti sami doma. Cviky jsou totiž snadné k pochopení i k provedení, a navíc k tomu pacientům stačí jen podložka na cvičení.