Přestože žijeme v době, kdy se zdánlivě můžeme dostat k libovolnému množství informací a znalostí, stále existují mýty a nesprávné představy, zejména pokud jde o ženské tělo a jeho funkce. Tyto mýty často pramení z historických nesprávných představ, genderových stereotypů a kulturních tabu. V tomto článku se zaměříme na tři rozšířené mýty o ženském těle a vysvětlíme, proč neodpovídají realitě.

Zdroj: Youtube

Mýtus 1: Lékař dokáže poznat, zda je žena panna

Mýtus, že lékař může spolehlivě rozpoznat, zda je žena panna na základě lékařského vyšetření, je jeden z nejstarších a nejvíce rozšířených mýtů o ženském těle. Tento mýtus je založen na předpokladu, že stav hymenu (panenské blány) může poskytnout nezvratný důkaz o pohlavním styku.

I při použití desetinásobného zvětšení nedokážou lékaři přesně roztřídit panny od sexuálně aktivních žen, uvádí web Livescience. Neexistují žádné vědecké nebo lékařské metody, které by mohly s jistotou určit, zda byla žena pohlavně aktivní na základě stavu hymenu. Lékařské vyšetření hymenu nemůže poskytnout žádné spolehlivé informace o sexuální historii ženy.

Z těchto důvodů je používání tzv. "panenských testů" široce kritizováno organizacemi zabývajícími se lidskými právy a zdravotnickými odborníky, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), která tyto testy označuje za nevědecké, diskriminační a zásah do práv žen.

Mýtus 2: Antibiotika dělají antikoncepční pilulky nespolehlivými

Mýtus, že antibiotika snižují účinnost hormonální antikoncepce (např. antikoncepční pilulky), se stal široce rozšířeným předpokladem. Většina antibiotik nemá žádný vliv na účinnost antikoncepčních pilulek. Je to mýtus, kterému věří dokonce řada lékařů.

Samotné antikoncepční pilulky selhávají asi v jednom procentu případů. A toto procento selhání se nemění, pokud se užívá s naprostou většinou antibiotik.

Většina antibiotik, včetně těch nejběžněji předepisovaných, jako jsou penicilin nebo amoxicilin, nemá žádný vliv na účinnost antikoncepčních pilulek. Existuje výjimka, jako je rifampicin a rifabutin (používané hlavně pro léčbu tuberkulózy), které mohou urychlit metabolismus antikoncepčních hormonů v játrech a potenciálně snížit jejich účinnost.

A pravděpodobně tento lék proti tuberkulóze stál za vznikem fámy, že všechna antibiotika snižují účinnost hormonální antikoncepce.

Mýtus 3: Menopauza tlumí chuť na sex

Menopauza je přirozená fáze v životě každé ženy, během které dochází k ukončení menstruačního cyklu a postupnému snižování hladiny pohlavních hormonů. Tento proces může být doprovázen různými fyzickými a emocionálními změnami. Jedním z největších mýtů je, že menopauza automaticky snižuje sexuální apetit. Toto tvrzení však není pravdivé pro všechny ženy.

Jak píše magazín 21. století, libido není závislé na hladině estrogenu, hormonu, který při menopauze klesá. Chuť na sex nesnižuje ani neschopnost vaječníků produkovat vajíčka a ukončení menstruace. Sečteno a podtrženo – pro aktivní milostný život neexistuje žádná věková hranice. Jak naznačuje studie, více jak polovina lidí nad 65 let má stále sex.

Zatímco některé ženy mohou během menopauzy zažívat snížení sexuální touhy, u jiných se může chuť na sex zůstat stejná nebo dokonce zvýšit. Kromě biologických faktorů, jako jsou hormonální změny, je na libido ženy vlivem mnoho dalších aspektů včetně psychického zdraví, kvality vztahu a celkového životního stylu.

Zdroj:Magazín 21.století (podzim 2023), Studie, Livescience