Celulitidu má v nějaké podobě naprostá většina žen. Znamená to, že bychom se měly věnovat prevenci, i když celulitidu třeba zatím nemáme?

Určitě ano. Je to obdobné jako zvažovat, zda má cenu si čistit zuby, když ještě nemám kaz. Základy prevence celulitidy jsou totožné se zásadami prevence ostatních civilizačních onemocnění. Za nejdůležitější považuji zdravou stravu a vhodný pohyb. Především u dívek je třeba neustále zdůrazňovat, že vyhublost není totéž, co štíhlost a postavu formuje svalová vrstva. Bavíme se o ženách a dívkách.

Muži celulitidu nemají?

Obecně platí, že díky struktuře podkožního vaziva se mužů celulitida moc netýká. Pro ně je to spíše okrajový problém. To ale neplatí v případě dospívajících chlapců, kteří vedle celulitidy často mívají i strie.

Co tedy za oněmi nevzhlednými dolíčky stojí? Kde se celulitida bere?

Klasická definice říká, že jde o poruchu mikrocirkulace podkožní tukové tkáně, která je způsobená nárůstem tukových buněk. Já si ale myslím, že je to spíš naopak. Nejdříve dojde k poruše mikrocirkulace a následně se začínají zvětšovat tukové buňky. Ženám je ovšem jedno, jestli byla nejdříve „slepice nebo vejce“. Devadesát devět procent z nich sice neví, z čeho jejich celulitida je, ale rozhodně vědí, že ji na těle nechtějí mít.

Co způsobuje onu poruchu mikrocirkulace?

Mikrocirkulace je pojem označující oběh tělních tekutin, tedy krve, tkáňové tekutiny a lymfy na úrovni mezi buňkami. O tom, proč dochází k její poruše v podkoží, rozhoduje mnoho faktorů. A tak k tomu musíme i přistupovat. Celulitida například úzce souvisí s působením ženských hormonů, proto se může objevit už v pubertě. Velký vliv má i užívání hormonální antikoncepce atd. Zásadní jsou však genetické předpoklady, kvalita kůže nebo kvalita vazivové a svalové tkáně.

Existují kromě puberty ještě další období, kdy se dolíčky rády objevují?

Každé období zásadních hormonálních změn u žen, tedy puberta, těhotenství, porod, hormonální léčba nebo klimakterium, je živnou půdou pro vznik celulitidy i projevů stárnutí kůže. Tehdy je tedy třeba obzvlášť dbát na prevenci. V souvislosti s celulitidou se často zmiňuje lymfatický systém.

Jakou roli při vzniku celulitidy hraje?

Zásadní. Lymfatický systém je v podstatě naším ekosystémem. Základem jeho funkčnosti je koloběh vody, respektive tělních tekutin. Víme, že voda tvoří 60 až 70 procent naší tělesné hmotnosti. Dělíme ji na vodu v buňkách (intracelulární) a mimobuněčnou (extracelulární), která se dále dělí na krev (krevní plazmu), tkáňový mok a lymfu. V tkáňovém moku dochází k výměně látek, dýchacích plynů a informací mezi jednotlivými buňkami.Ovšem ne vše, co buňka vyloučí, je odváděno žilami. Proto je do mezibuněčného prostoru vloženo něco, co si můžeme představit jako „kanalizačně-čisticí systém“, který označujeme jako lymfatický. Ten odvádí vše, co nesmí přijít do krve anebo se tam nevejde. Tkáňovou tekutinu, která se do krve vrací cestou lymfatických cév, nazýváme lymfou. Lymfatický systém se skládá z lymfy, lymfatických cév, lymfatických uzlin a lymfatických orgánů. Tento systém není poháněn srdeční pumpou. Funguje především za pomoci svalů a dýchání – tedy pod tlakem. Při moderním způsobu života, tedy sedavém zaměstnání s minimem pohybu, nefunguje lymfatický systém optimálně. Přitom je hlavním imunitním a detoxikačním nástrojem organismu. Na celulitidu si tedy zaděláváme sedavým způsobem života.

Dá se činnost lymfatického systému podpořit i jinak než tím, že se budeme hýbat?

Abyste byla v boji s celulitidou úspěšná, musíte začít dělat několik věcí najednou. Bohužel dosud nikdo nevynalezl žádnou pilulku, mast nebo genovou manipulaci, která by celulitidu jednou provždy odstranila. „Léčba“ celulitidy by proto měla zahrnovat několik oblastí, a to výživu, aktivaci žilně-svalové pumpy, správné dýchání, pohyb v kompresi, ruční nebo přístrojovou lymfodrenáž a péči o kůži v podobě lokálního ošetření. Rozumím tomu tedy správně, že nás jen krém proti celulitidě nespasí?Byť se aktivně podílím na vývoji nových preparátů proti celulitidě, respektive na podporu mikrocirkulace, tvrdím, že sám o sobě vás žádný krém proti celulitidě nespasí. Na trhu jich je nepřeberné množství. Domnívám se, že podstatnější, než rozbor těchto přípravků je uživatelská filozofie, kterou lze přirovnat k výběru zubní pasty. Každý ji používáme bez očekávání, že nám vyplní zubní kaz či nahradí chybějící zub. „Léčba“ celulitidy má být komplexní, dlouhodobá a v udržovací fázi v podstatě celoživotní. Stejně jako od určitého věku neodstraníme všechny vrásky, obdobné to je s projevy celulitidy, kdy jde často o fyziologický proces stárnutí kůže.

Co všechno by tedy prevence a léčba celulitidy měly v praxi zahrnovat?

Jak už jsem zmínil, je třeba aktivovat žilně-svalovou pumpu, tedy především zapojit lýtkové svaly. Lýtko bývá často označováno srdcem žilně-lymfatického systému. Stejnou pozornost bychom ale měli věnovat i oblasti centra těla, která je hlavním stabilizátorem veškerého svalstva. Ideální pohybovou aktivitou pro aktivaci žilně-svalové pumpy je správně prováděný nordic walking. Také je třeba správně dýchat. Pokud budete provádět hluboké břišní dýchání správně, aktivujete hluboko uložený lymfatický systém v břišní dutině a tím podpoříte odtok lymfy do žilního systému.Další součástí anticelulitidní léčby je pohyb v kompresi, tedy v kompresním prádle. Správná komprese podporuje mikrocirkulaci a zlepšuje odtok lymfy a žilní krve. Účinek komprese se zvyšuje při pohybu (který je zároveň doprovázen prohloubeným dýcháním), čímž současně působí tři základní faktory, které ovlivňují tok lymfy – komprese, dýchání a pohyb.Pak je tu lymfodrenáž – sérií správně provedených lymfodrenáží můžete ovlivnit formování těla, zvláště estetický vzhled nohou. Dalším podpůrným prostředkem v boji proti celulitidě je péče o kůži, například kartáčování, střídavé sprchování a kosmetické přípravky. Velmi se nám osvědčují přípravky na bázi fytoterapie, tedy využití vysoce účinných látek získávaných z rostlin, které obsahují především flavonoidy. Vzhled kůže se dá vylepšit i pomocí estetických zákroků, jako je rázová vlna, injekční lipolýza nebo třeba mezoterapie. A zásadní je i výživa.

Takže pokud budu o svoje podkoží pečovat ve všech těchto směrech, nebudu mít celulitidu?

Lymfologii se věnuji třicet let a za tu dobu jsem neviděl ženu bez celulitidy, alespoň prvního stupně. Ten lze označit za fyziologický nález a zjistíme ho pouze kompresním „štípacím“ testem – celulitida prvního stupně na první pohled není vidět. I druhý stupeň lze označit za fyziologický nález, ale může už být signálem. Bohužel i signálem stárnutí kůže. Celulitidu nelze hodnotit stejným metrem u žen ve 20, 40 nebo 60 letech.

Kolik stupňů celulitidy rozlišujeme a kdy je pro nás nebezpečná?

Zpravidla mluvíme o čtyřech stupních celulitidy, přičemž nejrozšířenější je druhý stupeň. U něj se objevují drobné nerovnosti, nejčastěji na zevní straně stehen. Jsou viditelné i bez kompresního testu například při napnutém svalu nebo při sezení na tvrdé podložce. Jeho léčba není náročná. Často stačí jen upravit pohybový a stravovací režim a máte vyhráno.U třetího stupně jsou již nerovnosti vidět, ať už jste v jakékoli poloze (vsedě, vleže i vestoje) a při jakémkoli osvětlení. Toto stadium už vyžaduje důkladnější péči a ošetření, a ne vždy se podaří celulitidu zcela odstranit. Čtvrtý stupeň je už velmi alarmující, jedná se o nález vyskytující se většinou u žen s gynoidní nadváhou (postava typu hruška). Zde se doporučuje spolupráce lymfologa s obezitologem, případně i s plastickým chirurgem. Z nemocí se u tohoto stupně může objevit i chronická žilní insuficience (nedostatečnost) a chronické otoky. Častý je nález lipedému.Obecně lze ale říci, že pokud máte celulitidu, je to znamení, že děláte v rámci zdravého životního stylu něco špatně a bylo by dobré ho zrevidovat.

Zdroj: MUDr. RENÉ VLASÁK, chirurg, lymfolog, vedoucí lékař a zakladatel Centra preventivní medicíny, CPM-lymfocentra a společnosti Prevence 2000, s. r. o.