Zdroj: Youtube

Každou 1,5 hodinu řeší lékaři nový případ pacienta s tímto typem rakoviny, nádory se přitom vyskytují ve stále pozdějším věku. V posledních 30 letech je v Česku čtyřikrát více lidí, kteří se s nemocí léčí, než tomu bylo v minulosti. Bohužel stejným tempem nerostou počty zdravotníků, kteří se o pacienty starají, ani kapacity zařízení, kde nemocné léčí. Centra specializované hematologické péče jsou podle lékařů přetížená a situaci by pomohlo, kdyby se o stabilizované pacienty mohla starat takzvaná pracoviště rozšířené hematologické péče, kterých je v České republice aktuálně deset. Odlehčilo by to systému a pomohlo pacientům, aby měli lépe dostupnou péči. „Typickým příkladem nemoci, kterou by centra rozšířené hematologické péče mohla převzít, je chronická myeloidní leukemie, jež se dnes léčí tabletami. Pacienti se obvykle dostanou během jednoho až dvou let od diagnózy do stabilizovaného stavu, a mohou tak být nadále sledováni jinde. Dalším příkladem může být i chronická lymfatická leukemie,“ říká prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., předseda České hematologické společnosti ČLS JEP.

Od chemoterapie se u dospělých už ustupuje

Podle prezidenta Evropské hematologické asociace, prof. Antonia Mediny de Almeidy roste počet pacientů s rakovinou krve i kvůli tomu, že léčbu solidních nádorů přežívá čím dál více lidí. „Kromě věku jsou rizikovými faktory pro vznik krevních chorob předchozí chemoterapie a radioterapie,“ uvádí prof. Almeida. Zatímco u dospělých pacientů se v určitých případech již ustupuje od agresivní chemoterapie, u dětí tato metoda stále zůstává první volbou. I kvůli tomu, že nejčastějším nádorovým onemocněním krve u malých pacientů je akutní leukemie, kde chemoterapie ve většině případů funguje se spolehlivými výsledky.

Experti vycvičí buňky, aby zlikvidovaly nádor

Odborníci se shodují, že se v posledních 10 letech v oblasti léčby rakoviny krve odehrávají doslova převratné změny, a to díky nástupu imunoterapie, která využívá vlastní imunitu pacienta k boji proti nádorovým buňkám. V případě dospělých nemocných je například „hitem“ posledních let léčba pomocí tzv. CAR-T lymfocytů. Je to typ imunoterapie, u které lékaři „vycvičí“ vlastní buňky pacienta tak, aby uměly zaútočit na buňky nádoru. „CAR-T lymfocyty jsou buňky imunitního systému, které nejprve odebereme z těla pacienta a následně se geneticky upraví tak, aby se uměly navázat na nádorové buňky, aktivovat se a nádor zničit. Tato terapie dosahuje opravdu pozoruhodných výsledků například v léčbě nehodgkinských lymfomů, nebo akutní lymfoblastické leukemie. Je opravdu fascinující, jaké pokroky ve výzkumu se vědcům v tomto ohledu daří podnikat,“ popisuje prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a Všeobecné Fakultní Nemocnice v Praze.

Imunoterapie je účinná a méně toxická léčba

Nové formy terapie lékařům umožňují hematologické nádory přesněji zacílit a ochránit pacienty před nežádoucími účinky. Čím dál častěji používaným lékem jsou také monoklonální protilátky. „Tyto léky označí imunitnímu systému pacienta místo, kam má zaútočit. Označí tedy nádorovou buňku a imunitní systém ji následně sám zabije. Léky se také mohou navázat na jiné látky, například cytostatika, které nádorové buňky zabíjejí. Výhodou léčby je tak vyšší účinnost a zároveň nízká toxicita,“ popisuje prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA, ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze. Lékaři případně moderní léky kombinují s chemoterapií tak, aby se zvýšil účinek léčby, ale zároveň klesla její toxicita a zmírnily se nežádoucí účinky. Skvělou zprávou je, že onkologičtí pacienti mají díky moderní léčbě výrazně vyšší naději na přežití, než tomu bylo kdy dříve.

Zdroje:

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., předseda České hematologické společnosti ČLS JEP

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky – kliniky hematologie 1. LF UK a Všeobecné Fakultní Nemocnice v Praze

prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA, ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze