Klimatické podmínky konkrétního místa mohou na tělo i duši působit doslova blahodárně a některá místa se tak právem mohou chlubit titulem „klimatické lázně“. V Česku oficiálně existuje jen šest oblastí, které splnily náročné parametry na udělení takového titulu, procházejí pravidelným měřením čistoty a složení vzduchu, a díky tomu se můžou pyšnit potvrzením, že prosté pobývání v nich je skutečně léčivé. V Česku má status klimatických lázní šest lázeňských měst a úplnou novinkou mezi nimi jsou Mariánské Lázně. I klimatoterapie má však svá jasná pravidla a indikace. „Jako každá terapie musí být i klimatoterapie ordinována individuálně s ohledem na celkový zdravotní stav a všechna onemocnění,“ říká MUDr. Vítězslava Knedlíková, hlavní lékařka hotelu LS Royal Mariánské lázně.

Zdroj: Youtube

Některé lázně jsou prý zdravotně přínosné už jen místem, kde se nacházejí. Opravdu může specifické mikroklima léčit?

V České republice je mnoho míst, která se mohou pyšnit čistým ovzduším a pro organismus prospěšným klimatem, a nemusí to být přímo lázeňská místa. V rámci odpočinku a prevence onemocnění zde můžeme absolvovat klimatický pobyt, přičemž je důležité, aby vlastnosti tohoto klimatu byly odlišné od místa trvalého bydliště. Ale jen málo míst se může pyšnit tak vysokou čistotou a kvalitou ovzduší bez přítomnosti prašných částic, zplodin a alergenů, aby obdržela osvědčení MZ ČR jako klimatické lázně a mohla klimatoterapii zařadit jako nedílnou součást léčebného pobytu.

Na čem to záleží?

Označení klimatické lázně mohou využívat jen lokality, které obdržely osvědčení od MZ po dlouhodobém měření a kontrole kvality ovzduší. Nedílnou podmínkou efektivní klimatické terapie je také například péče o vegetaci a vodní toky v lázeňské lokalitě a jejím okolí, nejen z důvodu zdravotního, ale i estetického. Pozitivní vlastností klimatu jsou při léčebném pobytu kombinovány i se smyslovými vjemy. Akustické, optické a čichové podněty ovlivňují centrální nervový systém a tím napomáhají odeznění zdravotních obtíží, u chronicky nemocných k prodloužení remise onemocnění nebo zastavení progrese.

V čem vlastní klimatoterapie spočívá?

Podle odborné definice je klimatoterapie aktivní, cílené a dávkované využívání složek klimatu. Probíhá podle předpisu a za dohledu lékaře a je nezbytná proměnlivá zátěž a střídání různých emočně atraktivních aktivit dle věku klienta. Zařazuje se např. řízená chůze po značených terénních lázeňských trasách s postupným prodlužováním tras a zvyšováním výškového rozdílu, zvyšováním rychlosti chůze. Poslední dobou je velmi populární nordic walking, kdy je tento typ chůze benefitem pro osoby s onemocněním srdce a plic, u metabolických onemocnění spojených s obezitou, u únavových syndromů, pro osoby s funkčními a degenerativními vertebrogenními poruchami. Dalším vhodným doplněním je aktivní otužování, kontrastní končetinové koupele, inhalace s využitím přírodního pramene, celkové minerální uhličité koupele.

Při kterých zdravotních problémech může být klimatoterapie účinná a naopak při kterých kontraindikovaná?

Mírně stimulující klima je vhodné pro léčení zejména nemocí respiračního systému, je léčebně plně indikováno pro rekonvalescenty po těžších infekcích, pro chronicky respiračně nemocné klienty např. s astma bronchiale. Mírně dráždivé klima je vhodné pro všechny imunodeficientní stavy a pro osoby vystavené dlouhodobě psychickému stresu a expozici prašného a hlučného prostředí. Jako každá terapie musí být i klimatoterapie ordinována individuálně s ohledem na celkový zdravotní stav a všechna onemocnění. Jiná klimatická zátěž bude ordinována staršímu kardiakovi nebo diabetikovi, jiná sportovnímu člověku například s kožním onemocněním. Nezbytností je pravidelná kontrola tlaku krve a tepové frekvence, u diabetiků pravidelné kontroly koncentrace krevního cukru, u nemocných s dechovými obtížemi saturace krve kyslíkem.

Stále slyšíme, jak je nebezpečné slunce. Jenže jistým druhem klimatoterapie je i helioterapie, tedy něco jako sluneční lázně. V jakých případech bývá prospěšná?

Helioterapie je léčba opravdu převážně slunečním zářením. Dávka radiace je zcela individuální a řídí se tzv. erytémovou dávkou, kterou je velmi obtížné stanovit přesně. Je proto nutné sledovat reakci kůže, a i subjektivní pocit. Oslunit můžeme celé tělo nebo jen jeho část. Léčbou můžeme ovlivnit např. různá kožní onemocnění, únavové stavy a stavy vyčerpání, zvýšení kondice, psychosomatické obtíže. Naopak například při onemocnění jater a při užívání určitých typů léků je vystavování se slunečním paprskům kontraindikováno.

Dnes se mluví i o tzv. léčbě klimatem umělý. V čem spočívá terapie tato?

Umělé klima lze i vytvořit nastavením požadované teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu. Nejznámějším a velmi populárním umělým klimatem jsou solné jeskyně, ve kterých je stabilní teplota a vyšší vlhkost vzduchu. Nejčastěji se využívá hodinový pobyt, kdy v tichu nebo při poslechu relaxační hudby dochází ke zklidnění fyzickému i psychickému a ke zlepšení funkce imunitního systému.

Klimatoterapie má ale i mnoho dalších podob včetně například aeroterapie či speleoterapie...

Aeroterapie je pobyt na čerstvém vzduchu s přírodní oxygenoterapií a je často spojená i s helioterapií. Jedná se o střídání klidového režimu s pohybovou terapií v terénu, léčebný tělocvik, terénní chůzi, hraní her a sportování ve venkovních sportovištích. Při speleoterapii se využívá nižší, ale stabilní teplota a vyšší vlhkost vzduchu v jeskyních bez přítomnosti bakterií a virů, v bezvětří a bez jiných vlivů změny počasí. Při terapii zde pomáhá i ticho a nízká intenzita osvětlení. Jak jsem již říkala, klimatoterapie jako taková není pouze klimatický pobyt v době dovolené, ale probíhá cíleně podle předpisu a za dohledu lékaře.

časopis Květy, MUDr. Vítězslava Knedlíková